Bekijk het origineel

De generale synode vergadert

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De generale synode vergadert

2 minuten leestijd

Maandag jl. is de verdubbelde generale synode in vergadering bijeengekomen om een beslissing te nemen over het ontwerp voor een nieuwe kerkorde, zoals dat door de synode in eerste lezing reeds is aangenomen met een enkele stem tegen. Thans moet dan de eindbeslissing vallen, nadat de classicale vergaderingen hun consideraties hebben gegeven. Vele vergaderingen zijn daartoe gehouden en het resultaat daarvan is aan de synodeleden doorgegeven in de vorm van een dik boekwerk vol amendementen op het in eerste lezing aangenomen ontwerp.

Er kan natuurlijk van alles gebeuren, maar algemeen rekent men er toch wel op, dat het ontwerp zal worden aanvaard, zodat de Ned. Herv. Kerk eerlang een nieuwe kerkorde zal hebben, waaronder ze zal moeten leven.

De vrijzinnigen zullen zeker de nodige druk nog wel uitoefenen op de generale synode ten aanzien van de leertucht, die ze toch eigeiflijk liever helemaal uit het ontwerp zouden gelicht willen zien.

Ook de vicaris zal in zijn huidige vorm zeker niet in het eindontwerp komen. Men zal een andere oplossing moeten zoeken voor het probleem van de hulpkrachten in de kerk en met name voor de godsdienstonderwijzers.

Ook de ouderling-kerkvoogd schijnt weer een andere figuur te zullen worden dan aanvankelijk bedoeld was. Dit zijn alle min of meer belangrijke punten.

Maar op de belangrijkste punten als artikel 10 en artikel 8 van de nieuwe kerkorde zal er hoogstwaarschijnlijk wel geen wijziging komen. Hier is alles zo uitgebalanceerd, dat men bij wijziging het evenwicht zou verliezen. Deze artikelen drukken immers haar stempel op heel de kerkorde met alle ordinanties.

Drie weken zal de generale synode bij— eenblijven om de gehele kerkorde nog eens door te nemen. De leden der synode zijn echter niet gebonden aan de belijdenis der kerk. We hebben reeds eerder geschreven, dat we daarom niet kunnen zeggen, dat de kerk in die synode in vergadering bijeen is. Want de kerk staat en valt met haar belijdenis. Thans mogen over kerkelijke zaken verschillende personen meespreken, die deze belijdenis niet voor hun rekening wensen te nemen.

We zullen het verdere verloop van deze dingen rustig afwachten. We stellen ons voor om, zodra de definitieve beslissing gevallen is, verschillende belangrijke gedeelten van de kerkorde te bespreken en de lezers daarin van voorlichting te dienen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 25 november 1950

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

De generale synode vergadert

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 25 november 1950

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken