Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het leven van een christen

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het leven van een christen

9 minuten leestijd Arcering uitzetten

MEDITATIE

door W. van Gorsel, Bergambacht

„en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van de toekomende toorn".

IThess. 1 : 9b-10

Thessalonica, het tegenwoordige Saloniki, was in de dagen van Paulus een grote handelsstad met een gemengde bevolking. En in die grote stad was een kleine gemeente van Christus. Nadat Paulus en Barnabas er drie sabbatten hadden gepreekt!

Toen moesten ze de stad alweer verlaten. Maar ze waren er niet voor niets geweest. Het Woord had z'n werk gedaan. Er waren mensen tot geloof gekomen. Paulus begint zijn brief aan die gemeente met ervoor te danken. Hij stelt de gemeente zelfs tot voorbeeld voor al de gemeenten in Macedonië. Hoe weet Paulus dat allemaal? Wel, er zijn broeders bij hem gekomen, die er geweest zijn. Die hebben het zelf gezien. Die kunnen er alles van vertellen. Die mensen hebben verteld hoe deThessalonicensen bekeerd zijn van de afgoden.

Dat is dus het eerste kenmerk van het leven van een christen:

1. Bekering

Met één woord vat Paulus de hele ommekeer samen die zich bij de lezers van zijn brief heeft voltrokken: hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden. Bekering is nodig. Dat weten we allemaal. Maar wat is het nu eigenlijk? Het is omkeren, van richting veranderen. Je ging eerst die kant uit, nu ga je precies de andere kant op. Je maakt dus rechtsomkeert. Er staat niet: hoe ge u tot God bekeert hebt. Dat is geen tegenstelling. Bekeerd zijn is passief, dat doet God. Maar zich bekeren is aktief, daar ben je zelf bij betrokken. Bekeren is in eerste instantie Gods werk, maar daar blijven we niet werkeloos bij neerzitten. Het gaat niet buiten ons om. Integendeel, het gaat ons hele bestaan aan. Hoe is dat gekomen, dat die mensen in Thessalonica zich bekeerd hebben? Hebben ze op een goede dag zelf dat besluit genomen? Nee, ze wisten niet eens wat bekering is. Het waren voor een deel heidenen. En ze woonden in een heidense omgeving. Daar voelden ze zich thuis.

Maar wat is er gebeurd? Het Evangelie is er gekomen. En het heeft z'n werk gedaan. Het is toch een kracht van God tot de zaligheid? Paulus heeft het Woord gebracht, en de Heilige Geest heeft dat Woord kracht bijgezet.

Maar als het Woord niet gebracht was in Thessalonica, was er niet één mens tot bekering gekomen. Wij zeggen vaak: een mens moet bekeerd worden. En het is volkomen waar. Maar die bekering komt niet op een bepaald moment uit de lucht vallen. We leven onder het Woord en daardoor werkt God de bekering. Dan gaat dat Woord ons regeren, dan gaat dat Woord ons leven bepalen. Precies het tegenovergestelde van de zonde. Dat is niet naar God luisteren. Ongehoorzaam zijn. Maar dan komt het Woord en zegt: keer toch terug! En als dat Woord kracht doet, dan maken we rechtsomkeert. Dan komt het tot een radicale breuk. Net als in Thessalonica. Want die mensen hebben zich bekeerd van de afgoden. De goden van het heidendom bepaalden hun leven. Die werden gediend uit angst en vrees. Anders kreeg je misschien die afgoden tégen je...

Waarvan kunnen we ons een afgod maken? Van geld en goed, van eer en roem, van sport en spel. Kortom, van alles waarop een mens z'n vertrouwen stelt. Afgezien daarvan, hebben we diep in ons hart niet een voorstelling van een God Die het kwaad straft? Je kunt Hem beter maar een beetje te vriend houden... Niet al te goddeloos zijn, een beetje je plicht doen... Een godsdienst zonder vreugde.

De God Die Paulus verkondigt is een andere God. De Levende en de Waarachtige. Daarin schuilt een stilzwijgende kritiek op de afgoden. Die zijn dood en onbetrouwbaar. Maar de levende God werkt en is betrouwbaar. Kennen we Hem zo? Niet als een vreemde God Die wel ergens moet zijn en met Wie we ooit een keer te maken krijgen. Maar als de Levende en de Waarachtige Die laat merken dat Hij er is, en Die doet wat Hij gezegd heeft. Dat laat ons niet onberoerd. Die God willen we dienen. Dat gaat samen: bekeerd van de afgoden en de levende en waarachtige God dienen. Letterlijk: om Zijn slaven te zijn. Dat wijst op een algehele overgave. Een slaaf doet alleen wat zijn meester zegt. Maar vallen we zo niet van de ene slavernij in de andere? Jawel, maar de dienst van de afgoden is een last. Dan word je voortdurend opgejaagd. Maar de dienst van God is een lust. Daar heb je plezier in. Dan wil je niet meer terug. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Tot God bekeerd... Bèn je er dan? Nee, dan heb je iets om naar uit te kijken. En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten. Dat is dus het tweede kenmerk van een christen:

2. Verwachting

Ieder mens die leeft heeft een zekere ver­ wachting. Pas hoogbejaarde mensen zeggen soms: ik heb van het leven niets meer te verwachten. Geloof gaat gepaard met verwachting. Een geloof zonder verwachting bestaat gewoon niet. Wat verwachten we? Wie verwachten we? Want daar ligt nu juist het verschil. We verwachten allemaal IETS, maar een christen verwacht IEMAND. We wachten niet ergens op, we verwachten HEM. Zijn Zoon, zegt Paulus. De Zoon Die van eeuwigheid af bij de Vader was. Hij is door God gezonden. Hij heeft gezegd: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En die Zoon is gestorven. Maar Hij is niet in de dood gebleven. Dat kón niet, want Hij had het hele werk volbracht. Het graf is voor Hem opengegaan. De Vader heeft Hem opgewekt.

Verwekt, zegt Paulus. Dat betekent dat God op de Paasmorgen met Hem een nieuw begin heeft gemaakt. Hij heeft van de hemel betuigd dat Hij er genoeg aan had. Hij heeft, o God, van U begeerd het onvergankelijk leven.

En Hij is niet alleen opgewekt. Hij is ook opgevaren. Hij zit in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader. En vandaar verwachten we Hem. Uit de hemelen, de plaats waar God woont.Waar Hij Zijn heerlijkheid openbaart. Daar is HIJ Die opgewekt is uit de doden. Hij is nu onzichtbaar voor ons, en we zien nog niet dat alle dingen aan Hem onderworpen zijn. Wij leven nog door het geloof. Maar dat geloof wijst naar Boven en zegt: Hij is daar, en vandaar verwachten we Hem.We zien naar Hem uit, als het goed is. Is ons leven daarmee getekend? Kijkt u zó weleens naar Boven? Daar moet Hij vandaan komen. Dat is toch het leven van een christen? Je mag toch eigenlijk niet met je hoofd naar beneden lopen? Je ziet toch omhoog en je zegt: Uw komst is het die mijn heil volmaakt?

De Bruid verlangt naar haar Bruidegom. Ziet met verlangen uit naar de dag van de bruiloft. De Geest zegt het de Bruid vóór en de Bruid zegt het na: Kom, Heere Jezus. En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Jezus, Die ons verlost van de toekomende toorn. Een derde aspect van het christenleven:

3. Verlossing

Nu pas wordt Zijn Naam genoemd.Want het is wel groot dat we de Zoon van God mogen kennen, maar we kennen Hem als Jezus. Eén van ons geslacht.Vlees van ons vlees en been van ons gebeente. Jezus Die Zijn volk zalig maakt van hun zonden. Onder die Naam hebben duizenden Hem gekend. Die Naam is aangeroepen door hulpelozen en reddelozen: Jezus, ontferm U over mij. Die Naam heeft Hij gedragen in Zijn vernedering, die stond zelfs boven Zijn kruis: Jezus, de Nazarener, de Koning der joden. Maar, die Naam draagt Hij nóg in Zijn heerlijkheid. Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond.

Kent u die Naam? Er is geen andere naam onder de hemel gegeven. Geen andere naam waardoor wij moeten zalig worden. Het is Jezus, zegt de apostel. Die ons verlost van de toekomende toorn. Jezus komt! Maar tegelijk komt met Hem de toorn! Want die grote dag zal ook een dag van toorn zijn. De toorn van het Lam. Want het Lam heeft ervoor gezorgd dat de toorn van God kan worden afgewend. Er is verzoening door het geloof in Zijn bloed. Maar als u dat afwijst - dan blijft er niets anders over dan toorn. En er is geen vreselijker toorn dan de toorn over versmade liefde. Met vlammend vuur zal Hij wraak doen over allen die het Evangelie ongehoorzaam zijn geweest.

Die toorn is dus een toekomende toorn. Ze komt op ons af. Ze komt dichterbij. Dat leren we hier, als het goed is. Dat we voor Hem niet kunnen bestaan. Door Uwen toorn vergaat ons kwijnend leven... Maar we kunnen het ontgaan. Jezus verlost ervan. Als we hier bekeerd zijn van de afgoden hoeven we die toorn niet meer te vrezen. Dan is er ontkoming in het gericht. Die verlossing houdt tegelijk bewaring in. Die ons nu gered heeft zal ons ook straks redden. Het is een doorgaande redding, een doorgaande bewaring. Zoals Paulus op een andere plaats zegt: Die ons uit zo grote dood verlost heeft, en nóg verlost, op Wie we hopen dat Hij ons ook verlossen zal. Hij zal het werk niet halverwege laten zitten. Wie hier gered is zal straks niet omkomen. Als Hij hier onze Redder geworden is, hoeven we Hem als Rechter niet te vrezen. Wie nog niet verlost is van de toekomende toorn, kan vandaag nog z'n Rechter te voet vallen en om genade bidden. Dan gaat het oordeel aan ons voorbij, want Hij heeft de zware toorn van God tegen de zonde gedragen. En Israël wordt verlost door de Heere met een eeuwige verlossing. Hij maakt plaats in ons leven door de majesteit van Zijn Woord. We wenden ons af van de afgoden en keren ons tot de levende God.We krijgen er vreugde in Hem te dienen en voor Hem te leven. We gaan ook hoe langer hoe meer naar Hem uitzien. Kom, Heere Jezus,ja kom haastig. Dan leven we bij de dag en we zien tegelijk uit naaar de dag van Christus. Wereldburgers, en tevens hemelburgers. Heft dan uw hoofden op, want uw verlossing is nabij. Amen.

Dit artikel werd u aangeboden door: https://www.hertog.nl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 2004

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's

Het leven van een christen

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 4 juni 2004

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's