Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voor zieken en ouden van dagen

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Voor zieken en ouden van dagen

6 minuten leestijd

A. De middelen die God gebruikt voor die beproeving.

God beproeft het geloof van de zijnen. Petrus spreekt van de beproeving uws geloofs. Wat er van overblijft. Het echte, door de beproeving gezuiverde en gelouterde geloof. Dus het geloof, dat in de beproeving echt gebleken is. En dat staat in verband met het voorafgaande, de menigerlei verzoekingen, die God nodig keurt. Het geloof moet op de proef gesteld worden, om deugdelijk en echt openbaar te worden.

Het geloof wordt door God beproefd. Niet de hoop, niet de liefde wordt genoemd. Worden die dan nooit op de proef gesteld? Ja, als het geloof wordt beproefd, dan worden ook de hoop en de liefde beproefd. Want wat is liefde zonder geloof en wat is hoop zonder geloof? Daarom moet het geloof worden beproefd!

En nu heeft God daarvoor verschillende middelen. ^

Abraham wordt in het geloof beproefd, als hij geroepen wordt de zoon der belofte te

offeren. Hij moet Izak de Heere offeren. Hij houdt veel van die jongen. Izak is de zoon van de belofte. In Izak zal het zaad genoemd worden. Izak is zijn enige, die hij liefheeft. En Abraham doet het. Hij staat in het geloof. Hij weet. dat God machtig is hem uit de doden weer te geven. En straks zegt de engel: „Nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw eniggeboren zoon Mij niet hebt onthouden."

De rijke jongeling wordt ook beproefd. Hij moet alles verkopen, wat hij heeft. Maar dat geloof kan de vuurproef niet doorstaan. Hij bezwijkt. Hij wordt bedroefd. Zijn geloof is niet echt!

David wordt door God beproefd, als hij gezalfd is. Dan moet hij vluchten voor Saul. Zijn geloof wordt op de proef gesteld. Zou God Zijn belofte vervullen? Dat heeft ook Jozef ervaren!

Het kan ook zijn, dat de Heere Zijn aangezicht voor Zijn kinderen verbergt. Bange tiid voor het geloof. Als God Zich met een wolk bedekt, zodat er geen gebed doorkomt. En de spotters durven vragen: „Waar is God, die gij verwacht? " En dan de smaad der mensen, die achteruitzetting en in dagen van vervolging, de grote haat tegen het volk des Heeren. Hoe benauwd kan het dan zijn. En dan is het God zelf, die het geloof beproeft. Opdat de beproeving uws geloofs...

B. Het karakter, dat God geeft aan de beproeving.

Goud wordt in de smeltkroes geworpen. En goud is vergankehjk. Het draagt in zich, hoe edel het zij, het verderf. Het is bezig zich op te lossen. Het slijt. Het vergaat. Voor goud wordt veel gedaan. En dat goud, dat zo begerig is voor veler hart, wordt gelouterd. Het moet in de vuurproef!

En dat gaat diep. Dat is niet iets uitwendigs. Wanneer het goud beduimeld is. een prachtige gouden beker dof geworden is. dan kan men die beker opwrijven en poetsen en de beker glanst weer. Dat is een uitwendige bewerking.

Het gaat niet om de buitenkant van het leven, maar om het inwendige. Wanneer in het gouderts onedele bestanddelen zijn, dan wordt het alles in het vuur geworpen. En dan wordt de oven heet gestookt. Dan dringt het door tot de kern. Het harde goud wordt vloeibaar, zo heet gaat het, en dan komt het schuim boven en wordt afgescheiden van het echte goud en komt het goud gelouterd te voorschijn. Zo gaat het ook met het geloof. De zonde zit daarbinnen zo diep. Vooral die karakterzonden zijn zo in de schuilhoeken van het hart. En dan werpt God uw geloof in het vuur. In de smeltkroes!

Wanneer uw geloof beproefd wordt, stormt het in uw ziel met al de vragen die boven komen. Nooit worden zoveel vragen gesteld als dan. Omdat wij het niet terstond zien! God is de Bewerker!

Er is geen toeval, zodat er een vergissing in het spel is. Er is geen noodlot, zodat wij nodeloos gepijnigd worden. Neen, het geloof wordt gelouterd. God werkt het geloof. Hij versterkt het en Hij loutert het. Wij doen zoveel bij het geloof, dat er niet bij behoort. Dat moet weg. Die twijfel, omdat wij eerst willen zien en dan geloven. Dat zelfvertrouwen, dat wij altijd weer vasthouden. Die zelfhandhaving, die zich stelt tegen God en Zijn genade. En ziet, dat alles zit zo diep. Maar dan komt de smeltkroes en wordt het geloof daarin geworpen en dan moeten wij loslaten, alles loslaten, totdat wij niets overhouden en niemand dan God alleen en de Christus! Dan roemen wij in de verdrukkingen. Looft, looft de Heer' der legerscharen, o, volken heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste pa£n. Gij hebt ons voor een tijd bedroefd en ons gelouterd door het lijden, gelijk het zilver wordt beproefd.

C. Het doel, dat God heeft met de beproeving.

Dat doel wordt verwerkelijkt, volkomen, in de openbaring van Jezus Christus ten jongsten dage, als Hij komt om de aarde te richten. Dan wordt de beproeving des geloofs bevonden. Na dat gerechtelijk onderzoek. Dan wordt openbaar, dat uw geloof echt is geweest, een werk van de Heihge Geest, dat het echt is gebleken. Alle schijngeloof is weg. Een historisch geloof of een tijdgeloof of een wondergeloof is verdwenen. Wanneer de regen komt, zullen de kunstbloemen vergaan en de echte bloemen worden openbaar.

En dat alles zal zijn, niet om onszelf te verheerlijken, maar om God groot te maken. Tot lof en heerlijkheid! Gods naam zal worden groot gemaakt.

Tegenover de duivel! Job wordt beproefd door God. Satan heeft hem opgeëist. Het vuur der beproeving wordt hard gestookt. En wat gebeurt er? God zorgt, dat het geloof van Job, hoe ook bestreden, blijft. Het moet openbaar worden en de duivel heeft het verloren. Ook bij Petrus! Christus heeft gebeden, dat zijn geloof niet zou ophouden!

Voor de gelovigen zelf. Zij hebben bij de beproeving wel eens gerild, gevreesd en gedacht: „Hoe zal dat toch gaan? " Dan menen zij, dat zij het niet kunnen uithouden en dat zij gewisselijk zullen bezwijken. Zij hebben wel eens harde gedachten van Gud gehad en zij zijn wel eens in opstand gekomen. Maar zij hebben gezien, dat alle dingen moesten medewerken ten goede. God werkt en heeft het geloof gelouterd.

En dat zal zijn tot eer van God. Hij zal Zich verlustigen in zijn werk, dat dan zal schitteren. Hoe fijn wordt dat goud des geloofs! Er zijn veel onzuivere bestanddelen. Misschien zegt gij, dat uw geloof zo zwak is, dat het moet bezwijken. Maar hoe het ook ga, de Heer' is zo getrouw als sterk, Hij zal Zijn werk voor mij volenden! Daarom bidden wij: „Laat niet varen het werk Uwer handen."

(Uit: „Kracht naar kruis".)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Saturday 24 July 1976

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

Voor zieken en ouden van dagen

Bekijk de hele uitgave van Saturday 24 July 1976

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken