Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Opklaring der verborgenheid

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Opklaring der verborgenheid

3 minuten leestijd

De Heer Duyaer van Twist, voor wien zooveel verborgen bleef, dat aan ieder ander met gezond verstand duidelijk is, treedt niet alleen op als spreker, zooals onlangs te Zuilen, maar fungeert bovendien, behalve als onderteekenaar van geheime circulaires, ook als pamfletschrijver. Hij zond aan onze Hervormd Gereformeerde predikanten een briefpamflet, waarin hij beproeft het uittreden van Prof. Visscher uit de A.R. Partij als eene verborgenheid voor te stellen.
Hij meent dat te kunnen doen met een bloemlezing uit de oude plunje, hoewel daaruit alleen blijkt, dat Prof. Visscher in het geheel niet veranderd is. Alles wat schrijver dezes in de Kamer onder geheel voorbijgegane omstandigheden over de S.G.P. heeft gezegd bij verschillende debatten, bewijst met onwedersprekelijke klaarheid, dat er van eene afwijking of wijziging in beginselen nergens sprake is en dat daaruit volkomen verklaarbaar is en wordt, dat er van samengaan met de S.G.P., hoezeer mij dit ook leed doet, ten slotte niet heeft kunnen komen.
En ook blijkt er uit, dat Prof. Visscher zoolang mogelijk, misschien wel veel te lang, heeft gehoopt, dat de A.R. zou terugkeeren tot de paden der waarheid naar den Woorde Gods. Maar toen de Heer Colijn zijne officieele toelichting op het Program van beginselen der A.R. had uitgegeven, lag daarin een officieel getuigenis voor hem, dat ondubbelzinnig uitwees, hoe de teerling geworpen en de A.R. over den Rubicon was getrokken naar de overzijde van het liberalisme. En natuurlijk, toen bleef voor wie trouw aan de beginselen van Gods Woord wilde blijven, niet anders dan heengaan.
Hoe gegrond ons bezwaar is, moge blijken uit deze advertentie van liberale zijde, die wij aantroffen in de N w. R o t t. C r t. van 14 Mei I.l.

Z E T M E E R L I B E R A L E N N A A S T C O L I J N.
Dat is de veiligste bevordering van de bestendiging der democratische monarchie in den zin van Thorbecke. Het beste is Colijn daarbij gediend met liberale stemmen. Lijst 5.

Zie hier, hoe de liberalen zelven over Colijn denken. Wat wil men nu nog meer bewijs voor de volkomen verwording der A.R.? Wie kan zich voorstellen, dat onder Dr. Kuyper ooit zulk eene advertentie kon verschijnen? Als de man het kon weten, hoe zou zijn toorn ontsteken over zulk een ontrouw, zulk eene verloochening van de antithese, waarvoor hij heeft geleden en door hetzelfde liberalisme, dat nu naast Colijn staat, werd gehoond en gesmaad! Als de Heer Duymaer van Twist niet in verborgenheden leeft, maar weet wat hij doet, dan is het zijne taak als eerlijk man om deze advertentie en wat daarin staat te ontzenuwen. Dan moet hij in plaats van te beproeven Prof. Visscher met zichzelven in tegenspraak te brengen, aantoonen met klaarheid, dat de liberalen antirevolutionair zijn geworden en niet omgekeerd de A.R. liberaal. Doch daarvan ben ik zeker: dat kan de Generaal niet.
Trouwens, hij is er met deze advertentie niet af. D e T e l e g r a a f vooraan en heel de liberale Pers is pro Colijn. Zouden zij dit ook zijn als Colijn wezenlijk antirevolutionair was als Kuyper? Geen sprake van. Veel is voor Generaal Duymaer van Twist verborgen, maar dit weet hij net zoo goed, als ieder ander.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 mei 1937

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's

Opklaring der verborgenheid

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 22 mei 1937

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken