Bekijk het origineel

De Sovjet-Unie en de Ned. Herv. Kerk.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Sovjet-Unie en de Ned. Herv. Kerk.

Een adres van Dr. F. J. Krop.

2 minuten leestijd

Naar aanleiding van uitlatingen der Ned. Herv. predikanten B. Boers en J. D. Snethlage in het tijdschrift „Rusland van heden", waarin deze predikanten verklaren te staan aan de zijde der Sovjet, heeft Dr. F. J. Krop, Ned. Herv. predikant te Rotterdam, een adres gericht tot de Synode. Daarin haalt hij bovengenoemde uitlatingen aan, stelt daarnaast „den strijd, die zonder aanzien des persoons daarginds (i.c. de Sovjetunie) wordt gevoerd tegen elke kerk en godsdienst" en trekt daarop zijn conclusie, die bestaat in „het eenvoudig constateeren van een onloochenbaar feit, n.1. dat twee voorgangers der Ned. Herv. Kerk zich opwerpen tot verdedigers van een levens- en wereldbeschouwing, die den ondergang van al hetgeen ons als geloovigen dierbaar is, heeft gezworen. Dat zij — zoo gaat het adres voort — derhalve, ons het woord van den profeet in herinnering brengen; als hij zijn wee uitspreekt over menschen, die het kwade goed heeten en het goede kwaad, de duisternis tot licht stellen en het licht tot duisternis, die het bitter zoet achten en het zoete bitterheid (Jes. 5 : 2 0 ) . Dat zij dientengevolge, en zooveel in hen is, smaad en verachting brengen over onze Nederlandsche Hervormde Kerk, gebouwd op het eenige fundament, dat gelegd is, hetwelk is Jezus Christus.
Adressant laat het aan de Synode over, welke maatregelen hier dienen te worden genomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 december 1934

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

De Sovjet-Unie en de Ned. Herv. Kerk.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 8 december 1934

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken