Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Adventstijd en wederkomst

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Adventstijd en wederkomst

6 minuten leestijd

„Zou er in onze kring niet te weinig aandacht zijn geschonken aan de wederkomst van Christus? We hebben ons zo vastgenesteld op deze aarde en we hebben onze pennen zo vast ingeslagen, dat er in de diepste grond geen plaats was voor een blijde verwachting van de komst van Christus op de jongste dag. Daarbij is over de wederkomst van Christus menigmaal in negatieve zin gesproken. Ik herinner me nog goed dat ik nog een jongen was van een jaar of veertien, misschien vijftien. Toen preekte een dominee over die wederkomst. Maar hij stelde het allemaal zo donker voor en hij legde zozeer de nadruk op het oordeel en dat we voor God niet zouden kunnen bestaan, dat ik verschillende nachten wakker werd uit een

angstdroom. Later heb ik meer leren verstaan hoe blij de wederkomst is voor Gods kinderen. Want dan komt immers de nieuwe schepping, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid en vrede zal wonen. Moeten we de wederkomst van Christus niet veel meer in verband brengen met de adventstijd waarin we nu leven en waarin de eerste komst van Christus wordt aangekondigd? Toen is de Heere Jezus immers gekomen om te behouden en te redden en zalig te maken. Zo zal Hij ook eenmaal wederkomen tot behoud van Zijn volk en tot verlossing van al Zijn ellendigen, zoals de psalmist zingt: , , 't Ellendig volk wordt dan uit lijden, door Zijnen arm gerukt; Hij zal nooddruftigen bevrijden, verbrijz'len wie verdrukt... Ik heb mijn dominee gevraagd om in deze zin over de wederkomst te spreken..." Het bovenstaande is genomen uit een brief van een lezer. En we willen er gaarne op ingaan, omdat de klacht van deze briefschrijver wel eens recht zou kunnen wezen, dat over het algemeen toch te weinig in de prediking is gewezen op die tweede komst van Christus naar onze aarde. Misschien drukken we ons hier te sterk uit. Want veel hervormd gereformeerde predikanten hebben ook de wederkomst van Christus gepredikt, al was het alleen maar door zondag 19 van onze onvolprezen Heidelberger.

Ja maar, heeft iemand wel eens gezegd, er is te weinig gepreekt over de troost van de wederkomst. Én de vraag van de Catechismus luidt toch: „Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? " En het antwoord zit ook vol troost voor een kerk en gemeente in vervolging en verdrukking, zoals dat in die dagen van de reformatie was en zoals het ook in de eindtijd zal wezen: „Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgeheven hoofde even Dezelfde, Die Zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een Rechter uit de hemel verwachte. Die Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. W^e kunnen en willen niet beoordelen en veroordelen, maar we willen er toch wel aan herinneren dat , er inderdaad een geloofsartikel is: Ik geloof de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden. En dat is een fundamenteel artikel, zodat het inderdaad duidelijk en recht gepredikt dient te worden.

In de adventsweken, de vier zondagen die aan het Kerstfeest voorafgaan, wordt inderdaad over het algemeen gepreekt over de eerste komst van Christus. Advent betekent komst en het woord werd oudtijds gebruikt om de komst van een koning aan te kondigen. Wanneer een koning een stad kwam bezoeken moesten de wegen nagekeken worden, want er moest een vlakke weg zijn waarover die koning kon komen. Zo was Johannes de Doper de wegbereider voor de Heere Jezus Christus, opdat er een volk zou wezen, dat deze Koning zou begroeten en aanbidden. Het zijn over het algemeen eenvoudige en ongeletterde mensen die dan komen naar de kribbe, ook al ontbreken de wijzen uit 't oosten er niet. Heerlijk is die eerste komst van Christus, Die geboren wordt in Bethlehem, neergelegd wordt in de kribbe omdat er voor Hem geen plaats was. De Heere God komt echter plaats maken voor Zijn Zoon. De herders hebben het Kindeke gevonden in doeken gewonden en liggende in de voerkribbe van de beesten en ze hebben deze Koning aangebeden. Maar deze Zaligmaker moest van de kribbe naar het kruis, want Hij kwam om de zonde te verzoenen en de schuld te betalen en de straf te dragen. En dat is het blijde evangelie van de Heere Jezus Christus, dat Zijn bloed ons reinigt van alle zonde en dat we door Hem weer met God verzoend worden, zodat de weg naar het eeuwige leven openligt.

Er is echter nog een tweede advent, een tweede voorbereidingstijd. Want die Christus die geboren is in Bethlehem en Die gekruisigd is op Golgotha, Die de Borg en Middelaar is van een zondig en schuldig volk, moet ook in ons hart geboren worden door de Heilige Geest en we moeten het leren belijden dat Hij onze Borg en onze Middelaar is, mijn Heere en mijn God. Maar hoewel we eerst denken dat de hemel al op aarde gekomen is wanneer we zo grote zaligheid ontvangen hebben, leren we later weer duidelijk verstaan dat we nog lang niet in de hemel zijn en dat het leven een strijd is, vol aanvechting en moeite en verdriet. Zo worden we vreemdelingen op aarde en dat zullen we moeten blijven: „Ik ben, o Heer', een vreemdeling hier beneên, laat Uw geboön op reis mij niet ontbreken..."

Inderdaad zijn we onderweg. We wachten op de nieuwe toekomst, op het nieuwe vaderland. En de moeilijke tijden die we nu beleven doen ons verstaan dat we hier geen vaste woonplaats hebben en dat hier het paradijs niet is. Zeker, de mensen hebben van deze aarde een paradijs willen maken en het politieke evangelie dat verkondigd werd opende hoopvolle aardse perspectieven, die nu eigenlijk weer alle-

maal dc bodem zijn ingeslagen. Al dromen velen voort. De tekenen der tijden, waarvan de Heere Jezus heeft gesproken, moeten ons wakker schudden uit onze dromen en ons doen verwachten de Heere Jezus op de wolken des hemels. Dat is het derde advent. We zullen het eerste en tweede advent moeten kennen om uit het derde advent troost te kunnen ontvangen. Want wie de knie voor Christus niet gebogen heeft, wie de verschijning van de Heere Jezus Christus niet heeft liefgehad, zal een donkere en bittere toekomst tegemoetgaan. Maar juist in donkere dagen mag aan Gods kinderen, aan de groten en aan de kleinen in het koninkrijk der hemelen, aan de sterkgelovigen, maar ook aan de aangevochtenen en bestredenen, de troost verkondigd worden van Christus' komst op de wolken. Hij brengt al Zijn volk thuis. Er blijft niemand achter. Ook die van verre staan niet. Ook de achteraankomers niet. Is dat dan geen troost?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 15 december 1973

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

Adventstijd en wederkomst

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 15 december 1973

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken