Bekijk het origineel

Opgewekt tot een nieuw leven

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Opgewekt tot een nieuw leven

6 minuten leestijd

PASEN ALS HET FEEST VAN HET NIEUWE LEVEN

Jezus leeft!

Vroeg in de morgen zijn vrouwen onderweg naar het graf. Ze dragen geurende specerijen met zich mee, bedoeld om het lichaam van Jezus te zalven. Die specerijen verspreiden een geur van liefde. Ondertussen worden deze vrouwen echter wel beheerst door de dood. Jezus is gestorven en met Hem is hun hoop vergaan. Wat blijft er te leven over, als Jezus is gestorven? Ze moeten straks proberen om de draad van hun leven weer op te pakken. Blijkbaar zijn ze vergeten dat Jezus Zelf heeft gezegd dat Hij na drie dagen zal opstaan. De vrouwen kijken naar beneden, in plaats dat ze de dingen zoeken die boven zijn. Ze zitten met de vraag hoe ze de steen kunnen wegrollen, maar ze beseffen niet dat de steen van hun kleingeloof hen het zicht op God ontneemt.

Gaat alles op de oude voet verder? Het antwoord op die vraag komt vanuit het open graf op de Paasmorgen. De steen voor de grafopening is weggerold. Een teken van het nieuwe leven, al zien de vrouwen dat nog niet meteen. Voor ons betekent een open graf het zichtbare einde van een mensenleven. Een pas gedolven graf zegt dat de dood de laatste vijand is van ieder mensenleven.

Het open graf van Jezus spreekt echter een andere taal. Vanuit het graf klinkt het Paasevangelie, uit de mond van een hemelbode: Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan!

Nieuw leven

Pasen is het feest van het nieuwe leven. Wat dit inhoudt, kunnen wij nauwelijks onder woorden brengen. In de lente zien we het nieuwe leven ontluiken. Maar nieuw leven op aarde moet ook een keer sterven. Het nieuwe leven waar het op Pasen om gaat, is van een veel hogere orde. Christus heeft als de Levensvorst de dood overwonnen. Op Goede Vrijdag is Hij gestorven. Hij ging aan het kruis de eeuwige dood in, drie uur lang. En na de drie-urige duisternis heeft Hij geroepen: het is volbracht! Toen heeft Hij Zijn geest bevolen in de handen van Zijn Vader. Zo ging Christus de lichamelijke dood in. Maar op de Paasmorgen is Zijn graf leeg. Hij heeft van God het leven begeerd en God heeft het Hem gegeven. Hij is opgewekt tot een nieuw leven.

Alles is voldaan

Nieuw leven, dat heeft te maken met de herstelde verhouding tussen God en mens. Door te zondigen heeft Adam zich losgesneden van God, Die ons ware Leven is. Wij worden geboren als kinderen des tooms, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij dat wij wederom geboren worden. Christus brengt het nieuwe leven, door de verhouding met God te herstellen. Om de diepe betekenis van het Paasevangelie te verstaan, moeten we zicht hebben op de betekenis van het offer van Christus. Hij is het Lam van God, dat de zonden der wereld wegdraagt. Zijn sterven is verzoenend sterven. Daar klopt het hart van de oudtestamentische offerdienst. De dood van een offerdier betekende het leven voor de zondaar. Waar de schuld is voldaan, gaat er een nieuwe toekomst open. Zo is het ook, als Christus, het Lam van God, het offer van de verzoening brengt. Als u van de boom eet, zult u de dood sterven, heeft God tegen Adam gezegd. En de dood is tot alle mensen doorgegaan. Maar Christus komt als de tweede Adam om de schuld van de eerste Adam te betalen. Als de schuld is voldaan, dan is de macht van de zonde gebroken. Daar breekt een nieuwe toekomst aan. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan! Pasen is het feest van het nieuwe leven.

Leven uit het offer

Het opstandingsleven van Christus wordt dus gedragen door het offer van Zijn leven op Golgotha. Alleen door het offer van het Lam gaat er een nieuwe toekomst open. Waar het op aan komt, is dat wij leven uit het volbrachte werk van Christus. De Heilige Geest ontdekt ons aan ons oude leven. Een leven onder de vloek. Een leven, dat in Gods ogen een gestadige dood is. De verhouding met God moet immers hersteld worden. Waar de Heilige Geest werkt, daar brengt Hij ons ook op Golgotha. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Hij brengt ons ook bij het open graf. Om daar met de vrouwen te zien dat de steen is afgewenteld. Christus heeft de dood overwonnen.

Indien gij dan met Christus opgewelit zijt...

De vrouwen kijken op de Paasmorgen naar beneden. Bij onszelf is er niets dan de dood. Door het woord van de engel leren ze omhoog zien. Wat zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgestaan! Hij is opgewekt tot een nieuw leven. Heeft u zo het Paasevangelie al gehoord? Pasen als het feest van het nieuwe leven. Wij zien zo vaak op de omstandigheden. Misschien heeft u dit jaar wel een geliefde moeten begraven. De steen spreekt zo'n andere taal. Net als de steen voor Jezus' graf. Die steen is echter afgewenteld. In onze wereld lijkt de dood nog zo oppermachtig te heersen. Wat zien we van het nieuwe leven?

Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, schrijft Paulus in de Kolossenzenbrief. De kracht van Zijn opstanding wil ons doodse bestaan levend maken. Paulus gebruikt in zijn brieven liet beeld van sterven en opstaan. Met Christus sterven, dat betekent dat ons oude leven de doodssteek krijgt. Met Hem opstaan, dat betekent dat het nieuwe leven aanbreekt. Waar de schuld is weggedaan, daar komt immers een nieuwe toekomst. Door Zijn kracht worden we opgewekt tot een nieuw leven. Levend uit het volbrachte werk van Christus, Die gestorven is en opgestaan. Doodt dan uw leden die op de aarde zijn: oererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerte en gierigheid. Leg dit alles af: ramschap, toorn, kwaadheid, lastering vuil spreken uit uw mond (Kol. 3 : 5 en 8). Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is.

Dood, waar is uw prikkel?

Wie de dingen zoekt die boven zijn, die mag ook de volkomen openbaring van het nieuwe leven verwachten. In onze wereld heerst de dood nog. Maar het open graf van Christus zegt dat de dood is overwonnen voor een ieder die gelooft. Dood waar is uw prikkel, hel waar is uw overwinning? Straks zal voor alle gelovigen het nieuwe leven ten volle aanbreken. Gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God, schrijft Paulus aan de Kolossenzen. Maar wanneer Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Op de Paasmorgen mochten de vrouwen een heerlijke tijding horen. Hij is hier niet, Hij is opgestaan. Maar het gaat nog verder: want nu de Heere is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan; een leven door Zijn dood bereid, een leven in Zijn heerlijkheid. Gezegend Paasfeest!

A.J. Kunz, Groot-Ammers

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 april 2006

Gereformeerd Weekblad | 26 Pagina's

Opgewekt tot een nieuw leven

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 14 april 2006

Gereformeerd Weekblad | 26 Pagina's

PDF Bekijken