Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vruchten uit het paradijs

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vruchten uit het paradijs

7 minuten leestijd

Het paradijs is echt een bijzondere plek geweest. Alles was goed en volmaakt. Zelfs de mens is goed en naar Gods evenbeeld geschapen. Maar toen kwam de zonde. Van die volmaaktheid is weinig meer over en Gods beeld zijn we kwijtgeraakt. Toch vraagt God ons om Hem te dienen en naar zijn inzettingen te leven. Vanuit onszelf is dat onmogelijk, maar door genade wil hij dat schenken. De doorwerkingen van die genade noemen we de vruchten van het geloof of de vruchten van de Geest. We spraken hierover met dominee W.A. Zondag uit Woerden. Wat zijn vruchten van het geloof, waarom zijn ze er? Waarom proberen wij die vruchten zichtbaar te maken? Doen we dat voor onszelf, of doen we dat om de Heere te dienen?

Zwart - wit
Dominee Zondag vertelt dat de Bijbel vol staat met tegenstellingen. De brede weg en de smalle weg, Adam en Christus, het vlees en de Geest. Aan de ene kant de zonde, aan de andere kant het goede van God. Het ‘vlees’ betekent je zondige aard. Jouw innerlijke begeerte om satan de eer te geven. Dit uit zich vooral in zondige verlangens zoals eer, materialisme, verslaving en egoïsme. Dit kan uitbundig en openbaar, maar ook verborgen achter een scherm van vroomheid. De Geest vraagt om bij alles wat je doet, gericht te zijn op God, en je naaste als jezelf lief te hebben. Dit doe je niet uit een nobel streven, maar door Christus. Hiervoor moet wel de wedergeboorte plaats gevonden hebben. Door rechtvaardigmaking, heiligmaking en verheerlijking kan je vruchten dragen voor Hem.

Een goed mens
Er zijn mensen die veel goede dingen doen. Denk maar eens aan het werk dat verricht wordt voor Artsen zonder Grenzen. Zijn dat mensen die vruchten van de Geest dragen? Kan je oprechte vruchten van de Geest dragen als je Jezus niet kent? Volgens dominee Zondag is dat antwoord kort: “Als het niet uit Christus is, is het niet oprecht.” De goede dingen die we doen zijn overblijfsels uit het paradijs. Een goed mens zijn, kan een doel op zich zijn. Je doel is dan niet het eren van God, maar je eigen gevoel bevredigen.

Goed gevoel
Het is dus belangrijk om het onderscheid te zien tussen oprechte vruchten en goede werken, die we doen voor ons eigen goede gevoel. Iemand kan een vroom leven leiden, maar ondertussen een verborgen agenda hebben. Dominee Zondag noemt het voorbeeld van Ananias en Saffira. Voor de gemeente leken ze een prachtig voorbeeld door hun land te verkopen en de opbrengst aan de apostelen te geven, maar hun doel was puur eigen belang. Andersom kan het ook. Bij veel mensen zijn de vruchten van hun geloof niet duidelijk te zien. Denk maar aan Abraham. Hij vertelde Farao dat Sara zijn zus was. Abraham werd toen door Farao terecht gewezen in Genesis 12:19: “Waarom hebt gij gezegd: Zij is mijn zuster; zodat ik haar mij tot een vrouw zoude genomen hebben?” Abraham zondigde in het openbaar en nam zijn vrouw en Farao erin mee.
Kinderen van God kunnen dus heel zwaar zondigen. Toch hebben ze een smeulend vuur in hun hart dat steeds weer zal gaan branden.

Liefde
In Galaten 5 worden negen vruchten van het geloof besproken. De liefde is de basis van de vruchten. Zoals de Vader ons liefheeft, zo moeten wij ook liefhebben. Dit blijkt uit onze daden. Denk maar aan het luisteren naar elkaar, elkaar helpen en aandacht geven. Je helpt niet alleen de mensen die makkelijk te bereiken zijn, maar ook die medeleerlingen die anders reageren of die je eigenlijk niet mag. Dingen doen om er iets voor terug te krijgen is geen liefde. Liefde verwacht niets terug, liefde geeft. Een belangrijk aspect hierin is de zelfverloochening. Jezelf op de tweede plek.

Blijdschap
“Als je een kind van God mag zijn, dan mag dat van je afstralen, zodat je andere mensen mag laten zien wat genade kan betekenen. In het doopformulier staat dat je in je leven je kruis vrolijk dragen moet. Pas wel op dat je blijdschap oprecht is en tot eer van de Heere. Het kan ook zijn dat het een gevoel is wat maar tijdelijk is of ontstaat door een bepaalde situatie. Denk maar eens aan bijeenkomsten, waarbij je wordt meegesleept door de menigte. Je omgeving bepaalt de oprechte blijdschap niet, maar de Heilige Geest in je hart.
Je kan niet altijd blij zijn. Als je in zonde valt, dan verdwijnt de blijdschap. De Geest kan die blijdschap pas weer teruggeven na hartelijk berouw over je zonden.”

Vrede
“De Vredevorst, de Heere Jezus, zocht in zijn leven op aarde geen conflicten en maakte geen ruzie. Wat een Voorbeeld! De satan richt zich op het tegenovergestelde. Hij wil juist ruzie, onvrede en mensen uit elkaar drijven. In navolging van de Heere Jezus moeten wij op zoek naar verzoening, bemiddeling en oplossingen. Dit betekent niet dat je onrecht door de vingers moet zien. Schuld en onschuld mag benoemd worden. Dit gaat wel over iemand vergeven zonder dat iemand zijn excuses heeft aangeboden.”

Lankmoedigheid
“Het woord lankmoedigheid gebruiken we in ons dagelijks taalgebruik niet meer. Je zou het kunnen vertalen met de woorden geduld, verdraagzaamheid en respect. Ken je de gelijkenis over de balk en de splinter? Daarin gaat het over lankmoedigheid. Lees dit nog maar eens na in Lukas 6. De Heere heeft elke dag zoveel geduld met ons, kunnen wij dan niet geduldig zijn met de mensen om ons heen?”

Goedertierenheid, goedheid
“Onder goedertierenheid vallen de zogenoemde goede werken. Activiteiten en werkzaamheden in dienst van je naaste. Boodschappen doen voor iemand die slecht ter been is, iemand helpen met huiswerk voor een vak dat hij of zij moeilijk vindt of even op die drukke kinderen passen om de moeder een uurtje te ontlasten. Om deze vrucht van het geloof op een praktische en ordelijke manier te kunnen beoefenen is in de vroege kerk de diaconie opgericht.”

Geloof
“Het geloof kan je opsplitsen in twee gedeeltes.
Allereerst je geloof in de Heere. Dit is volledige overgave aan Christus en vertrouwen op Hem. Ten tweede heeft geloof betrekking op je levenshouding. Het gaat over je geloofwaardigheid. Ben jij betrouwbaar en oprecht? Kunnen mensen jou vertrouwen? Kom jij je beloftes na?”

Zachtmoedigheid
“In 2 Samuël 16 kan je over een prachtig voorbeeld van zachtmoedigheid lezen. Simeï roept verschrikkelijke dingen naar David, maar wat doet David? Hij houdt de mannen tegen die Simeï willen doden. Zachtmoedig betekent genadig, mild en welwillend. In praktijk betekent dat bijvoorbeeld ook dat je iemand niet mag afwijzen of belachelijk maken om zijn of haar zonde. Als je dat wel doet, laat je daarmee zien dat jij jezelf beter vindt dan de ander.”

Matigheid
“Zowel op lichamelijk als op geestelijk gebied is matigheid een vrucht van het geloof. Op lichamelijk gebied gaat dit over je uiterlijk: hoe ga jij gekleed? Dit gaat over je gedrag: je houding ten opzichte van anderen. Op geestelijk gebied gaat deze vrucht vooral over zelfbeheersing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je vrijetijdsbesteding. Kan jij je ogen of je oren ‘afwenden’ als je iets hoort of ziet waarvan je weet dat het niet goed is? Onder matigheid valt ook prestatiedrang. Als je ergens de beste in wilt zijn, dan kan het niet anders of dit gaat ten koste van de andere vruchten van het geloof.”

Door de Geest alleen
“Denk jij dat je nooit al deze vruchten kunt dragen? Zie je steeds weer je werken van het vlees? Lees dan wat dominee Vreugdenhil heeft geschreven: ‘Er staat niet dat wij die negenvoudige vrucht in eigen kracht moeten produceren, maar het gaat om de vrucht van de Geest! Het is de Heilige Geest Die ze voorbrengt in de gelovigen!’”


Sinaasappel
“Als je een sinaasappel pelt, komen alle partjes tevoorschijn. Toch gaat het om de hele sinaasappel. Zo wijst dit beeld op het gegeven dat het gaat om de totaliteit van de vrucht van de Geest. Tegelijkertijd gaat het beeld van de sinaasappel mank, zoals zoveel beelden die gebruikt worden om iets uit te leggen. De liefde is namelijk de basis van alle andere aspecten.”
Fragment uit Vruchtdragen voor Hem van ds. C.G. Vreugdenhil

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 september 2016

Daniel | 32 Pagina's

Vruchten uit het paradijs

Bekijk de hele uitgave van donderdag 22 september 2016

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken