Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Simson (1)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Simson (1)

7 minuten leestijd

MEDITATIE

Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen; want dat knechtje zal een Nazireeër Gods zijn, van moeders buik af; en hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. Richteren 13:5

Simson is een van de spraakmakende ersonen uit het Oude Testament. We ennen hem als een wat zonderlinge man. Met zijn lange haren is hij een bijzondere verschijning. Ze zijn het teken van zijn kracht en van zijn wijding aan God. Simson is zo sterk, dat hij duizenden Filistijnen verslaat met een ezelskaak. Hij tilt de poort uit de stadsmuur van Gaza en zet die kilometers verder op een heuveltop neer. Simson spreekt tot onze verbeelding. Tegelijk kennen we ook andere verhalen uit zijn levensboek. Hij mag dan sterk zijn, maar hij is niet bestand tegen de verleiding van vrouwen. Tegen de zin van zijn ouders trouwt hij met een Filistijns meisje. Later stort hij zich in de armen van Delila. Het leven van deze knecht van God stelt ons voor grote vragen. We kunnen er niet omheen. Misschien gaan we juist in die onverbloemde geschiedenis van Simson des te meer zien, wat de genade van God betekent.

Kind van de belofte

Wie is Simson? Om het belangrijkste eerst te noemen: hij is een kind van de belofte. Dat zullen we bij zijn hele levensgeschiedenis moeten onthouden. Ook op die momenten dat wij de draad kwijtraken. Simson is drager van de beloften van God. We horen het met zoveel woorden in de ontmoeting van de Engel des Heeren met zijn moeder: 'Hij zal beginnen om Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen.' De HEERE belooft dat Simson een instrument zal worden in de handen van God om Zijn volk te verlossen. Hij zal een Nazireeër zijn, iemand die aan God is gewijd. Daarom mag zijn moeder geen wijn noch sterke drank drinken en niets onreins eten. En als Simson opgroeit, mag zijn haar niet worden afgeschoren. Simson, het kind van de belofte.

Nu vervult God Zijn beloften vaak door de onmogelijkheid heen. Dat zien we hier ook. Simson wordt geboren in een verwarrende tijd. De kinderen Israels doen wat kwaad is in de ogen des HEEREN. En God heeft Zijn volk overgegeven in de hand van de

Filistijnen. Veertig jaren lang. We zien die ontrouw van het volk straks weerspiegelen in de levensgang van Simson zelf. En toch klinkt daar de belofte van God: Hij zal beginnen om Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. De HEERE opent de baarmoeder van de vrouw van Manoach ervoor. Door de onvruchtbaarheid heen vervult God Zijn beloften. Aan het begin van Richteren 13 zouden we denken: nu is het voorgoed voorbij. En juist door het oordeel heen gaat de HEERE Zijn beloften vervullen. Daaruit mogen we moed putten. Niet om ermee te rekenen, maar wel om onze hoop op God te stellen, ook in onze donkere tijd. Omwille van Christus, het Kind van de belofte. Hoe donker ooit Gods weg moog' wezen. Hij ziet in gunst op die Hem vrezen!

Kind van het gebed

Simson is ook kind van het gebed. Als Manoachs vrouw het hele verhaal aan haar man verteld heeft, dan bidt Manoach: 'Och HEERE, dat toch de Man Gods, Die U tot ons gezonden hebt, weder tot ons kome en ons lere wat we dat knechtje doen zullen, dat geboren zal worden.' Voordat Simson geboren wordt, bidt zijn vader om wijsheid. We mogen ook zeggen: hij bidt om de bevestiging van Gods beloften. Gezegend het kind dat zulke ouders heeft. Wat een wonder als we kunnen zeggen: op U ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik van mijn moeder bent U mijn God! Simson is een kind van het gebed. Zijn vader vraagt om onderwijs voor de opvoeding. Het zijn niet alleen moeders die hun kinderen moeten opvoeden. Daar ligt ook de taak voor vaders. Manoach is een mooi voorbeeld van een vader die zijn verantwoordelijkheid neemt.

Kind van het wonder

De HEERE laat het gebed van Manoach niet onverhoord. Opeens is Hij daar weer: de Engel Gods. Manoachs vrouw is in het veld. Zodra ze de Man Gods ziet, snelt ze naar huis om haar man te halen. Daar staan ze: een aanstaande vader en moeder, oog in oog met een Man Gods. Ze weten niet wie ze voor zich hebben. Manoach stelt alle vragen die hij op zijn hart heeft. En dan vraagt hij: Wilt u iets eten? Nee, zegt de Man Gods. Offer maar, en dan nemen we afscheid. Hoe is Uw Naam dan? Mijn Naam is Wonderlijk, zegt de Engel. Als Manoach het offer brengt, dan gebeurt het: de Engel des HEEREN stijgt op in de vlam van het altaar. En Hij handelde wonderlijk in Zijn doen (vers 19). Meteen doorziet Manoach de situatie: ze hebben God gezien. Dat kan voor een Israëliet maar een ding betekenen: we moeten sterven. We zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien. Manoach siddert onder het wonder. Herkent u dat? Ik las bij ds. L. Kievit: 'Ook nadat we God hebben leren kennen, kan het gebeuren, wanneer de Heere in ons leven wil binnenkomen met een wagen vol beloften die Hij wil lossen, dat het gebolder van de wielen ons doet schrikken.'

Wij zullen zeker sterven. Wie spreekt hier het verlossende woord? Daar helpt geen redeneren aan. Als we met God te maken krijgen, dan houden we het niet overeind met onszelf. Zelfs niet met ons geloof. Daar weet Manoach alles van. Wie spreekt het verlossende woord? Zijn vrouw. 'Als de HEERE lust gehad had om ons te doden, dan had Hij het brandoffer en het spijsoffer van onze hand niet aangenomen, noch ons dit alles getoond, noch ons om deze tijd laten horen, zulks als dit is.' Manoach en zijn vrouw hadden het er in de Godsontmoeting nooit levend afgebracht. Maar er is een offer, zegt de vrouw. En er zijn de beloften Gods. Simson is een kind van het wonder. In die wonderlijke ontmoeting van de Engel met zijn ouders schittert vrije genade. Van diezelfde genade leren Gods kinderen vandaag leven. Als de HEERE lust gehad had om ons te doden, dan had Hij het offer van Christus niet aangenomen! Kind van het licht

Een laatste karakteristiek uit Richteren 13 is Simson als kind van het licht. Misschien aarzelt u. Kunnen we dat van Simson zeggen? Er vallen ook zoveel schaduwen over zijn leven. Als het kind geboren wordt, noemen zijn ouders hem Simson. Zonnekind, zoiets betekent die naam. Wie zal zeggen wat zijn moeder met deze naam heeft bedoeld? Klinkt er iets in door van een antwoord op het Woord des HEEREN? God heeft het toch beloofd, dat dit kind een lichtdrager zal zijn in een donkere tijd? Hij zal beginnen om Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen.

Simson is een kind van het licht. En als wij zeggen: ja, maar er is ook zoveel duisternis in zijn leven. Wat blijft er van zijn naam over? Dat hebben zijn vader en moeder misschien later ook wel gedacht. Veel van hun verwachtin-

gen zijn aan scherven gegaan. Simson is bij het opgroeien niet altijd het zonnetje in huis. Misschien herkent u het wel uit uw eigen gezinsleven. Toch is het waar: Simson, kind van het licht. Hij is een zonnekind, omdat hij het kind van de belofte is. De HEERE is een Waarmaker van Zijn Woord. Uit zichzelf is ook Simson een kind van de duisternis. Ook van hem moeten we zeggen, wat de Bijbel van ons allen zegt: We hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Maar krachtens genade is hij kind van het licht. Weten wij daar ook van: van nature een kind van de duisternis, maar door genade een kind van het licht? Dat kan alleen door het Zonnekind, onze Heere Jezus Christus. Ik ben het Licht der wereld, zegt Hij. Wie Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

A.J. Kunz, Groot-Ammers

Dit artikel werd u aangeboden door: https://www.hertog.nl

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 2005

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's

Simson (1)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 juli 2005

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken