Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

GOD WERD MENS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

GOD WERD MENS

Een poort tot de hemel

8 minuten leestijd

“Wie kan begrijpen dat de Schepper een schepsel wordt? Dat Hij, Die de Heere van alles is, geboren wilde worden uit een geringe dienstmaagd? Dat het Woord een klein Kind geworden is, onmachtig om een woord te spreken; dat het Leven sterfelijk is geworden? Wie begrijpt dat de Heerschappij onderdanig is aan een arme timmerman; dat de Wijsheid werd onderwezen; dat de Oneindige is toegenomen in grootte en kennis?”

Hier is Isaac Ambrosius (1604-1664) aan het woord. Hij schrijft dit in zijn boek Het zien op Jezus. Hij was een tijdgenoot van John Bunyan. Als Ambrosius eenmaal over het onderwerp van Christus’ menswording begint, lijkt het alsof hij niet meer kan ophouden met schrijven. Hij haalt de ene na de andere rijke les uit dit heilsfeit. Lees maar.

GOD-MENS EN MENS-GOD

Gods Zoon is mens geworden. Wat betekent dat? Het betekent niet dat Hij veranderde van God in mens. Hij bleef wat Hij altijd was: de eeuwige God. Hij is dus tegelijk Jezus van Nazareth én de Heere uit de hemel. Ambrosius citeert uit een lied: “Ik ben wat Ik was, maar Ik was niet wat Ik ben”. Hij bleef God en nam de menselijke natuur aan. Zijn menselijke natuur was als een kleed dat Zijn Goddelijke heerlijkheid bedekte.

Dat Gods Zoon mens werd, betekent ook dat Hij een lichaam en ziel kreeg. Net als wij. Hij groeide in de baarmoeder van Maria, zoals dat bij alle mensen is gegaan. Er is één verschil. Wij zijn uit de aarde aards, zoals Adam. Maar Jezus is de Heere uit de hemel (1 Kor. 15). Hij is ontvangen door de Heilige Geest. Daarom is Hij zonder zonde.

Jezus was zonder zonde, maar verder was er geen verschil. Hij nam onze natuur aan, zoals die is geworden na de val. Zijn Vader stuurde Hem naar de aarde in gelijkheid aan het zondige vlees (Rom. 8:3). De Heilige Geest gaf Hem een lichaam, wat onderworpen was aan de vloek van God. Jezus’ lichaam was vatbaar voor ziekte, pijn, vermoeidheid, honger en dorst. Zijn menselijke geest kon overstelpt worden door verdriet en angst (Mark. 14:32,33).

WAAROM WILDE GODS ZOON DIT?

Wat vernederde Gods Zoon Zich diep. Waarom wilde Hij dat? Wat bewoog Hem om Zich te vernederen, zelfs tot de dood? Dat is een groot geheim. Niemand kon Hem ertoe dwingen. Alles wat Hij doet, doet Hij vrijwillig. Waarom wilde de heerlijke Zoon van God zo arm worden? Er zijn twee antwoorden op deze vraag. Het eerste antwoord is, dat Hij het deed uit gehoorzaamheid en liefde tot Zijn Vader. Het tweede antwoord is, dat Hij het deed om onzentwil.

GEHOORZAAM TOT DE DOOD

Waarom vernederde Gods Zoon Zich zo diep? Het was gehoorzaamheid aan Zijn Vader. Hij heeft Zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises (Fil. 2:8). Jezus nam een menselijk lichaam aan, omdat Zijn Vader dat voor Hem bereid had (Hebr. 10:15). De eniggeboren Zoon van God werd dienstknecht, slaaf, van Zijn Vader. Er moest arbeid verricht worden. Hij werd door Zijn Vader gezonden in ons menselijk vlees, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden des volks te verzoenen (Hebr. 2:17). Het recht van God eist van zondaren betaling van de schuld. Jezus wilde voor de Zijnen de schuld betalen.

VOOR ONS

Waarom werd Hij mens? Het tweede antwoord is: Om ons. Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden (2 Kor. 8:9). Christus werd mens voor verloren mensen. Om hen weer met God te verzoenen. Daarom is Jezus’ menswording een deur naar de zaligheid voor alle mensen, hoe verloren ze ook zijn. Maar je moet wel dóór die deur. Is het voor jou al een deur geworden waardoor de hemel weer open is gegaan?

God schiep alle mensen met het doel om te leven. Maar Christus werd mens, met als doel om te sterven. Hij was daarin de Enige. Hij stierf niet aan een ziekte of een ongeluk. Hij was bestemd om de ongerechtigheden van Gods kinderen te dragen.

Hij heeft onze zonden in Zijn lichaam gedragen op het hout. Hij stierf, omdat over Hem Gods toorn over de zonde werd uitgegoten. Hij kon de zonden van de Zijnen dragen, omdat Hij een lichaam en ziel had zoals wij. Jezus was de enige mens die de dood in kon gaan in de plaats van anderen. Voor Zichzelf hoefde hij niet te sterven. Hij verdiende geen straf. Bovendien is Hij God. Er is geen grens aan Zijn kracht. Daarom kon Zijn lijden en sterven zó groot gemaakt worden, dat het genoeg was voor alle mensen. Daarom heet Hij Jezus: Zaligmaker.


Jezus’ menswording is een deur naar de zaligheid


Gods Zoon werd mens en kwam in ons midden, omdat wij nooit meer tot God konden komen.


JEZUS BLééF MENS

Gods Zoon is niet alleen mens geworden, maar Hij is het ook altijd gebleven. Zijn werk als Zaligmaker stopte niet na de dood. Hij stond op met een verheerlijkt lichaam. Hij overwon de dood als eerste mens. Hij voer op naar de hemel met Zijn lichaam. Dat is een ontzaggelijk groot wonder. Je kunt daarover lezen in Daniel 7:13. Er gebeurde iets wat helemaal niet kon. Er kwam Eén met de wolken des hemels, als eens mensen Zoon. Dat betekent: een zwak en broos mens. En Hij kwam tot de Oude van dagen, en zij (de engelen) deden Hem voor Dezelve naderen. Alle engelen wisten: er kan geen mens voor Gods troon gebracht worden zonder te sterven. Maar deze Mens was Gods eigen Zoon. Hem moest God wel ontvangen. Ja, Hij ontving Zijn Zoon door Hem alle eer en heerlijkheid te geven. Lees zelf vers 14 maar.

Bij de hemelvaart komt de eerste Mens (met lichaam én ziel) in de hemel. Hierin is Jezus de oudste Broeder, de Eersteling. Hij heeft als eerste Mens een weg gebaand tot God. Hij schaamt Zich niet om Gods kinderen Zijn broeders te noemen (Hebr. 2:11). Want Hij werd Eén van hen. Dat is de garantie dat de ontelbare schare van Gods kinderen Hem zullen volgen naar de hemel. Zie je dat Jezus mens werd, niet alleen om voor mensen de hemel te verdienen, maar ook om hen er te brengen?

MEDELIJDEN EN BEMOEDIGING

Christus’ menswording is als een boom vol zoete vruchten. Want ook na Zijn hemelvaart hield het niet op. Hij is de medelijdende Hogepriester (Hebr. 2:18, 4:13-16). Hij kan medelijden hebben met onze zwakheden, omdat Hij ze kent als mens. Hij is in alle dingen gelijk als wij verzocht geweest (Hebr. 4:15). En, Hij kan ook behoorlijk medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat Hij ook zelf met zwakheid omvangen is (Hebr. 5:2). Slechte mensen mogen met vrijmoedigheid tot Jezus gaan. Als Jezus mens wilde worden, kan het niet anders of mensen zijn bij Hem welkom. “Zijn Goddelijke natuur verschrikt ons wel, maar Zijn menselijke natuur maakt ons moedig om tot Hem te komen”, schrijft Ambrosius. Christus’ menswording opent een deur om in Gods tegenwoordigheid te naderen. “Een deur tot de hemel, niet van ijzer of koper, maar van ons eigen vlees.” Denk jij dat God je niet wil horen als je bidt? Ambrosius stelt je dan de vraag: “Wat had God méér kunnen doen? Kon Hij zich aannemelijker, begeerlijker en gepaster openbaren? Is er iets minder dan het vlees, waarin de grote God Zich tot uw best heeft kunnen vernederen?”

WAT ZIE JIJ IN HEM?

Wat zie jij in de mens geworden Zoon van God? Op die vraag zijn ook twee antwoorden. Het eerste staat in Jes. 53: En als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, (…) en wij hebben Hem niet geacht. Dit is het antwoord dat wij vanuit onszelf geven. We sluiten onszelf van Gods genade uit. Het tweede antwoord staat in Hebr. 2:9: Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen de dood smaken zou. Dit is het antwoord dat Gods kinderen mogen geven door het onderwijs en de toepassing van de Heilige Geest. Wat zie jij in Hem? Het is Gods genade als je heerlijkheid ziet in Zijn schande. Als je majesteit ziet in Zijn zwakte.

Op de oordeelsdag zal Hij niet meer komen als de onwaardigste onder de mensen. Hij zal komen in majesteit, eer en heerlijkheid. Alle knie zal voor Hem buigen. Gods kinderen zullen er nooit genoeg van krijgen om Hem te prijzen. Want Hij wilde mens worden, om hun volkomen Zaligmaker te zijn. Zul jij daar bij zijn?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 december 2015

Daniel | 32 Pagina's

GOD WERD MENS

Bekijk de hele uitgave van donderdag 17 december 2015

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken