Bekijk het origineel

RIJK WILLEN WORDEN

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

RIJK WILLEN WORDEN

7 minuten leestijd

„Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken." 1 Tim. 6 : 9, 10

Hebzucht

U kent het gebed van Agur? Hij bad: ...armoede of rijkdom geef mij niet; voed mij met het brood mijns bescheidens deels. Opdat ik zat zijnde U dan niet verloochene en zegge: ie is de HEERE? of dat ik, verarmd zijnde, dan niet stele en de Naam van mijn God aantaste" (Spr. 30 : 8 — 9). Geef mij geen rijkdom? Waarom niet? Opdat ik U niet verloochene. Hier staat: ie rijk willen worden, vallen in verzoeking.

We lazen eerst: de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging, maar deze winst trekt weinig mensen aan. De meesten hebben iets anders op hun levensprogramma staan: rijk willen worden. Let wel: het gaat niet om mensen die rijk zijn, maar om hen die het willen worden. Want u zou kunnen denken dat rijkdom op zichzelf zonde is.

Dat hoor je weieens zeggen door sommigen. Alle rijken zouden dan dieven zijn en alle armen braven. Zo simpel ligt het niet en zo stelt de bijbel het nergens. Nergens noemt de Schrift rijkdom ergens zonde. Mits die rijkdom uiteraard eerlijk is verkregen. Wel waarschuwt Christus voor de gevaren van de rijkdom. Rijken zullen moeilijk het Koninkrijk Gods binnengaan, omdat rijkdom zo makkelijk ons hele hart in beslag neemt. Daarom, Paulus heeft niet de rijken op het

oog, maar wel hen die rijk willen worden. Dat zijn dus de mensen die niet tevreden zijn met voedsel en deksel. Niet tevreden met wat de Heere ze heeft gegeven. Hun leven wordt beheerst door de vraag naar meer, steeds meer. Het is nooit genoeg. Rijk willen worden.

Het begint vaak zo onschuldig, naar het lijkt. Je ziet iets en je wilt het hebben. Maar het bezit van de zaak is het einde van het vermaak. Dan is er wel wéér iets en we gunnen ons geen rust eer we dat ook weer hebben. Maar het is als een brandend vuur in ons gemoed. Het begeren blijft doorgaan. Eerst zijn het op zichzelf nog wel geoorloofde dingen, maar dan worden het ongeoorloofde dingen. Eerst doen we het met verantwoorde middelen, maar tenslotte deinzen we ook niet terug voor onverantwoorde middelen. Want de weg van de begeerlijkheid, van het rijk willen worden is een hellend vlak, waarop we steeds dieper wegzinken. Zo raken mensen die rijk willen worden steeds dieper in de greep van de Mammon. En de duivel lacht. Want de Heere zegt: die rijk willen worden vallen in verzoekingen en in de strik. Ze raken steeds meer verward in de zondige bekoring. De hartstochten raken verhit. De zucht om rijk te worden, krijgt een mens tenslotte zo te pakken dat hij van de ene zonde in de andere valt. Ze kunnen het tenslotte niet meer laten. Ze raken gevangen in de strik van het kwaad en in de greep van de zonde. Calvijn zegt: die rijk willen worden, geven zichzelf aan de duivel gevangen.

Hier staat: „...die rijk willen worden, vallen in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden". Ik zei het al: eerst gaat het nog om onschuldige zaken. Maar weldra worden het ook dwaze begeerlijkheden. Dwaas wil zeggen: zonder rede, zonder verstand. Ons verstand raakt beneveld door de begeerlijkheid, dat we geen oog hebben voor de gevolgen. Als een krankzinnige worden we voortgedreven van het een naar het ander, dwaas! Maar ook: schadelijk! Want ze brengen ons niet vooruit, de begeerlijkheden die we verworven hebben maar slepen ons ten onder. Ze zaaien verderf en ondergang en ellende. Want de begeerlijkheid maakt ons steeds begeriger. De zonde maakt ons ook steeds zondiger. We worden dienstknechten en slaven van de zonde. En het einde van alles is: welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Daar loopt het op uit. Daar gaat het naar toe. Verderf en ondergang. We dachten gelukkiger te worden maar we worden steeds ongelukkiger. We dachten bij al het genot: wat zalig! Maar we raakten al rampzaliger.

Voor 'ondergang' wordt hier een woord gebruikt, dat ook kan betekenen: schipbreuk lijden. En wat is dat waar: het schip volgeladen met onze verworven begeerlijkheden lijdt schipbreuk. We bereiken de haven niet die we ons gedacht hadden. Maar we verzinken in de golven van he-verderf. En met ons vergaan al onze aardse schatten in 's afgronds donkere nacht. We dachten een tijdelijke winst te verkrijgen, maar ziet we ondergaan een eeuwig verlies.

Een indringend tevens aktueel woord in onze zo door en door vermaterialiseerde tijd. Rijk willen worden! Niet tevreden met wat we hebben en zijn. Maar altijd hoger en altijd meer en altijd luxer willen in ons huis en in onze kleding. Waar gaan de gesprekken veelal over en waar draaien de discussies voornamelijk over? Waar zijn de gedachten het meest van vervuld? Ga maar eens op een verjaardag zitten luisteren. Als het niet over dominees gaat, dan gaat het vast wel over geld. Rijk willen worden.

Geldgierigheid

„Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad..." Gierig is begerig. Geldgierig is begerig naar geld. Zucht naar geld en goed. Hebzucht is zucht naar hebben. De apostel waarschuwt: dat voert tot ondergang en verderf. Tot welke sommigen lust hebbende zijn afgedwaald van het geloof. Zien we dat al niet vele decennia om ons heen? Ligt hier niet één van de oorzaken van de ontstellende onkerkelijkheid? We kregen het veel te goed. We hebben God niet meer nodig. Soms zie je het om je heen gebeuren. Eerst nog wel naar de kerk, kinderen laten dopen, bijbel lezen. Maar we kregen het zo goed in de wereld, het inkomen stijgt maar de godsvrucht daalt. God wordt, Zijn dienst veronachtzaamd, Zijn inzettingen verlaten. Daar hebt u het: welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Als God het niet verhoedt, dan zijn ze niet alleen verloren voor de kerk maar wat veel erger is, hun ziel raakt verloren tot in eeuwigheid. Wortel van alle kwaad.

Uit een wortel groeit het nodige voort: stengel, bladeren, vruchten. Uit de wortel 'geldgierigheid' groeit afgunst, nijd, diefstal, moord, doodslag, revolutie, oorlog. Wie op geldjacht is, is altijd afgunstig op de ander die méér heeft. Je wordt nijdig op de rijkere. Je probeert hem te bestelen. Tot moord en doodslag ben je zelfs in staat. En in het groot zetten mensen de boel op z'n kop, zetten aan tot oorlog. Waarom allemaal? Om geld, vanwege geldgierigheid. Denk er maar aan, als u er zo vast aan zit. Geld is een macht die u meesleept van God vandaan en naar de afgrond heen. Het komt sluipend over u heen. Je hebt op den duur niets meer voor de kerk, niets meer voor de zending, niets meer voor je naaste over.

Er is een andere winst. De godzaligheid. Dat is geen jacht, maar een bezit. Geen jacht naar geld. Maar een bezit van Gods gunst in Christus. Hier geen doorsteken met vele smarten, maar vervuld raken van vruchten der gerechtigheid. Wie zit er in de strik van het geld, van het stoffelijke? Eén kan u bevrijden. Hij was zelf rijk maar werd heel erg arm. Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon een kruis. Hij werd arm om u aan uw armoede te ontdekken. In Zijn licht wordt al onze rijkdom, al ons bezit waardeloos. In het licht van Zijn rijkdom verbleken al onze zogenaamde schatten. Dan zeggen we:

Neem de wereld, geef mij Jezus 's Werelds vreugd gaat ras voorbij Maar de liefde van mijn Heiland, maakt mij altoos rijk en blij.

De godzaligheid biedt winst die niet te tellen valt. Ze is tot alle dingen nut. Want ze heeft de belofte voor dit en voor het toekomende leven. Moet u zich soms aanklagen: wat zit ik er toch aan vast, aan al het aardse? Wat moest ik toch veel meer op de Heere gericht leven? Hij is toch mijn Schat en Rijkdom? Wat wil ik dan toch meer en anders dan Hem die mij alles werd. Paulus beveelt de jacht aan, niet naar geld maar naar het volmaakte. Wie daar druk mee raakt, leert vergeten alwat achter is. Om het achter zich te laten en zich uit te strekken naar wat vóór is.

W.

J. M.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 januari 1986

Gereformeerd Weekblad | 12 Pagina's

RIJK WILLEN WORDEN

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 24 januari 1986

Gereformeerd Weekblad | 12 Pagina's

PDF Bekijken