Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

DE BRUILOFTSSTOET

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

DE BRUILOFTSSTOET

9 minuten leestijd

, , Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn, als rookpilaren, berookt met mirre en wierook, en met allerlei poeder van de kruidenverkoper? Ziet het bed dat Salomo heeft, daar zijn zestig helden rondom van de helden van Israël. Die allen zwaarden houden, geleerd ten oorlog, elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup, vanwege de schrik des nachts." Hooglied 3 : 6 — 8.

ï. De bruiloftsstoet - de heerlijkheid er van

Zie daar komt vanuit de woestijn een optocht aan! Het is een feestelijke optocht. Het is een bruiloftsstoet. Vandaar dat we lezen in vers 6: 'Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn...? ' Die vraag geldt de bruid. Bij een bruiloft staat immers altijd weer de bruid in het middelpunt en de toeschouwers is het er vooral om te doen later te kunnen vertellen hoe de bruid er uit zag.

Het naderen van de stoet is te zien aan de stofwolken die worden opgeworpen. Maar bij deze bruiloftsstoet is vooral opvallend de heerlijke geur van kostbaar reukwerk, van mirre en wierook, die steeds sterker wordt naarmate de optocht dichterbij komt. Zoals in het oosten gebruikelijk is, zijn allerlei welriekende kruiden gebruikt. De stoet heeft dan ook een aangename en verfrissende uitstraling temidden van het warme en stoffige, dat het oosterse klimaat nu eenmaal kenmerkt.

Wij zouden bij de beschrijving van een bruiloftsstoet eerder uitweiden over de kleding van de gasten en de corsages en boeketten. Hier wordt de heerlijkheid van de stoet en de bijzonderheid van deze bruiloft onderstreept door te wijzen op 'de rookpilaren, berookt met mirre en wierook en met allerlei poeder van de kruidenverkoper'. Op óns komt dat misschien een beetje vreemd over. Ieder land en elk volk kent nu eenmaal zijn eigen gewoonten en gebruiken. Maar het is ons in elk geval toch wel duidelijk dat we hier te doen hebben met een zeer bijzondere bruiloftsstoet.

Ja, het blijkt zelfs een koninklijke bruiloft te betreffen! Want kijk maar eens goed wanneer de optocht wat dichterbij is gekomen.

Dan zien we in het midden de draagstoel of koets van koning Salomo. Vers 7: 'Ziet, het bed (de koets) dat Salomo heeft...'

De koninklijke bruidegom vormt mét zijn bruid het stralende middelpunt van de stoet. We zouden hierbij kunnen denken aan de gouden koets die op de derde dinsdag in september (prinsjesdag) door de straten van Den Haag rijdt. Stad en land loopt dan uit om de koningin en haar echtgenoot toe te juichen. Wel, zoiets wordt ons hier voor ogen geschilderd. Koning Salomo met zijn bruid in de koets. Een schitterende bruiloftsstoet! —o—

En nu denken we bij dit tekstgedeelte als vanzelf aan de heerlijkheid van Christus Jezus. We denken aan het heilsfeit van de hemelvaart van Christus. Op een wolk is Hij heengevaren. Als het ware in een gouden koets deed Hij intocht in de hemelzalen.

„Verhoogt o poorten nu de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog opdat ge uw Koning moogt ontvangen."

Hij werd omgeven door de aangename reuk van de verzoening. Door wierook en mirre van Zijn eeuwige jeugd en sprankelende schoonheid. Maar... Hij was niet alleen! Hij voerde Zijn bruid mee aan Zijn zijde. Zij mocht zitten aan 's Konings rechterhand! Dat is de genade-prediking van de Hemelvaarts-dag. De bruidskerk van Christus is met Hem méé in de hemel gezet. De Zoon wilde niet weerkeren tot de Vader óf Hij moest Zijn geliefde bruid met Zich meevoeren. Want:

deom haar als bruid te wej; en kwam Hij ten hemel af - Hij was 't die door Zijn sterven aan haar het leven gaf.

De verheerlijking van Christus: de Bruidegom stijgt in een gouden koets op naar het hemelse paleis en in die koets voert Hij Zijn bruid mee. Want Hij draagt al de Zijnen immers mee in Zijn hart? Hij wil zonder hen niet verheerlijkt worden. In principe zijn ze al mét Hem verheerlijkt. En als de tijd op aarde voor de gelovigen is uitgediend, dan L J komt de gouden koets hen ophalen en worden ze geleid in de eeuwige bruiloftszaal. En zó zal het zijn op de jongste dag. Wat een bruiloft! De Koning met Zijn bruidskerk, in triumftocht door de nieuwe hemel en over de nieuwe aarde. In deze vreugde, met deze verwachting en vanuit dit verlangen mogen de beminnaars van de Heere, de liefhebbers van Zijn Naam, leven en hun dienst in deze wereld vervullen.

2. De bruiloftsstoet - de majesteit daarbij

In vers 7 en 8 wordt ons op nog een andere bijzonderheid gewezen in deze koninklijke bruiloftsstoet. 'Ziet, de koets die Salomo heeft, daar zijn zestig helden rondom, van de helden van Israël, die allen zwaarden houden, geleerd ten oorlog, elk hebbende zijn zwaard aan zijn heup, vanwege de schrik des nachts.'

Het betreft hier het cortège van de koninklijke koets. Dat wil zeggen: de lijfwacht, het militaire geleide, waardoor temeer de macht en de majesteit van de bruidegom onderstreept wordt.

Niet minder dan zestig strijdbare helden, een vol en rond getal, flankeren de koets. Ze zijn ervaren in de strijd en in staat om direkt in aktie te komen, wanneer dat nodig mocht zijn.

Wat is dan deze koninklijke bruidegom onaantastbaar temidden van Zijn lijfwacht en keurtroepen. En wat is de bruid veilig aan zijn zijde. Ze behoeft werkelijk niet te vrezen. Ze is geborgen in de hoede van haar majestueuze vriend!

Zo is nu Christus een machtig Held. Het hemelvaartsfeit toont Hem als de Onoverwinnelijke. Wat macht, wat majesteit is deze Vorst bereid. Hij zendt Zijn keurtroepen uit, de heilige engelen en krachtige helden die op Zijn bevelen wachten.

Gods wagens boven 't luchtig zwerk zijn tien-en tienmaal duizend sterk, verdubbeld in getalen. Bij hen is Zijne majesteit een Sinaï in heiligheid omringd door bliksemstralen.

De Kerk is veilig nu zij zó'n Koning heeft! Het Heilig Avondmaal verzekert de gelovigen niet alleen dat ze bewaard worden vóór de heerlijkheid. Maar ook dat ze bewaard worden dóór Zijn majesteit. Zie het in het geloof bij de tekenen van brood en wijn: 'Ik ben mét u alle de dagen, tot de voleinding der wereld'.

De poorten der hel zullen Mijn gemeente niet overweldigen. Ik leger Mij rondom Mijn bruid als een vurige muur rondom. En Ik zend Mijn engelen, Mijn strijdbare helden, uit 'als gedienstige geesten tot dienst... om degenen die de zaligheid beërven zullen' (Hebr. 1 : 14).

3. De bruiloftsstoet - de triumf daarin

Heeft de koning geen vijanden? En zijn er geen oproerige elementen die het bruiloftsfeest willen verstoren? Inderdaad — aan de rand van dit tekstgedeelte bemerken we iets van die tegenstanders. Maar meer is het dan ook niet: slechts van terzijde, slechts 'ne ben bei', komen ze in het vizier. Als vijanden die het nakijken hebben.

In het begin van vers 6 lezen we: Wie is zij die daar opkomt uit de woestijn... De woestijn of steppe (midbar) is een oord van verschrikking. Daar houden de vijanden zich op en doen zij zich gelden. Het woord 'woestijn' roept onmiddellijk herinneringen op aan de veer tig-jarige beproevingstijd van het volk Israël, uit Egypte op weg naar het beloofde land. Maar nu komt de bruiloftsstoet vanuit de woestijn. Daarin blijkt de triumf van de koning. Mét zijn bruid laat hij de woestijn achter zich en heeft hij het paleis vóór zich. Op dezelfde wijze is in vers 8 ook sprake van 'de schrik des nachts'. Die nacht is er wel, net zoals de woestijn er wel terdege is. En, in die nacht, in die woestijn bevinden zich allerlei ongure elementen, tegenstanders en vijanden. Maar op de bruiloftsdag van de koning zijn die nacht en die woestijn overwonnen grootheden. We zien ze in een terugblik, in retrospectief. Ze zijn achterhaald. In het kader van het Hooglied wijst dit alles op de ontspanning van de bruiloft na de spanning van de verkeringstijd. Toen was de bruidegom immers nogal eens zoek, of de verhouding tussen bruid en bruidegom was verstoord. Nu is er harmonie, éénheid, verbondenheid die tot verbond is geworden.

Er zijn gedeelten in het Hooglied die ons doen denken aan de Heere Jezus in Zijn vernedering. In Zijn lijden en zwoegen om Zich een bruid te werven. Maar. bij deze tekst rijst Hij voor ons op als de met eer en heerlijkheid Gekroonde. Die door de vlakke velden rijdt, Zijn Naam is Heere der heren. Zeker, Hij is eerst afge3aald in de woestijn en doorgedrongen in de nacht. Maar dat is voltooid verleden tijd. Nu is Hij de verheerlijkte Bruidegom die wil dat waar Hij is, ook Zijn bruid bij Hem zal zijn. In de veelheid van Zijn onderdanen vindt Hij Zijn heerlijkheid. Daarom trekt Hij door Woord en Geest zondaars en zondaressen uit de duisternis van de woestijn en van de nacht tot het wonderbaar licht van de eeuwige bruiloft. Hij heeft de handen vrij om u of jou die dit leest op te halen uit een woestijn zonder genade, uit een nacht van duizend zorgen en duizend noden. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, leidt Hij Zijn bruidt naar het eeuwig licht. Dan kan de hitte van de woestijn en de schrik van de nacht ons nog wel eens overvallen. In het verslagen rijk van de satan is er een ministerie van propaganda dat de geleden nederlaag niet wil toegeven en zo voortdurend een averechtse voorstelling van zaken geeft. Velen laten zich daardoor misleiden en de gelovigen worden er levenslang mee aangevochten. Maar nochtans weet het geloof dat alle dingen móeten meewerken ten goede voor. degenen die naar Gods voornemen geroepen zijn. Er komt een dag waarop de bruid nog slechts terug zal zien op woestijn en nacht, en zal aanschouwen de Triumfator Christus — van Wie het geloof nu zingt, tegen al het zichtbare in, op hoop tegen hoop:

Gij voert ten hemel op vol eer de kerker werd Uw buit, o Heer' Gij zaagt Uw strijd bekronen met gaven tot der mensen troost — opdat zelfs 't wederhorig kroost,

altijd bij U zou wonen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 juli 1982

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

DE BRUILOFTSSTOET

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 16 juli 1982

Gereformeerd Weekblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken