Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De gave van de Heere Jezus

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De gave van de Heere Jezus

Arm geworden om anderen rijk te maken

7 minuten leestijd

Stel: jij wordt op straat gevraagd om geld te geven voor een goed doel. Waardoor word jij aangesproken? Misschien door een enthousiast verhaal over het doel, zodat je er eigenlijk niet omheen kunt om iets te geven?

Paulus moet ook een collecte aanbevelen. In de tweede brief aan de gemeente van Korinthe schrijft hij erover. Er moet gecollecteerd worden voor de moedergemeente van de christelijke kerk in Jeruzalem. Daar zijn veel armen. Paulus vraagt de mensen van Korinthe om royaal te geven en zoekt naar goede redenen. Hij wijst op de gemeenten in Macedonië. “Kijk eens naar hen. Ze geven meer dan ze eigenlijk kunnen.” Hij prijst de Korinthiërs dat ze overvloedig zijn in veel dingen: geloof, prediking, kennis van de waarheid, toewijding, inzet voor Paulus. Nu vraagt hij hen ook overvloedig te zijn in het geven van een gift.
Maar de belangrijkste reden om te geven is een verrassende. Ze moeten het goede voorbeeld van de Heere Jezus volgen. Wat heeft de Heere Jezus met een collecte te maken?, vraag je je af. Toch is Hij het grote voorbeeld van vrijgevigheid. Paulus zegt: Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was. opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden (2 Kor. 8:9). Het is dan heel opvallend dat het woordje dat hier in het Grieks voor ‘genade’ gebruikt wordt, hetzelfde woord is dat in eerdere verzen vertaald is met ‘gave’. Je mag dus ook lezen: Want gij weet de gave van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus heeft Zichzelf gegeven. Hij heeft alles gegeven! Dit voorbeeld moet de Korinthiërs aansporen om royaal te geven voor de arme gelovigen in Jeruzalem.

Arm om ons
In de hemel was de Heere Jezus als Zoon van God volmaakt rijk. Hij zou het later bidden: En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelven, met de heerlijkheid die Ik bij U had, eer de wereld was (Joh. 17:5). Zijn rijkdom in de hemel is voor ons moeilijk voor te stellen, maar Hij ontving daar zeker de aanbidding van al de engelen. Ook zijn door Hem alle dingen geschapen. Hij was de Heere van de schepping. De aarde was van Hem. Hij was ook rijk in liefde. Hij was de eeuwige Zoon, in Wie de Vader Zijn welbehagen had.
En deze eeuwige Zoon van God is arm geworden. Hoe is Hij arm geworden? Dat begint met Kerst. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet (Gal. 4:4). Op Gods tijd wordt de Zoon door Zijn vader gezonden naar de aarde om arm te worden. Als Hij geboren wordt in Bethlehem, legt Hij daar Zijn heerlijkheid af. Hij heeft Zichzelf zelfs vernietigd, zegt Paulus in zijn brief aan de Filippenzen. Hij wordt als een slaaf, als een dienstknecht. Hij komt niet naar de aarde om gediend te worden, maar om te dienen. Hij zal zelfs bloed zweten om zondaren te redden van het verderf. Terwijl Hij onvoorstelbaar rijk is, wordt Hij in een beestenstal geboren. Als Hij in de kribbe wordt gelegd, ziet Hij af van Zijn alomtegenwoordigheid. Terwijl Hij almachtig is, wordt Hij een hulpeloos kind. Terwijl Hij alwetend is, krijgt Hij als kind onderwijs. Als Heere van de schepping groeit Hij op in het onopvallende dorp Nazareth als zoon van Jozef de timmerman. Hij moet het later zeggen: De vossen hebben holen, en de vogelen des hemels hebben nesten; maar de Zoon des mensen heeft niet waar Hij het hoofd nederlegge (Matth. 8:19-20).
Maar Zijn armoede gaat nog veel dieper. Hij was rijk in de liefde van Zijn Vader. Maar als Hij naar de aarde komt, is er in plaats van liefde de toorn van Zijn Vader. Hij komt in onze zondige wereld terecht. Hij is de mensen in alles gelijk geworden. Hij had Zelf geen zonde, maar lijdt onvoorstelbaar onder de last van de toorn van God over de zonde en vanwege de zonde om Hem heen. Hij heeft die last naar het kruis gedragen. Wat een hemelsbreed verschil tussen de heerlijkheid van Jezus die Hij bij de Vader had en Zijn kruipen in de hof van Gethsémané, Zijn hangen aan het kruis van Golgotha. Uiteindelijk blijft er voor Hem geen plaats over op deze aarde. Totaal van God en mensen verlaten, hangt Hij daar. Hij sterft arm en naakt aan het kruis. Kan het armer?

Rijk door Jezus
Het Kerstfeest laat zien hoe groot onze ellende en armoede is. Een armoede waarvoor wij zelf hebben gekozen. We dachten erop vooruit te gaan door ook die ene, verboden vrucht voor onszelf te willen hebben. Alsof we arm waren in het paradijs! En nu leven we buiten God. Dat is pas echt armoede. Dan mis je net alles. Dat Christus Zelf naar de aarde kwam en arm moest worden, leert ons hoe groot onze ellende is. Verschrikkelijk dat het moet, maar eeuwig wonder dat Jezus het doet.

Paulus schrijft in 2 Korinthe 8 vers 9 aan de Korinthiërs dat Jezus om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was. Dat laat het wonder zien. Uit zijn brieven aan deze mensen blijkt wel dat het geen vrome, nette mensen waren. Er is van alles mis in Korinthe. En toch: om uwentwil, om jullie! Dat persoonlijke zal voor de Korinthiërs een wonder zijn geweest. Hij voor mij arm geworden? Zo werkt de Heilige Geest nog. Hij werkt altijd persoonlijk. Hij ontdekt je aan je armoede. Zoals bij de gemeente van Laodicéa: Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt (Openb. 3:17). Je gaat zien dat je je zondeschuld nooit kunt betalen. Maar als Hij in de nood en armoede van je leven de Heere Jezus gaat openbaren, dan wordt het één groot wonder. Hij verliet de lofzang van de engelen, Hij verliet de liefde van de Vader, Hij verliet de heerlijkheid van de hemel, en dat voor zo’n verdorven zondaar als ik ben.

Opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden, schrijft Paulus dan verder. De armoede van Jezus is een genadegave. Hij kwam naar de aarde om arme mensen rijk te maken. Wat is die rijkdom die alle kinderen van God ontvangen door de armoede van de Heere Jezus? Dat is vergeving van alle zonden, verzoening met God, zodat het weer recht is tussen Hem en ons, een niet te omschrijven vrede in je hart en heilig leven uit Hem. Paulus laat dat ook zien. Heel praktisch. Wie de Heere Jezus kent, gaat op Hem lijken. Dan wordt je zelf ook royaal en ga je delen. Jezelf wegcijferen, dienen.

Weet jij het?
Paulus begint zijn zin met: Gij weet de genade. Paulus kan een beroep doen op het hart van de gemeenteleden, omdat hij weet dat zij de genade van de Heere Jezus kennen. Weet jij het ook? Hij wordt je aangewezen en aangeboden in de prediking, juist ook in deze tijd van advent en kerst. Je weet het, maar weet je het met je hart? Denk dit Kerstfeest eens aan het geschenk van Gods Zoon. Hij gaf Zijn rijkdom op om armer te worden dan de allerarmste ooit op aarde. Hij deed dit om arme, verloren zondaren rijk te maken. Rust niet voor je Hem mag kennen. Ga naar Bethlehem en kniel neer bij de kribbe. Kom, zie jouw armoede, die nota bene je eigen schuld is, en zie op Gods genadegift in het Kerstkind. Zo nameloos arm ligt Hij daar. Hij doet het niet voor Zichzelf, maar tot eer van Zijn Vader. Om zondaren rijk te maken. Rijk in God, door een arme Jezus.

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 december 2016

Daniel | 32 Pagina's

De gave van de Heere Jezus

Bekijk de hele uitgave van donderdag 15 december 2016

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken