Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

In de synagoge van Kapernaüm

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

In de synagoge van Kapernaüm

7 minuten leestijd

MEDITATIE

En zij versloegen zich over Zijn leer, want Zijn Woord was met macht. Lukas 4:32

Een ongestoorde dienst?

Voordat de kerkdienst begint, bidt een ouderling vaak om een ongestoorde dienst. Dat heeft natuurlijk een reden. Wat zou het een opschudding geven, als er plotseling mensen binnenkomen om de dienst te verstoren. Of dat er tijdens de dienst iemand opstaat, die begint te schreeuwen. Wij bidden om een ongestoorde dienst. En na de dienst danken we dat de kerkdienst ordelijk is verlopen. Een ongestoorde dienst spreekt niet vanzelf. Dat blijkt wel in de gebeurtenissen in de synagoge van Kapernaüm. Jezus preekt er op de sabbat. Het zal wel op dezelfde manier zijn gegaan als vorige week in Nazareth. Maar hoe anders is de reactie van de hoorders in Kapernaüm. Ze versloegen zich over Zijn leer (vers 32). Ze staan er versteld van, want Zijn woord was met macht. Markus zegt er in zijn evangelie nog iets bij: 'Hij leerde als machthebbende en niet als de Schriftgeleerden.'

Zijn woord is met macht

Bij onze overdenking van de gebeurtenissen moeten we dit vasthouden: 'Zijn Woord was met macht.' We mogen ook vertalen: Hij spreekt met gezag. Hoe komt Jezus aan dit gezag? Door Wie Hij is. Want daar gaat het in Lukas 4 om. Het zijn de eerste geschiedenissen van het openlijke optreden van de Heere Jezus. Wie is Hij? In Nazareth noemen ze Hem de Zoon van Jozef. In Kapemaüm is het anders. Daar staan ze versteld over Zijn leer, omdat Hij met gezag spreekt. Hier komt Zijn goddelijke heerlijkheid al openbaar. Ze zijn er in Kapemaüm diep van onder de indruk.

De tegenaanval

Maar dan zet de duivel zijn tegenaanval in. Hij laat geen gelegenheid onbenut om het werk van God af te breken. Dat is zo tijdens iedere kerkdienst, maar als Jezus preekt in de synagoge van Kapemaüm is de duivelse legermacht op volle sterkte. Dat bleek al in het begin van Lukas 4. Daar lezen we hoe de duivel Jezus in de woestijn verzocht heeft. Die drievoudige verzoeking heeft Christus afgeslagen. Aan het einde van die geschiedenis lezen we: 'Toen de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van Hem voor een tijd.' Die laatste woorden geven te denken. De duivel geeft zich niet gewonnen. Waar God werkt, daar zal de duivel het altijd proberen om Gods werk te verstoren. We zien het gebeuren, in de synagoge van Kapemaüm. Wat een onvergetelijke dienst leek te worden, dreigt te eindigen in een chaos. Juist op het moment dat iedereen onder de indmk is van de woorden van Jezus, is daar ineens die man met een onreine, demonische geest. Hij is een gewillig instmment in de handen van de duivel.

In de greep van demonen

Hoe zou die man in de greep van de demonen terecht zijn gekomen? We kunnen er slechts naar gissen. Het kan op zoveel manieren. Deze wereld ligt in de duisternis. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. We komen in de greep van demonen door occulte spelletjes en occulte genezers, maar ook door verslaving. Denkt u maar aan de demonische macht van alcohol en seks. Televisie en internet kan ons in een demonische greep krijgen. Zo bezien komt die man in onze tekst ineens dichtbij. Maar zo iemand verwacht je toch niet in de synagoge? Toch kan het: een trouwe kerkganger zijn en toch in de greep van demonen. Die man was waarschijnlijk zoals iedere sabbat in de synagoge. Er staat in ieder geval niet dat hij zomaar ineens binnenkomt om de dienst te verstoren. Blijkbaar was hij er gewoon, zoals iedere sabbat. Maar de andere keren kon hij er rustig zitten. Er gebeurde niets.

De confrontatie

Dit keer is het echter anders. Hij begint hard te schreeuwen: 'Laat af, wat hebben wij met U te doen, Jezus Nazarener! Bent U gekomen om ons te verderven? Ik ken U, wie U bent, namelijk de Heilige Gods.' Dit is natuurlijk geen incident. Het is een regelrechte aanval van de duivel. Wat hier gebeurt, heeft alles te maken met het begin van deze geschiedenis. Jezus spreekt met gezag. Het komt hier tot een confrontatie tussen Jezus, die leert met macht en de duivel met zijn tegenmacht. Vanuit het Grieks blijkt de brutaliteit van de demonen. Er staat in onze vertaling: 'Laat af'. Letterlijk staat er zoiets als: 'Hé, jij daar!' Brutale onbeschaamdheid. Wat hebben wij met U te doen? Wat hebben U en ik gemeenschappelijk, Jezus Nazarener. U komt uit Nazareth, wat doet U hier in Kapemaüm. Zo bakent de duivel zijn eigen terrein af. Herkent u het? Het is toch mijn eigen leven. Ik laat me door niemand gezeggen, zelfs niet door God. Ik ken U wie U bent, namelijk de Heilige Gods. Een belijdenis tegen wil en dank. Hier wordt Jezus beleden als de Messias. Hij is de Heilige van God. Daarmee zijn we weer bij de kern van deze geschiedenis. Jezus' Woord is met macht, omdat Hij de Heilige van God is.

Jezus' almacht

Het lijkt er dus op, dat het in de synagoge van Kapemaüm helemaal verkeerd afloopt. Al die mensen gaan straks geschokt naar huis. Een verstoorde kerkdienst. Zo had de duivel het gewild. Maar hij heeft te vroeg gejuicht. Want Jezus neemt opnieuw het woord: 'En Jezus bestrafte hem, zeggende: Zwijg, wees stil, en ga van hem uit.' Christus gaat niet met die onreine geest in discussie. Hij bestraft hem.

Het woord 'bestraffen' komen we in Lukas 4 meer tegen. Het duidt weer op de macht van Jezus. Zo kan Hij straks ook de wind en het water bestraffen. Jezus legt de onreine geest het zwijgen op. Zwijg stil. Het Griekse woord heeft te maken met knevelen. Dat doet Jezus met die demonische geest. Ga van hem uit! En wat Christus zegt, gebeurt. De man ligt op de grond, door de duivel neergeworpen. Maar de demonen varen van hem uit. Lukas zegt er als dokter nog iets bij: 'Zonder hem te beschadigen'. Daar zit die man: bevrijd van de macht van de boze.

Teken van Gods koninkrijk

Hier gaat weer de profetie van Jesaja in vervulling, die Jezus in de synagoge van Nazareth heeft voorgelezen: De Geest des Heeren is op Mij, omdat de HEERE mij gezalfd heeft om armen het evangelie te verkondigen. Om de gevangenen te prediken loslating. Om de verslagenen heen te zenden in vrijheid. Dat gebeurt hier. In Lukas 11 zegt de Heere Jezus: 'Als Ik door de vinger Gods de duivelen uitwerp, is het Koninkrijk Gods tot u gekomen.' Hier moet de duivel al terrein prijsgeven. Het is een voorspel op wat komen gaat. Straks zal Christus op Golgotha de kop van de slang vermorzelen. Dat de duivel hier al terrein moet prijsgeven, blijkt wel duidelijk uit het vervolg. Want ze zijn in Kapemaüm diep geraakt. 'Wat woord is dit, dat Hij met macht en kracht de onreine geesten gebiedt en zij varen uit? ' Weer valt dat woord 'macht'. Daar was het mee begonnen (vers 32). Het bleef echter nog binnen de muren van de synagoge van Kapemaüm. Maar aan het einde van deze geschiedenis lezen we: 'Het gerucht van Hem ging uit in alle plaatsen van het omliggende land.' De echo van Jezus' machtswoord klinkt door in de omgeving. We zien bijna letterlijk gebeuren dat de duivel terrein kwijtraakt.

Christus bevrijdt

Wat gaat er vanuit deze geschiedenis een bevrijdende prediking uit. Christus komt om de zonden te verzoenen. Maar Hij komt ook om gebonden zondaren vrij te maken. Wij bevrijden onszelf niet van de macht van de duivel. En wij drijven geen demonen uit. Maar Christus staat boven die machten. Hij is gekomen om gevangenen vrijheid te geven en om verslagenen heen te zenden in vrijheid. Eén machtswoord van Hem is ook vandaag genoeg. Komt u maar niet van de zonde af? Houden bepaalde zonden u in de greep? Hoor dan eens: Jezus heeft alle macht. Toen én nu! Hij heeft met de duivel gestreden en Hij heeft overwonnen. Daarom mogen wij het vragen: Verlos mij, genees mij, red mijn leven!

AJ. Kunz, Groot-Ammers

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 2006

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's

In de synagoge van Kapernaüm

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 17 februari 2006

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken