Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een jaar ging voorbij

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een jaar ging voorbij

7 minuten leestijd

Daar zitten we dan op de Oudejaarsavond van het jaar 1977. Eigenlijk kijken we wat verbaasd om, want we kunnen nog niet goed begrijpen dat ook dit jaar onherroepelijk voorbij is en nooit meer terugkomt. We kunnen het ook niet meer overdoen, want wat geschied is dat is geschied en dat ligt onveranderlijk vast. Het is maar goed dat we weten mogen dat ook het jaar 1977 met alles wat er in gebeurd is, met alles wat we hebben meegemaakt, met alle kruisen en lasten, met alle rouw en verdriet, met alle tranen en smart, een jaar onzes Heeren was en dat Hij alles heeft geleid en bestuurt naar Zijn welbehagen. Waarbij we alle wegen die we hebben moeten afwandelen nog goed moeten keuren, want het is waar wat de psalmist zegt: „De Heere is recht in al Zijn weg en werk, Zijn goedheid kent in 't gans heelal geen perk"

Waar we dan ook mee zitten op de Oudejaarsavond van het jaar onzes Heeren 1977, we mogen onze toevlucht nemen tot de Heere God, Die de Getrouwe is en blijft. Luther heeft ook geweten van moeite en verdriet, van duizend zorgen en duizend doden, maar hij toch zeggen: „Een vaste burg is onze God, een toevlucht voor de Zijnen! Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet Zijn hulp verschijnen".

Op de Oudejaarsavond voelen we toch meer dan anders dc broosheid en de vergankelijkheid van het leven. We weten wel dat wij mensen de tijdrekening hebben ingesteld van dagen en weken en maanden en jaren, hoewel ze in de schepping reeds gegeven zijn, maar toch raakt het ons wanneer we van het ene jaar in het andere overgaan, toch voelen we meer dan anders hoe ons leven voorbij gaat en hoe onze dagen slechts een handbreed zijn en dat we vergankelijk zijn. Daarom houden we toch op de Oudejaarsavond onze pas even in, want in de diepste grond van de zaak is het toch de Heere God, de Almachtige, Die een dikke streep zet onder het voorbijgevlogen jaar. En daarbij zegt Hij in Zijn woord dat er gewoonlijk ten hoogste zeventig of tachtig van die strepen getrokken worden, uitzonderingen daargelaten. En naarmate we ouder worden is het net alsof de jaren korter worden. Voor ons gevoel is het alsof de tijd steeds sneller gaat. Daarom stemmen we ook in met 't woord van de Schrift: „Wij vliegen daarheen! Zoals ook in dat bekende vers duidelijk gesteld wordt: „Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen."

Toch kan er in 'n jaar veel gebeuren Wanneer we alle terreinen van het leven overzien, wanneer we letten op het politieke en maatschappelijke leven, wanneer we letten op hetgeen er geschiedt is op het terrein van de kerken, dan is er nogal het een en ander te melden. We kunnen niet zeggen dat het er beter op geworden is in de grote wereld van de volkeren. Nog steeds kan men horen van oorlogen en geruchten van oorlogen.

Maar dat is niet vreemd, want dat wordt ons in de Schrift voorzegd. Er zijn grote spanningen blijven bestaan tussen de verschillende volkeren van de wereld. En er moge dan in het Midden-Oosten enige ontspanning zijn doordat Israël en Egypte in vredesgesprekken met elkaar gewikkeld zijn, aan de andere kant komt er ook in de Arabische wereld nog zoveel vijandschap openbaar tegen Israël, dat we niet weten hoe de verdere ontwikkeling wezen zal. Een groot deel van de wereld is trouwens onder de macht van net communisme dat van geen God en geen Meester wil weten. Zwaar is de onderdrukking van allen die over bepaalde zaken maar een enigszins afwijkende mening hebben in de communistische landen. Velen zuchten daar in gevangenkampen of in dwangarbeiderskampen. En laten we niet vergeten de vervolging van de christenen in de communistische landen, omdat de dictatoren niet dulden dat men zou knielen voor een hogere macht dan zij menen te zijn.

Maar de wereld is zo verdwaasd en daarbij moeten we een deel van de kerkelijke wereld insluiten, dat men hulp biedt aan hen die ook in de vrije wereld het communisme willen vestigen, daar ze zelf de theologie van de revolutie aanhangen en geïnfesteerd zijn door de ideologie van het marxisme, dat men dan wel wat meer in een „menselijke gestalte" wil hebben dan de huidige communistische regimes te zien geven, maar dat dan toch ook communisme is, marxistisch socialisme in elk geval, dat geen God boven zich kan of wil erkennen.

De ontwikkeling op alle levensterreinen vervullen ons met grote zorg. Ook in het jaar 1977 is men in ons land nog verder weggedwaald van een christelijke levensstijl. De zonde, in welke vorm ze zich ook openbaart, wordt goedgepraat, er bestaan nog wel wetten tegen uitbrekende zonden zoals abortus, maar ze worden niet gehouden, en laat men toch niet meer spreken van ons volk als van een christelijke natie. Dat hebben de verkiezingen die in dit jaar gehouden zijn trouwens ook duidelijk bewezen. De afval van de Heere God wordt onder ons volk steeds groter het komende geslacht weet steeds minder van de Heere God en Zijn dienst. En dat is de grootste nood dat ons volk de band met God steeds meer verbreekt en dat er al maar minder zijn die de Heere willen dienen en op Zijn wegen willen wandelen. En daar kan alleen maar oordeel uit voortkomen, zoals een dichter heeft gezegd:

Wat afval van de hoge God moet vallen! Eenzelfde schuld, éénzelfde lot voor allen. 't Gezin, 't geslacht, het volk, de staat, de kleinen en de groten: Verlaten wordt wat God verlaat wat God verstoot, verstoten! Wel hoort men daag'lijks stem op stem weerklinken: „Geen nood, wij redden 't zonder Hem". Maar die het zeggen... zinken.

Zo worden we opgeroepen op de Oudejaarsavond om weder te keren tot de Heere. En dan zullen we weder moeten keren met schuldbelijdenis. Want dan zullen wc ondervinden dat de Heere genadig is en barmhartig en groot van goedertierenheid en gaarne vergevend allen die tot Hem de toevlucht nemen met een bede om genade voor recht. Wanneer we gevonden worden aan de troon der genade, dan zou de Heere nog wonderen kunnen doen, ook in ons persoonlijk leven. Want op de Oudejaarsavond kunnen we ook daarover met droeve gedachten terneerzitten. Wat kunnen we grote verliezen geleden hebben in het afgelopen jaar, wat kunnen golven van leed en smart ons levensscheepje geteisterd hebben, wat kunnen zware kruisen ons terneer gedrukt hebben. Laten we dan weten dat de Heere toch ook gereed staat om te troosten en te bemoedigen en dat Hij ons nooit teveel oplegt! Trouwens, zouden we het goede van de Heere ontvangen en het kwade niet ontvangen? Zijn wij beter of hebben wij meer rccht dan een ander? Wie zou dit op de Oudejaarsavond durven zeggen wanneer men zijn levensweg overziet. Dan moeten we het immers belijden dat we schuldig staan voor de Heere en dat het nog zo'n groot wonder is dat we nog zijn die we zijn.

Zeker, er kan in uw leven veel gebeurd zijn. U kunt misschien wel troosteloos terneerzitten op de Oudejaarsavond van het jaar 1977. Maar laten we het dan toch niet vergeten, dat de Heere een getrouwe Trooster is, ook op de Oudejaarsavond: „God is ons een toevlucht en sterkte; Hij is krachtelijk bevonden een hulp in benauwdheden."

En zo kunnen we dan toch weer verder, zo kunnen we ook het nieuwe jaar weer in. De toekomst moge verborgen zijn voor ons, het uitzicht misschien donker, we mogen toch weten dat de Heere ons ook in het nieuwe jaar niet zal vergeten en dat Hij juist in de diepste noden en de zwaarste verdrukkingen dichtbij ons is dan ooit. Want ook het nieuwe jaar, ook het jaar 1978 is, wat er ook gebeuren moge en wat de toekomst in dat jaar ons brengen moge, een jaar onzes Heeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 december 1977

Gereformeerd Weekblad | 14 Pagina's

Een jaar ging voorbij

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 30 december 1977

Gereformeerd Weekblad | 14 Pagina's

PDF Bekijken