Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bidden een worsteling en een voorrecht

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bidden een worsteling en een voorrecht

8 minuten leestijd

“Ik moet nog even bidden.” Herken je dat? ’s Ochtends als je wakker bent geworden, voor het eten, de dagopening op school. Allemaal momenten waarbij we gewend zijn om te bidden. Het zijn vaak ook lege momenten, omdat we misschien steeds hetzelfde bidden of omdat we niet voldoende tijd nemen om te bidden. Deze worsteling wordt door veel christenen herkend. Dominee A.T. Vergunst hield er een lezing over. Dit artikel is hierop gebaseerd.

Bidden is voor elke christen een worsteling. Als je aan mensen om je heen vraagt hoe hun gebedsleven is, dan zul je vaak horen dat mensen worstelen met hun gebedsleven. Als anderen eerlijk over hun worsteling vertellen, kan dat heel bevrijdend zijn: je ben niet de enige die dit moeilijk vindt! Ze zeggen wel eens dat gebed de adem voor de ziel is. Maar je kan ook verkeerd ademen. Je kan slordig ademen of kortademig zijn. “Een slordige ademhaling zorgt voor onrust in je lichaam. Met bidden is dat niet anders. Bidden is hard werken, het is een continu gevecht tegen onszelf en onze agenda. Luther noemde het gebed het zweet van de ziel. Dat zegt genoeg.” De Heere roept ons echter op om te bidden. Sterker nog, Hij nodigt ons uit om te bidden.

Uitnodiging
In Jeremia 33:3 staat: Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden en Ik zal u bekendmaken grote en vaste dingen, die gij niet weet. Bidden is dus spreken met God, maar ook luisteren naar Zijn antwoord. Bidden is een voorrecht dat je van de Heere hebt gekregen. Zie bidden daarom niet als een gebod, als een moeten, maar als een Koninklijke uitnodiging. Zo’n kostbare uitnodiging kan je niet zomaar beantwoorden. Daar moet je bewust voor gaan zitten. Dat vraagt ook dat je rekening houdt met de inhoud van je gebed. Je bent misschien gewend om in je gebed de Heere te vertellen hoe Hij je leven moet inrichten of hoe jij je gebed verhoord wilt hebben. Maar zie het gebed niet als iets waardoor je God moet overtuigen. In Johannes 4:23 staat: Want de Vader zoekt ook dezulken die Hem alzo aanbidden.
Bidden is een geestelijke oefening, het is een gave en een opgave. Dat maakt bidden gelijk zo moeilijk. Zonder het werk van de Heilige Geest, zonder Zijn genade kan bidden niet geestelijk worden. De Heilige Geest is aan Gods kerk gegeven om te leren bidden. En de Heere Jezus Zelf is de Voorbidder voor Zijn Kerk: als je in Zijn bidden bent begrepen, heb je troost en blijdschap in je hart. Bidden is alles aan de Heere vertellen. De Heidelbergse Catechismus noemt het gebed het voornaamste stuk der dankbaarheid. Een ware gelovige is geroepen om levend te bidden. Om bij alles te vragen: ‘Heere, wat wilt U dat ik doen zal? Breng mij op plekken waar U me wilt hebben. Laat mij woorden spreken, zoals U wilt’.

Ook als je nog geen ware gelovige bent, word je opgeroepen om te bidden. Hierover kun je meer lezen in het interview in deze Daniël. Dat is moeilijk. Ons hart wil niet bidden en de duivel houdt ook niet van bidders. “Niet voor niets zegt Jezus dat afzondering noodzaak is. Zeg dan ook tegen je omgeving dat je gaat bidden of doe het in alle vroegte, voordat je omgeving ontwaakt. Dat zorgt al voor focus.” Maak tijd om te bidden en voel je niet schuldig om tijd te reserveren voor gebed. Er zijn zoveel andere dingen die je tijd kunnen vullen, waardoor je bidden makkelijk op een zijspoor zet, maar bidden moet juist de hoofdweg zijn. Je kan niet zonder de Heere.

Lege huls
Als je eerlijk naar je eigen gebed kijkt, betrap je jezelf er dan niet op dat je gebed vaak lege herhalingen zijn? Je bidt vaak hetzelfde, in dezelfde bewoordingen en daardoor wordt je gebed voorspelbaar. Die voorspelbaarheid zorgt voor afleiding. Dat is precies wat de duivel wil. Het is niet zo dat formuliergebeden niet goed zijn. De Heere Jezus heeft Zelf het ‘Onze Vader’ gegeven als het volmaakte gebed.
Formuliergebeden kunnen je ook helpen bij het leren bidden. Achterin je Bijbel staan bijvoorbeeld een aantal formuliergebeden. Bekijk ze eens! Bid ze eens. Philpot, een Engelse predikant die leefde in de negentiende eeuw, zegt hierover: “Als je niet met je hart kunt bidden, begin dan te bidden met je verstand”. Maar waak wel voor gemakzucht.
Hoe kan je ervoor zorgen dat je gebed niet steeds een lege herhaling is? Het antwoord daarop is: bid vanuit de Bijbel. Als je bidt met de Bijbel open, dan laat je je leiden door de woorden van God. Bidden wordt dan meer mediteren. Een Bijbelboek dat je hier heel goed voor kunt gebruiken is het boek Psalmen. De psalmen zijn door de Heere gegeven als liturgie. Niet alleen om te lezen, maar ook om te klagen, te loven en te bidden: het is een gebedsboek. De psalmen zijn vaak ook smeekgebeden of dankliederen geweest van bijvoorbeeld David en Salomo. “Met de psalmen kun je wenen, klagen, juichen, aanbidden en lofprijzen. Gebruik ze als inspiratiebron voor je gebed.”

Stap voor stap
Hoe moet dat? Het is niet de bedoeling om zo snel mogelijk een hele psalm uit te lezen. Houd een doel voor ogen: op zoek naar gemeenschap met de Koning. Kies een psalm die je wilt gaan lezen. Dit kan willekeurig zijn: je kan bij Psalm 1 beginnen, je kan ook op zoek gaan naar een psalm die bij je stemming of situatie past. Begin dan met het lezen van één of twee verzen. Laat deze verzen op je inwerken en lees ze eventueel nog een keer. Denk na over deze woorden. Wat staat er? Wat betekent het? Wat bedoelt de schrijver van de psalm met deze woorden? Waar moet je aan denken bij deze woorden? Wat betekenen deze woorden voor mij? Wat betekenen deze woorden voor mensen om mij heen? Dit zijn zomaar wat vragen die je daarbij kunt gebruiken. Je kunt deze vragen in je hoofd beantwoorden, maar je kan er ook voor kiezen om ze op te schrijven. Door te schrijven, denk je nog beter na over de woorden die je leest. Er zijn ongetwijfeld dingen in je hoofd naar boven gekomen waar je voor kunt bidden. Doe dat dan ook. Loof de Heere, verheerlijk Zijn naam, dank de Heere, vraag Hem om raad, bid voor mensen om je heen, belijd je zonden, spreek met de Heere over de dingen die jou bezig houden.
Door lezend te bidden, ga je bidden voor dingen waar je anders nooit voor bidt. Door na te denken over wat je leest, ga je verbanden leggen en ga je denken aan andere mensen die je gebed misschien wel hard nodig hebben. Op deze manier val je ook niet snel in lege herhalingen. Je haalt steeds weer nieuwe gedachten en waarheden uit Gods Woord.
Als je geen nieuwe gedachten meer krijgt en je hebt geen gebedspunten meer, dan is het afhankelijk van je tijd wat je nu gaat doen. Je kan stoppen, maar je kan ook verder gaan lezen in de psalm, je gedachten over het volgende vers laten gaan en bidden voor de dingen die nu in je opkomen. Dit herhaal je steeds tot de psalm uit of je tijd op is.

Met je hart
Misschien vind je het een beetje bevreemdend om volgens een bepaalde methode te bidden. Zie het als een hulpmiddel om je gebed meer diepte te geven. Je moet toch ook eerlijk naar jezelf zijn en je gebed niet leeg en oppervlakkig willen laten zijn? Ervaar je dit wel? Denk dan aan de woorden van John Bunyan: “When you pray, rather let your heart be without words then your words without heart”. Een gebed zonder hart, daar zal de Heere niet naar luisteren. Een leeg gebed is niet de schuld van de Heilige Geest of van de Heere, nee, dat is jouw eigen schuld. Lees Jeremia 29 vers 11, 12 en 13 maar eens. De Heere weet wat er in jou omgaat, Hij weet wat er in je hart leeft. Hij weet ook wat jij nodig hebt. Zoek daarom geestelijk voedsel in Gods Woord!

Geschreven naar aanleiding van de lezing van ds. A.T. Vergunst, over bidden met behulp van de psalmen. Deze kan je terugkijken op https://www.youtube.com/ watch?v=A7-L4zkD_Fw


Dominee Vergunst gaf zelf het voorbeeld van Psalm 27: “Ga zo’n psalm regel voor regel na, om op de woorden te kauwen, erover te mediteren, spreken over de woorden die uit de psalm tot je komen. Alleen al de zinsnede God is mijn Licht en mijn Heil biedt veel gebedsstof. De dichter vertrouwt op God als zijn Licht, als zijn Heil. Is dat bij jou ook zo? Pak hier bijvoorbeeld het tegenovergestelde bij, waarbij je bidt voor je gemeentelid die in het donker zit vanwege psychische problemen. Op die manier krijgt een open Bijbel meer zeggingskracht en blijf je weg van clichés en sleur”.


Methode

1. Kies een Psalm.
2. Lees een vers.
3. Denk na over dit vers.
4. Bid voor de dingen waar je net over nagedacht hebt.

Afhankelijk van de tijd die je neemt, herhaal je de stappen één tot en met vier nog eens.


“Als het boek van de Psalmen verwaarloosd wordt, gaat daarmee voor de christelijke gemeente een niet te vervangen schat verloren. Als we het boek van de Psalmen terugvinden, zullen we op onvermoede rijkdommen stuiten.”
D. Bonhoeffer

Dit artikel werd u aangeboden door: Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 maart 2019

Daniel | 32 Pagina's

Bidden een worsteling en een voorrecht

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 maart 2019

Daniel | 32 Pagina's

PDF Bekijken