Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Augustinus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Augustinus

Een voorbeeld van Gods genade

7 minuten leestijd

Augustinus was verstrikt in een losbandig leven. Alles draaide in zijn leven om geld, genot, gewelddadige toneelspelen, overspel, carrière en eerzucht. Augustinus wilde alles uit het leven halen wat er uit te halen was. Maar God zette hem stil. Nergens vond Augustinus rust, tot hij het vond in God. Wat kun jij leren van zijn leven? Hierover gaan we in gesprek met H.J. Agteresch, student aan de Theologische School.

Wie was Augustinus als jongere?
“Augustinus wordt in het jaar 354 in Thagaste, een dorpje in Noord-Afrika geboren. Hij groeit op in een gebroken gezin. Zijn moeder is een christin, zijn vader een heiden. Augustinus is een intelligente jongen. Na het onderwijs in Thagaste verlaat Augustinus op 21-jarige leeftijd zijn geboortestad. Hij gaat ‘klassieke literatuur’ studeren in de grote stad Carthago. Al jong gaat hij samenwonen en krijgt hij een zoon, Adeodatus.
In Carthago volgt Augustinus aansluitend een studie welsprekendheid, klassieke retorica. Ook deze studie draait om schoonheid. In zijn tijd denkt men: Iets wat schoon is en mooi klinkt, dat is waar. Daarom legt Augustinus de Bijbel naast zich neer. De Bijbel is te simpel geschreven om waar te zijn.”

In welke tijd leefde Augustinus als jongere?
“De hele cultuur, en dus ook de opleiding die Augustinus volgde, was doortrokken met wellust. De literaire werken waren vol verhalen over afgunst, vleselijke wellusten, opgaan in geld, verkwisting, de zucht naar eer en carrière. Later schrijft Augustinus dat deze invloeden hem overstroomden als een ‘helse stroom’ die hem vervreemdde van zijn christelijke opvoeding. Ik heb wel eens aan jongeren gevraagd welke overeenkomsten ze zien tussen de tijd van Augustinus en onze tijd. Zij gaven het volgende aan: (Horror)films lijken veel op theaterspelen waarin de gruwelijkste dingen gebeurden, tot vermaak van de mensen. Computer- en mobielgebruik met een laagdrempelige toegang tot pornografie. De zucht naar eer en carrière. Het losbandige uitgaansleven. De manier van presenteren op sociale media. Wat leuk is, dat is goed.”

Hoe bekeerde God Augustinus?
“Augustinus las de Bijbel niet, maar er waren duidelijke roepstemmen in zijn leven. Wenken van God. Een ernstige infectieziekte bracht hem op de rand van de dood, een goede vriend van hem stierf. En telkens weer vermaande zijn moeder hem. Al deze wenken van God maakten hem onrustig. Ze zorgden ervoor dat Augustinus bleef zoeken en uiteindelijk wel de Bijbel ging lezen.
Toen Augustinus later in Milaan woonde, zag hij veel christenen om zich heen die hun hele leven in de eenzaamheid aan de Heere wijdden. Dit raakte Augustinus. Hij voelde dat hij dat nooit kon. Hij was te veel gehecht aan zijn zondige leven. God brak Augustinus’ verzet door de woorden uit Romeinen 13:13,14: Laat ons, als in den dag, eerlijk wandelen; niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkameren en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid; Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Het was een gepast woord op de gepaste tijd, zo schrijft Augustinus later.”

Waar gaan Augustinus’ boeken over?
“Het bekendste boek is Belijdenissen. De titel heeft een dubbele betekenis: In dit boek belijdt Augustinus zijn zondige leven. Aan de andere kant betekent de titel ook ‘lofprijzingen’. Hij roemt Gods barmhartigheid. Belijdenissen gaat over het levensverhaal van Augustinus, zijn moeder Monica, de doop en de schepping. Ik zou je aanraden om met dit boek te beginnen. Je kunt als opstapje ook het boek Neem en lees van Evert Barten nemen (zie pagina 21).
Augustinus schreef ook De stad van God. Dit heeft hij geschreven toen de wereldstad Rome ingenomen en geplunderd werd. De boodschap van Augustinus is dat God uiteindelijk de wereld bestuurt, alles gaat volgens Zijn plan.
Verder heeft Augustinus veel preken geschreven. Hij was een gezaghebbende kerkvader. Calvijn en Luther stonden later op de schouders van Augustinus. Augustinus schrijft bijzonder helder over de allerbelangrijkste zaken van het christelijk geloof. Bijvoorbeeld over de soevereiniteit van God en Zijn vrije genade. Augustinus heeft dit persoonlijk doorleefd.”

Tegen welke dwalingen streed Augustinus?
“In de tijd van Augustinus was er een belangrijke Britse monnik: Pelagius. Hij zei: ‘Mensen hebben geen erfzonde, je komt als een blanco papier ter wereld. Er is geen verzoening nodig, je kunt Christus zo navolgen’. Augustinus heeft dit fel bestreden. Hij verdedigde de erfzonde als voluit Bijbels. De mens is dood in de zonden en misdaden (Ef. 2:5). Zijn bekende zin ‘Geef wat Gij beveelt en beveel wat Gij wilt’ was Pelagius een doorn in het oog. Hij leerde immers de vrije wil van de mens. Later kwamen de Semi-Pelagianen. Zij zochten een tussenvorm en leerden Gods helpende genade. God wat en de mens wat. Ze leerden dat mensen genade kunnen weerstaan. Ook deze leer heeft Augustinus bestreden. De mens is niet ziek, maar dood en totaal afhankelijk van God. In zijn eigen leven zag Augustinus terug dat Gods genade niet te weerstaan is. Hoe hij ook tegenspartelde, de Heere ging door!”

Wat wilt u jongeren meegeven uit het leven en de werken van Augustinus?
“Allereerst: Denk niet te klein en niet te karig van de Heere. De Heere kan je oprapen uit de modder van de zonde. Aan de grootste van de zondaren bewijst Hij genade. Wie Hem nederig valt te voet, zal van Hem zijn wegen leren.
Het leven van Augustinus is ook een waarschuwing: waakt! Je staat midden in het leven met zijn verlokkingen en verleidingen. Augustinus had een ‘dirty mind’, een smet op zijn gedachteleven. Hij kon er niet los van komen. Toen hij de vrouw wegstuurde, waar hij mee samenwoonde, nam hij al gauw weer een ander in haar plaats. Al heeft de zonde onherstelbare schade aangericht, belijd eerlijk je zonde voor de Heere in het gebed. Belijd dat je voelt dat je ermee moet breken, maar het zelf niet kan. Hij kan het wel!
In de derde plaats, zoek het niet in carrière, eerzucht en geld. Bid het gebed van Augustinus: Geef wat U beveelt en beveel wat U wilt! Augustinus verwoordde het zo: ‘Ongelukkig immers is de mens, die alle wereldlijke dingen weet, maar van U niet weet. Gelukkig echter de mens die weet van U, al weet hij niet van die dingen’. Ook al schop je het niet zo ver in de maatschappij, als de Heere je deel is, ben je veel gelukkiger.
De Heere sprak tot Augustinus eerst meer door daden dan door woorden. Let daarom op de daden, de wenken van God in je leven. Augustinus sloeg ze in de wind, maar de Heere liet hem niet los. Laat je door God wenken tot Zijn Woord. Door Zijn Woord zal Hij je tot Christus leiden. Dat gaat in een weg van breken met de zonde, boete en berouw. Daarin zal Christus zich aan je openbaren. Tot slot: ltees Gods Woord! Het is krachtig als dynamiet. Een kracht Gods tot zaligheid. Augustinus werd erdoor bevrijd uit de strikken van de zonde.”


Wat kunnen wij leren van Augustinus’ levensverhaal?
Houden zonden jou in de greep? Pas op! Je gedachteleven wordt voorgoed besmet. Je krijgt een ‘dirty mind’ waar je niet zomaar weer vanaf komt.
Gods Woord is krachtig als dynamiet. Hoe diep je ook verstrikt zit in zonden van films, seks, genot en eerzucht, God kan je verzet breken. Bid Hem daarom!
Kun je niet breken met de zonde? Bid wat Augustinus bad: ‘Geef wat U beveelt en beveel wat U wilt’.
Let op de wenken van God in je leven. Sla ze niet in de wind.


Verslaafd aan films?
Augustinus schrijft in zijn boek Belijdenissen: ‘Geestdriftig ging ik op in de theatervoorstellingen, vol beelden van mijn ellende en vol brandstof voor mijn vuur. Hoe moeten wij verklaren dat de mens daar verdriet wil hebben bij het kijken naar smartelijke en tragische voorvallen, waarvan hij toch zelf niet het slachtoffer zou willen zijn? En toch wil de toeschouwer er verdriet door ondergaan, en dat verdriet is zijn genot. Wat is dat anders dan bevreemdende waanzin?’

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 januari 2016

Daniel | 32 Pagina's

Augustinus

Bekijk de hele uitgave van donderdag 28 januari 2016

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken