Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het onderpand

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Het onderpand

7 minuten leestijd

MEDITATIE

"De Heilige Geest der belofte, Die het onderpand is..."

Efezel:13c, 14a

In een heel lange zin stelt Paulus hier het heil in Christus aan de orde. De oorsprong ervan, de verkondiging, de volheid en zekerheid ervan, het komt allemaal aan de orde in een prediking die aangrijpend en overweldigend is. Paulus kijkt dan verder naar de gelovigen in Efeze en schrijft dat zij in Christus zijn, nu zij gehoord hebben naar en gezegend zijn door het Evangelie.

Maar er is nog meer: ze zijn verzegeld door de Heilige Geest der belofte. Over deze verzegeling is de eeuwen door heel wat te doen. Gaat het om een heel bijzondere genade die nog niet iedere gelovige ten deel valt, of geldt dat van iedere gelovige? We laten dat nu verder rusten. Alleen dit: op grond van onze tekst wil ik toch vooral denken aan een verzegeld, gewaarmerkt worden als het eigendom van Christus door de Geest en dat bij iedere gelovige.

Nu wordt de Geest hier de Heilige Geest der belofte genoemd. De Geest was in en door het Woord van God beloofd. Wat hebben bijvoorbeeld de discipelen na hemelvaart geworsteld met deze belofte, op grond van deze belofte uitgezien naar wat God doen zou. Daarin zijn ze trouwens niet beschaamd uitgekomen. Uitzien naar en bedelen om de gave van de Geest is geen strijd die tenslotte tevergeefs blijkt te zijn. Wat een vreugde bij de volgelingen van Jezus op de Pinksterdag. Heere, U sprak het en... U deed het! Het zou voor deze of gene onder ons een extra aansporing kunnen zijn om uit te zien naar de vervulling van de belofte van de Geest. Heere, kom toch!

Wanneer God deze belofte vervuld heeft, de beloofde Geest geschonken heeft, zal Hij dan ook niet andere beloften genadig vervullen? Zal Hij tenslotte niet ten volle waarmaken wat Zijn mond toezegt aan degenen die op Hem hopen?

De Heilige Geest der belofte - het kan ook wat anders opgevat worden. U mag er ook in horen dat de Geest Zelf belooft, toezegt, heenwij St. Paulus heeft het hier over de volheid en zekerheid van het heil, dat Christus heeft verworven en dat geschonken zal worden. Daarbij wil de Geest heenwijzen naar wat nog komen gaat en zo wil Hij de gelovigen troosten en aangorden. Van de Heilige Geest belijden we - en wat is het nodig dat goed vast te houden! - dat Hij werkt door het Woord. De Geest geeft in de goede strijd houvast aan de beloften Gods. Door de leiding van de Heilige Geest leer ik zingen: Al 't geen Uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven.

Op deze wijze wil de Geest pelgrims op hun weg sterken en bemoedigen, aanzetten tot volharding en standvastigheid. Er komt nogal wat op de gelovigen af in hun strijd. Vandaag dit, morgen dat. De Geest sterkt in de hoop op God. Hij fluistert door het Woord bijvoorbeeld in het hart: berust in 's Heeren welbehagen. Hij doet welhaast uw heilzon dagen. Denk aan de bekende woorden uit Romeinen 8: we zijn in hope zalig geworden. In beginsel zalig, maar nog wel in het uitzien naar de volle zaligheid. Het is nog niet het minste werk van de Geest als Hij sterkt in deze hoop! In dat verband wijst Paulus op de erfenis die weggelegd is voor degenen die van Christus zijn. Een erfdeel van onuitsprekelijk heil. Christus, de grote Erflater, gaf er Zijn bloed voor. De Heere doet Zijn liefhebbers beërven wat bestendig is. Het mag duidelijk zijn dat Paulus het heeft over een onuitsprekelijk rijke erfenis. Allemaal goed en wel, zegt u misschien, maar in de werkelijkheid van de geestelijke strijd is het allemaal zo ruim en zo breed niet. Vaak ziet het er niet naar uit dat die erfenis ontvangen zal worden, integendeel. Kom er maar eens om in de praktijk! Wat doet de Heere nu in Zijn genade? Hij schenkt een onderpand van deze erfenis: niets en niemand minder dan de Heilige Geest! We kunnen hier lezen "het onderpand", maar ook "het handgeld". Het gaat om een term uit de koophandel. Bij het sluiten van een koopcontract kwam het wel voor dat een eerste aanbetaling werd gedaan. Dat was dan een gedeelte van de volle koopsom, tegelijk een garantie dat het volle bedrag te zijner tijd zal worden betaald.

Als hier nu de Geest het onderpand van de erfenis wordt genoemd, zitten daar vooral twee gedachten in. Allereerst dat in de Geest iets wordt ontvangen van wat eenmaal in volheid wordt geschonken. Een eerste aanbetaling. Verder dat de gave van de Geest een waarborg is van de hele erfenis. De Heere garandeert de volle erfenis.

Iets van de erfenis die Christus heeft verworven, wordt hier al gegeven. In de Heilige Geest en de vruchten van de Geest. De Geest brengt al iets van het eeuwige leven dat in al zijn volheid in de hemelse heerlijkheid wordt ontvangen. Wij zeggen wel, dat we bij het sterven helemaal niets meenemen. Dat is ook zo als we zien op aardse schatten. Toch is er bij een oprecht christenmens iets dat meegaat: iets van het nieuwe leven dat de Geest hier al schenkt en dat door de dood heen tot zijn volle ontplooiing komt. Een mens in Christus gaat na zijn dood doen wat hij hier in beginsel deed: voor Gods aangezicht leven.

Door de Geest is er al iets van het leven met God, met Christus. Kreeg u er smaak in? Dan krijgt u ongetwijfeld grote gedachten van de Geest en Zijn werk, bedelt u om Hem voor Gods aangezicht. We spreken wel over een voorsmaak van het eeuwige leven. Deze voorsmaak geeft iets van een hunkering naar het volkomene. Heere, wanneer? Israël is in de woestijn op weg naar het beloofde land. Onderweg onderhoudt de Heere hen. Er zijn plaatsen van rust en overvloed. Welnu, zo is de Geest het handgeld voor onderweg. Hij leidt. Hij maakt de woorden van Christus indachtig. Hij troost. Hij geeft rust, Hij ...

Gelooft u inmiddels dat een levend christen al meer gaat ontdekken, dat hij zonder de Geest geen stap kan doen en dat hij zo al meer aangewezen raakt op de hulp en de leiding van de Geest? Maar Christus schenkt de Zijnen de beloofde Geest om te doen voortgaan en te doen volharden temidden van alle strijd en aanvechting.

Nu nog dat andere: die eerste aanbetaling is een garantie van het volle bedrag. In de gave van de Geest zegt de Heere: Ik zal u de volle erfenis schenken. Ik bevestig het door dit onderpand, dat de hele erfenis je deel zal zijn. Misschien is uw reactie wel: dit is zo hoog gegrepen, daar kan ik niet bij. Dat het u dan doet smeken en bedelen om de gave van de Geest Die alles leert. Als het handgeld gegeven wordt, ligt de zaak vast. Waar de Heere de Geest schenkt, daar komt Hij niet meer op Zijn werk terug. Het zal waar zijn dat in het zakenleven wel eens vreemde en ongedachte dingen gebeuren. Mensen kunnen onbetrouwbaar zijn. Maar bij God is het anders. Mag ik het zo zeggen: Hij draait bij de erfgenamen de zaak niet meer terug. Dat bevestigt Hij in de gave van de Heilige Geest en dat is dan maar goed ook. De erfgenamen weten al beter: als het van mij zou afhangen. ..! Wat een onbegrijpelijk rijk onderpand is dan de gave van de Geest! Is dit niet iets om op je knieën te zoeken? Ja, zegt u, maar ik kan er niet bij, m'n armen reiken niet zover. Door deze zelfde Geest weet de Heere tot Zich te trekken en te roepen.

Iemand zei: op sommige momenten, soms in het heetst van de strijd, wil de Geest iets voorlezen uit het testament, opdat vermoeide pelgrims voortgeleid worden.

In zekere zin is er ook het handgeld van het verderf. Voor degenen die God en Christus niet achten is er in de gevolgen van de zonde iets van dat handgeld van Gods toom. Welke rust zal er tenslotte gevonden worden buiten God en buiten Zijn Christus? Daartegenover is de Geest het onderpand van een eeuwige, onverwelkelijke erfenis!

M. Goudriaan, Lunteren

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van Friday 2 June 2006

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's

Het onderpand

Bekijk de hele uitgave van Friday 2 June 2006

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken