Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De schoolkwestie te Waddingsveen.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De schoolkwestie te Waddingsveen.

2 minuten leestijd

Toen Zaterdag 28 Mei j.l. het bericht door de gemeente Waddingsveen ging, dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het besluit van den raad der gemeente Waddingsveen inzake de bekende schoolkwestie had vernietigd en besloten had, dat de gevraagde medewerking tot het stichten van een Hervormde School moest worden verleend, ging er een golf van vreugde door het Hervormde deel dier gemeente. Na jaren van strijd, na jaren van groote opoffering, na jaren van onderdrukking, werd thans door dat college aan de Hervormden van Waddingsveen recht gedaan. Zoo werd hun strijd voor het beginsel thans beloond. Gedeputeerde Staten hebben hun besluit o.a. op de navolgende overwegingen gegrond:
„dat blijkens de bewoordingen van art. 75 2e lid der wet een aanvrage als de onderwerpelijke slechts kan worden geweigerd, indien niet aan de in art. 73 omschreven vereischten is voldaan;
dat zoowel deze bepaling als de vereischten van art. 73 aan duidelijkheid niets te wenschen overlaten;
dat gezien dit feit, het beroep van het gemeentebestuur op een bepaalde andere strekking der wet moet falen;
dat onder de in art. 73 der wet omschreven vereischten niet voorkomen de door het gemeentebestuur bedoelde eischen aan het geven van lager onderwijs te stellen;
dat de motieven, welke het gemeentebestuur tot de conclusie hebben geleid, dat bij inwilliging der aanvrage de normale eischen zouden worden overschreden, n.1. a. de eventueele gelijkheid der aanvragende vereeniging en der reeds bestaande schoolvereenigingen; b. de mogelijke bezwaren tegen de plaats van vestiging der school en c. de hooge kostprijs van den aan te koopen grond, h i e r n i e t k u n n en g e l d e n ;
dat voorts de hiervoren onder a. bedoelde aangelegenheid blijkens het stelsel der wet, niet ter beoordeeling staat van den raad of van de instantie, welke dit college in beroep of hooger beroep vervangt, doch uitsluitend aan het inzicht van het schoolbestuur en der ouders, die hun kinderen naar de betrokken school zenden, blijft overgelaten;
dat voorts, zooals trouwens door het gemeentebestuur niet wordt betwist, ook aan de overige vereischten van gemeld wetsartikel is voldaan.
Derhalve behoort de door het aanvragend schoolbestuur gevraagde medewerking alsnog te worden verleend."
Tot zoover het besluit. Moge Waddingsveen thans spoedig haar eigen Hervormde school hebben en... Herv. Geref. personeel!

Dit artikel werd u aangeboden door: https://www.hertog.nl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 4 juni 1938

Gereformeerd Weekblad | 12 Pagina's

De schoolkwestie te Waddingsveen.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 4 juni 1938

Gereformeerd Weekblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken