Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

INHOUDSOPGAVE VAN HET „GEREFORMEERD WEEKBLAD’ 59e JAARGANG 1958

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

INHOUDSOPGAVE VAN HET „GEREFORMEERD WEEKBLAD’ 59e JAARGANG 1958

12 minuten leestijd

Meditaties door Ds. S. van Dorp blz.

De komst des Heeren tot de ziel eens zondaars, Hebreen 10 : —7 1 De komst des Heeren op de wolken des hemels, Hebreen 10:7a 9 De opdracht voor al de getuigen van Jezus Christus, Matth. 14:16 laatste ged. . . 17 Een schone opdracht voor allen, die de verschijning van Jezus Christus liefhebben, Matth. 14:16 laatste ged 25 Een schone opdracht en een rijke belofte, Matth. 14 : 16 laatste ged 33 De verlossing van gebetenen door de oude slang, Johannes 3:14 en 15 . . . . . 41 idem 2 49 idem 3 57 Opgaande naar Jeruzalem, Matth. 20:17—19 65 idem 2 73 idem 3 81 Achter de Kruisdrager aan, Mare. 15:20, 21 89 idem 2 97 Houdt in gedachtenis!, 2 Tim. 2 : 8a . . . 105 idem 2 113 idem 3 121 Een veelomvattend: Ik ben", Joh. ll:25m en 26b 129 idem 2 137 idem 3 145 Een ontdekkende vraag, Joh. 11:26 (slot) 153 Het Pinksterevangelie, Hand. 2:3 . . . . 161 idem 2 169 idem 3 177 De doop met de Heiliae Geest, Marcus 1 : 8b 185 idem 2 ". 193 idem 3 201 Het dal van Achor: en deur der hope, Hozea 2 : 14m 209 idem 2 217 idem 3 225 Een welgemeende nodiging, Matth. 11 : 28 . 233 idem 2 241 idem 3 249 Zieledorst naar God, Psalm 42 : 3a . . . . 257 idem 2 . . . . 265 idem 3 273 De grote Medicijnmeester, Marcus 9:19 laatste gedeelte 281 idem 2 289 idem 3 297 Die in de Heere sterven, Openb. 14 : 13 . . 305 Zalig zijn de doden, die in de Heere sterven 2 313 idem 3 321 Het fundament van des zondaars behoud, 1 Corinthe 3:11 329 idem 2 337 idem 3 : . . . 345 De wijzen, Spreuken 13:20 353 De omgang met de wijzen 361 De vrucht van de omgang met de wijzen . . 369 Een groot Licht, Jesaja 9:1a 377 idem 2 385 idem 3 393 Vrede op aarde, Lukas 2 : 14m 401

Meditaties door Ds. A. Vroegindeweij

Nieuwjaar Psalm 146 : 5 Het lijden van Christus Hij is opgestaan, Matth. 28 : 6a . . . . Geen wezen, Johannes 14:18 Bede om de Heilige Geest, Hooglied 4 : 16a Die rijk was arm geworden, 2 Cor. 8:9. 2 107 108 154 162 404 Uit het boek der Richteren, door Ds. A. Vroegindeweij Debora (6), Richteren 4 : 14—16 11 idem 7, Richteren 4 : 17—20 19 idem 8. Richteren 4:21—24 26 idem 9. Richteren 5:1 34

blz. idem 10. Richteren 5:1—2 43 idem 11. Richteren 5:3—5 50 idem 12. Richteren 5:6—8 58 idem 13. Richteren 5:9—11 66 idem 14. Richteren 5:12 75 idem 15. Richteren 5:13—15a 82 idem 16. Richteren 5:15—16 90 idem 17. Richteren 5:17—18 98 idem 18. Richteren 5:19 115 idem 19. Richteren 5:20—21 123 idem 20. Richteren 5 : 22 130 idem 21. Richteren 5:23 138 idem 22. Richteren 5 : 24 147 idem 23. Richteren 5:25—27 170 idem 24. Richteren 5 : 28 178 idem 25. Richteren 5 : 29—30 186 idem 26. Richteren 5:31a 194 idem 27. Richteren 5:31b 202

Diverse artikelen door Ds. A. Vroegindeweij

De scheur getrokken 62 De scheur verder getrokken 70 Een illusie vervlogen 77 De classes en de vrouw in het ambt . . . 84 Goede trouw gevraagd! 93 Bezinning gevraagd 141 Ongewoon, maar 141 Gedenkdagen 149 Artikel X in discussie 166 Spanning 189 Een hart vol zorg 197 Heere, leer ons bidden 198 De kerk over de vrouw in het ambt . . . 205 Een jammerlijke beslissing 213 Een onschriftuurlijke beslissing . . . . . 213 Een onkerkelijke beslissing 213 Een verheugende beslissing 213 Een brok kerkelijke nood 220 De synodeverklaring 221 Gebed voor de zending nodig 230 Spannende dagen 230 Grote verwarring 230 Waarom evangeliseren en niet afscheiden? 237 De band met de kerk vasthouden . . . . 245 Een betreurenswaardige preek 253 Goede leiding nodig 261 Is er een weg uit de nood? 268 Geloof en genezing 269 Onbehagen 284 Dieper graven 285 Moeilijke beslissing . 301 De ambtsdragersvergadering 324 Een brief aan de generale synode . . . . 332 Chr. Kweekschool op de Veluwe . . . . . 333 Om het Woord Gods 340 M. Noteboom overleden 341 Dankdag 348 Naar de Jubileumbondsdag 356 Na 25 jaren (1) 363 Het appèl van onze Mannenbond . . . . 365 Na 25 jaren (2) 372 Een nieuwe kerkelijke hoogleraar . . . . 373 Na 25 jaren (slot) 380 Rondom de hoogleraarsbenoemingen . . . 388 De Koning komt 398

Diverse artikelen door Ds. L. Vroegindeweij

Kwestie van lezing en uitleg (2) . . . . 4 Op welke wijze is God niet aan Zijn Woord gebonden? 11 Christusprediking of christen prediking . . . 19 Heeft God alle mensen lief zonder onderscheid? 27 Algemene of bijzondere verzoening . . . . 35 idem 2 44 Universalisme of Particularisme? 52 idem 2 60 Een ander probleem betreffende het H.

blz. Avondmaal 68 Staat en stand . 76 idem 2 83 Oud en nieuw 91 Het Joodse Pasen en zijn voorwaarden . . . 99 idem 2 108 Verzekering, toneel en poppen 115 Schuld 123 Over tekstkritiek en vergeestelijken . . . . 131 Calvijn en de boetvaardigheid of bekering . 139 Belijdenis-doen van Calvijn . . . . . . 147 idem 2 155 Het H. Avondmaal alleen voor verzekerden? 163 Vaccinatie 171 Is het Heilig Avondmaal alleen voor verzekerden? 179 idem 2 187 Het Heilig Avondmaal ook voor de onverzekerden 195 Het polio-vaccin 204 idem 2 212 Kerkgaan in andere kerken 219 Synode-indrukken 228 idem 2 235 idem 3 243 idem 4 251 idem 5 259 Geheel Israël zalig? 267 Betrekking tot God en liefde tot God . . . 275 Osborn 276 Nieuwe vertaling 283 Meten met twee maten? 291 Kan een bekommerde zalig worden? . . . . 299 Is het geloof alléén bevel of ook geheel en al gave? 307 Eenheid en waarheid 314 Het wezen van het geloof 322 Kan een ongerechtvaardigde zalig worden? 330 Schenken en deelachtig maken 339 De algemene belofte en haar kracht . . . . 346 De drie-verbonden-leer bij W. a Brakel . 354 Drie verbonden 362 De synode vergaderde 370 De ambtsdragers en het H. Avondmaal . . 378 Het adres van de 1000 ambtsdragers . . . 388 De heroieke resolutie in de synode . . . . 394 Den Grieken een dwaasheid, den Joden een ergernis 405

Catechismus-verklaring door Ds. J. v.d. Haar

Zondag 24. Geloof en werken 36 idem 2 43 idem 3 51 idem 4 59 idem 5 67 idem 6 75 Nadere verantwoording inzake zondag 23 . 84 Iets over het aanhalen van de Heilige Schrift 101 „Geef mij verstand...!" 125 Zondag 25. Woord en Sacrament . . . . 149 idem 2 157 idem 3 165 idem 4 172 idem 5 180 idem 6 188 Zondag 26. De Heilige Doop: Gods Heilsfontein 227 idem 2 234 idem 3 242 idem 4 .250 Artikelen door Ds. P. J. F. Lamens Zendingsraad en Wereldraad . . . . . ; 5 De rollen van de Dode Zee en de Bijbel . 36 idem 2 44 idem (slot) ' . . . 52 Ware bijbelse zending, haar kracht en haar tegenstanders 60

blz. idem 2 68 idem 3 . 76 idem 4 84 idem 5 92 idem 6 100 idem 7 109 idem 8 116 idem 9 124 idem slot 132 Naar Brazilië 252 idem 2 260 idem 3 268 idem 4 276 idem 6 292 idem 7 300 idem 8 308 idem 9 324 idem 10 348 idem 11 356 idem 12 364 idem 13 372 idem 14 380 idem 15 388 idem 16 398 idem 17 408

Artikelen door Ds. W. L. Tukker

De zedelijke kant van het beroepingswerk . 210 Ter verantwoording 325 En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, Lukas 2:6 en 7 403

De persoon en de figuur van Ds. Th. v. d. Groe, door Ds. A. v. d. Kooy

Een inleidend woord 189 Van der Groe en zijn tijd 203 idem 2 218 idem slot 228 v. d. Groe en het probleem der geloofsverzekerdheid 245 idem 2 258 idem 3 266 idem 4 274 idem 5 282 idem 6 290 idem 7 298 idem 8 306

Diverse artikelen

In de mist en door de mist, uit de mist, door ^ G. F. (slot) 4 Gevolgen van rumor in casa tussen twee dorpsgroten, door G. F 13 Een held onder de helden, door G. F. . . . 21 idem slot 28 De hoorcommissie op missietocht . . . . 196 Herv. Geref. ambtsdragers schrijven aan de synode 332 Oproep tot ons volk 364 Uit een domineesdagboek 408 Abraham Hellenbroek (1658—1731) . . . 409 Verslag van onze arbeid in Marokko . . . 410 Een merkwaardig sterfgeval 411

Persschouw

De preekstoel preekt! 6 Vraag en aanbod in... de domineeswereld . 13 • De confessionelen en de koers van de sy-

blz. node . 30 Wonderlijke eenheid 38 Vroegdoop 53 De christelijke zede 53 De verkeerde dominee beroepen 62 De vrijzinnigen in de Hervormde Kerk 1 . 78 idem 2 85 De classes en de vrouw in het ambt . . . . 102 Binnen den grenzen van artikel X . . . . 117 De vrouw in het ambt 142 Wat is hervormd? 158 Rechtzinnig—vrijzinnig 173 Calvinistische kerk in Korea 181 Een adres over de vrouw in het ambt . . . 189 De beslissing over de vrouw in het ambt . 198 Israël en de kerk 206 De vrouw in de ambten 214 Te late reactie 230 Ds. Tukker over de vrouw in het ambt . . 246 De beslissing der synode inzake de vrouw in het ambt 254 Weest nuchter en waakt! . 261 Eenheidsstreven 262 Zondagsrust? . . . . 270 De vrouw in het ambt 278 Osborn 286 De synodale verklaring 293 Lou de palingboer 310 Altijd hetzelfde 316 Verdeel en heers 325 Prof. Banning over de synodale verklaring . 333 Dominees met bijnamen 349 De paus en de dominee 357 Wat betekent dit toch? 381 Plaatsen verhuren of niet? 389 De hoogleraarsbenoemingen 397 Is dit de weg van het belijden der kerk? . . 413

Het kerkvenster uitziend op dc wereld, door Ds. P. J. F. Lamens

Nederland; Processies? ; Australië 22 India; Ver. Staten; Zuid-Afrika 37 Zuid-Afrika; Noorwegen; Finland; Uruguay; Bolivia; Nederland 101 Schotland; Liberia; Engeland 110 Hongarije; Engeland; Ver. Staten . . . . 118 N. Ierland; Egypte; Ceylon 134 Engeland; Noorwegen; Zuid-Afrika . . . 150 Verslag v. d. Europees secretaris van de I.C. C.C. over het Protestantisme in Spanje; Israël; Oost-Duitsland 174 Engeland; Internationaal Geref. Verband . . 181 Niebuhr valt Jodenzending aan; Spaanse Evangelische zending richtte zich tot de kerkeraden van de Geref. Kerken . . . 190 Zuid-Afrika 206

Ingezonden

Vrouwelijke ambtsbediening 29 H.G.O.-fonds en de kerkcollecten . . . . 46 Ongehuwde vrouw in de pastorie? . . . . 54 Boeken voor Oost-Duitsland 54 Er is een groot tekort aan Herv. Geref. onderwijzers 79 Oproep van het Comité 1618/19 86 Christelijk-Nationaal èn Gereformeerd . . . 93 Jaarvergadering ver. tot bevordering van de zondagsrust en de zondagsheiliging . . 126

blz. Brief aan de Ned. Herv. Synode 126 Adhaesiebetuiging gravamen Ned. Herv. Synode 133 Vele kleintjes maken een grote 150 Verantwoording H.G.O.-fonds 174 Christelijke kweekschool 238 Een hulpverzoek uit België 254 Verantwoording H.G.O.-fonds 263 idem 270 „Aantrekkelijk voor jong en oud!" . . . . 270 Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato 287 Comité tot steun aan de Vlaamse Evangelische Hervormde gemeente te Brussel . 294 Internationaal Geref. Verband 342 Ds. R. T. Huizinga en de Cefa 373 Verantwoording H.G.O.-fonds over juli . . 374 Ingebruikname gerestaureerde kerk te Kockengen 382 Vakantie-inkomsten van het H.G.O.-fonds . 390

Gedichten

De zomernacht werd zwart . . . . . . . 42 Hij droeg onze smerten 106 Bij 't openslaan van 't Boek der boeken . . 122 Hemelvaart 146 Alle goet van Godt 244 De Bijbel 338 Dankdag 348 Glorie 387 Ik buig mij voor Uw kribbe neer . . . . 402 De Heere onze gerechtigheid 406 Kerstnacht 415

Correspondentie:102, 109, 117, 126, 133, 142, 157, 277, 293, 302, 309, 316, 333, 341, 348, 357, 365, 381, 388, 396, 412

Boekbespreking:6, 14, 23, 31, 54, 63, 70, 78, 86, 103, 118, 126, 134, 150, 167, 175, 181, 199, 214, 222, 231, 238, 247, 263, 271, 302, 310, 317, 326, 342, 350, 358, 365, 374, 382, 390, 398, 414.

Kerknieuws:7, 15, 23, 31, 39, 46, 55, 63, 70, 79, 86, 94, 103, 110, 119, 126, 135, 143, 151, 159, 166, 175, 182, 190, 199, 207, 215, 222, 231, 238, 247, 254, 263, 271, 278, 287, 204, 303, 311, 317, 326, 334, 342, 350, 358, 366, 374, 383, 391, 399, 414.

Gratis lezersfonds:8, 16, 24, 32, 40, 56, 64, 72, 80, 88, 95, 128, 167, 183, 200, 208, 216, 224, 232, 248, 256, 264, 288, 304, 335, 351, 367, 374,

416. Advertenties:8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 95, 104, 111, 120, 128, 135, 144, 152, 160, 167, 175, 184, 191, 200, 208, 216, 224, 232, 239, 248, 256, 264, 272, 280, 288, 296, 304, 312, 318, 328, 336, 344, 352, 359, 367, 375,

384, 392, 400, 416. Mededelingen administratie. 16, 32, 47, 208.

Redactie:111, 142, 412.

De uitgever:3, 8, 47, 80, 88, 120, 152, 183, 216, 239, 241, 256, 280, 318, 351, 383.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 december 1958

Gereformeerd Weekblad | 17 Pagina's

INHOUDSOPGAVE VAN HET „GEREFORMEERD WEEKBLAD’ 59e JAARGANG 1958

Bekijk de hele uitgave van donderdag 25 december 1958

Gereformeerd Weekblad | 17 Pagina's

PDF Bekijken