Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

‘Een licht zo groot, zo schoon!’

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

‘Een licht zo groot, zo schoon!’

8 minuten leestijd

De etalages zijn versierd, kerstmuziek klinkt door de luidsprekers in de winkels. Zo nu en dan hoor je het klinken: ‘So this is Christmas’. Het lied blijkt dan helemaal niet over de échte inhoud van kerst te gaan. Misschien heb je de uitspraak: ‘Zonder Jezus is kerst mis’ weleens gehoord. Wat is kerst nu echt? Hoe is het ontstaan? Wat zegt de Bijbel?

Wat zegt de Bijbel?

Het was een donkere tijd. Ruim vierhonderd jaren heeft de profetenmond gezwegen. Er waren niet zo veel mensen meer die uitzagen naar de komst van de Beloofde Messias. Zeker, er waren er wel, maar de meeste mensen waren door de wereldse en maatschappelijke veranderingen, daar helemaal niet mee bezig.
De Griekse cultuur, het Hellenisme, had de overhand gekregen. Israël was in vier stukken verdeeld en overal in het land verschenen theatergebouwen en racebanen.
Mensen kleedden zich en spraken als de Grieken. Je kunt met recht zeggen: Het was een ‘donkere’ tijd.
Misschien vraag je? Hoe zat het dan met de tempeldienst? De offerdienst ging toch gewoon door? Dat is een terechte vraag. En het klopt ook, de tempeldienst, de dagelijkse offers gingen inderdaad ook door. En toch, niet meer zó, zoals de Heere het bedoeld had. Denk alleen al aan de tempelreiniging door de Heere Jezus Zelf (Joh. 2).
Nu, in een wereld, in een land, dat zo vervreemd is van Gods woorden, gaat een wonder gebeuren. En God schakelt daar in Zijn raad, een Romeinse keizer bij in. Daar zit hij, keizer Augustus. Hij wil toch wel even weten hoeveel belasting hij zou kunnen innen. En daarom laat hij van heinde en verre mensen naar ander plaatsen reizen.
Zie je daar die mensen trekken van Galiléa naar Judéa? In dat reisgezelschap gaan ook twee, ogenschijnlijk onbeduidende mensen, hun weg. Door God geleid, en trouw luisterend naar de overheid.
Maar niets is onbeduidend. Hier schrijft de Heere heilsgeschiedenis. Door de Heere bepaald en geleid komen twee jonge mensen op de plek waar God Zijn heerlijkheid gaat laten schitteren. Jozef Ben Jakob laat zich registreren met Maria, zijn ondertrouwde vrouw.
Ergens in de stad wordt naar onderdak gezocht. De grondtaal laat zien dat het gaat om een particuliere woning. Maar, als daar geen plaats is voor een zwangere vrouw, moet er worden uitgeweken naar een dierenverblijf naast de woning.
En daar, in het bijzijn van Jozef wordt het Geschenk van de Vader gegeven. Christus, de Zaligmaker wordt geboren, en gelegd in een voerbak. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat Hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. (Gal. 4:4 en 5)
En zo is het kerstfeest een feit geworden. Christus is gekomen als Verlosser en Zaligmaker in deze wereld.

Waarom vieren we kerst in de winter?

Kerst vindt plaats in de ‘gezellige donkere dagen.’ Veel gezinnen hebben tijdens de kerstdagen een rijkelijke maaltijd en daarom doet moeder extra haar best in de keuken om het kerstdiner ‘speciaal’ te maken. Vaders hebben vaak een heuse ‘kerstborrel’ en op school heb jij een speciale kerstbijeenkomst. En stiekem geeft dit ons allemaal een extra behaaglijk gevoel. Maar ik wil je eerlijk vragen: is dat kerst? En vrijwel meteen komt er een wedervraag in je op: mag dat dan niet?
Ja, het mag zeker gezellig zijn. Een fijn gevoel van samenzijn is prettig en voor een gezin heel goed. Maar, is dat de bedoeling van kerst? Heeft de Vader dáárom Zijn Zoon gegeven? Zullen we eens kijken naar hoe deze ‘kerstgevoelens’ ontstaan zijn?

Nog voor het ontstaan van het christendom vierden de heidense Germanen al het ‘Joelfeest’, of het ‘Midwinterfeest.’ Dit feest werd in twaalf dagen gevierd waarvan het hoogtepunt bereikt werd op de kortste dag van het jaar, 21 december. Na 21 december werden de dagen langer en nam het zonlicht toe. De Germanen vierden dan dat het zwaarste punt van de winter voorbij was gegaan.
De Germanen eerden hun godin Freya en andere ‘beschermmoeders,’ en men bad om beschermende liefde voor nieuw leven. Je begrijpt dat dit naadloos aansloot bij de herdenking van de christenen aan het levende Kind van Bethlehem. Daarom werden veel heidense tradities omgezet naar katholieke feestdagen. Het Joelfeest werd daarom ook Kerstfeest genoemd. En de Tweede kerstdagen kwam geheel in het teken te staan van de eerste ‘martelaar van het christendom’, Stéfanus.

En dan komt er ook nog eens bij dat de geboren Zaligmaker niet in de maand december geboren is, maar in de periode tussen maart en november. De herders hielden de wacht over de kudden, buiten! Ook is er geen sneeuw gezien. Terwijl de kerstgedachte bij velen gepaard gaat met sneeuw.

Wat is het kerstfeest nu echt?

heel eenvoudig in één zin te zeggen. Kerstfeest is, dat de Heere Jezus komt wonen in je zondige hart, zoals Hij met Kerstfeest kwam in een beestenstal. Gebeurt dat in december? Dat kan. Maar het kan even goed in de maand mei gebeuren. In de donkerheid van jouw hart moet het Licht der wereld verschijnen.
Kerst wordt voorafgegaan door een periode van verwachting. We noemen dat: ‘Advent.’ In deze weken leven we met elkaar toe naar de kerstdagen.
En zoals Advent voorafgaat aan kerst, zo gaat de tijd van de ‘verwachting’ ook vooraf aan de komst van de Heere Jezus in het hart.
Wat hebben de oude profeten uitgezien naar de komende Messias! Wat heeft David gezongen over de komende Zaligmaker! Van Abraham lezen we dat hij uitgezien heeft naar de komst van de Heere Jezus. En, hij heeft Hem gezien (Joh. 8:56).
Mag ik proberen je een beeld te schetsen, van wat er gebeurt als het kerst wordt in jouw hart?
Zie je die donkere dagen die voorafgingen aan de geboorte van de Heere Jezus? Zo is het nu ook als de Heere door wedergeboorte gaat werken in jouw hart. Je ontdekt de donkerheid van je bestaan. Je ontdekt dat je vervreemd bent van God, je Schepper. Je ziet in je hart een duisternis. Er is geen spoortje licht te vinden. Soms als je uit je Bijbel leest, gloort er wat hoop als je daarin leest dat de Heere Zijn Zoon zenden zal voor zondaren. Dat geeft wel eens wat lucht. Maar… Is Hij ook geboren voor mij? Hoe verschijnt Hij toch in mijn leven dat ik Hem kennen mag? Ken je die worstelingen?
Wat wordt er dan een verlangen gevoeld in je hart. Een verlangen naar de Zaligmaker. En wat wordt het dan een wonder, als je na een door God bepaalde tijd, bukken mag. Je zegt: Bukken?
Ja, bukken. Het Kerstkind wordt in een kribbe gevonden. Daar, in de laagte, in de diepte, daar ligt Hij. Hij is gekomen tot zaligheid van verloren zondaren. En, dan moet je bukken. Dat doe je immers als je door de Heilige Geest je schuld mag erkennen voor de Heere? Schoorvoetend en verwonderd mag je dichterbij komen en zien op de geboren Jezus. Dan wordt het Licht in je hart ontstoken. Ken je dat?
Dan begrijp je Simeon die zingt:

Een licht zo groot, zo schoon.
Gedaald van ’s hemels troon.
Straalt volk bij volk in d’ ogen;
Terwijl ’t het blind gezicht,
Van ’t heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.


Kerst in andere religies

Islam:
Moslims vieren geen kerst. Ook zijn er geen bijzondere Islamitische feesten rondom deze periode.

Jodendom:
De Joden vieren ook geen kerstfeest. Maar in die maand wordt wel het Chanoekafeest gehouden. Zij vieren dan de reiniging van de tempel.

Boeddhisme:
Boeddhisten vieren ook geen kerstfeest. Wel vieren zij de zogenaamde Wezak. Het is een vergelijkbaar feest wat in de maand mei wordt gevierd. Tijdens dit feest viert men de geboorte van Boeddha.

Hindoeïsme:
In het Hindoeïsme wordt ook geen kerstfeest gevierd. In plaats hiervan wordt jaarlijks op 21 december de zogenaamde Bhagavad-Gita gevierd. Er wordt dan stilgestaan bij de herdenking van de Hindoestaanse bijbel.


Persoonlijk

Waar gaat jouw verlangen naar uit? Op welke manier vier jij kerst? Wat betekenen de kerstdagen voor jou?
Weet je wat nu zo bijzonder is aan het kerstfeest? Dat rondom de geboorte van Christus, alle leeftijden worden betrokken. Een jonge Maria, een oudere Simeon. Herders in de kracht van hun leven.
Het leert jou en mij dat je niet te jong bent om echt kerst te mogen vieren. Dat de Heere je echt niet te jong vindt, om Zijn Zoon in je hart te bekend te maken. Misschien is dat wonder bij jou al gebeurd. Misschien is alles in je hart wel weer zo donker dat je er niets van kunt zien. Vraag of de Heere het licht (opnieuw) wil laten vallen op de geboren Zaligmaker.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 december 2018

Daniel | 32 Pagina's

‘Een licht zo groot, zo schoon!’

Bekijk de hele uitgave van donderdag 13 december 2018

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken