Bekijk het origineel

De vijf teksten met het getal vijf in het Lukas-evangelie (2)

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

De vijf teksten met het getal vijf in het Lukas-evangelie (2)

6 minuten leestijd

MEDITATIE

Worden niet vijf musjes verkocht voor twee penningskens? En niet één van die is voor God vergeten. Lukas 12:6

In de zakenwereld wordt voor bepaalde artikelen nog wel eens reclame gemaakt met de slagzin 'Twee halen, één betalen'. Het is altijd mooi meegenomen, toch, om voor een artikel de halve prijs te betalen? Marktkooplieden prijzen hun aangeboden waren nogal eens af bij het scheiden van de markt. Liever voor minder geld of zelfs voor de halve prijs goederen en waren te verhandelen dan die weer te moeten inladen en meenemen. En er zijn altijd marktbezoekers die er op uit zijn voordeeltjes te behalen.

Zou de Heiland in onze tekst ook op die van oude tijden af bekende praktijk hebben gewezen? En wat had Hij daarmee te zeggen? Komt, zoeken we de zin ervan na te gaan.

1. De handelswaarde van vijf musjes

Steeds minder gehoor en steeds meer vijandschap ondervindt de Heiland bij Zijn omwandeling op aarde van de Joodse geestelijke leiders, de Farizeërs en Schriftgeleerden. In een grote rede, in ons teksthoofdstuk weer gegeven waarschuwt Hij Zijn volgelingen voor hen en bemoedigt Hij hen in hun vrees voor hen. De vreze Gods daarentegen is belangrijker, wat zeg ik, noodzakelijk! Vijanden kunnen in het ergste geval slechts het lichaam doden. Maar Eén is er. Die macht heeft in de hel te werpen. Die God is te vrezen! Maar..., het gaat niet daarbij om een slaafse vrees, vol angst, maar om een kinderlijke vrees, verbonden met liefde voor en geloof in de hemelse Vader, in Christus door de Geest nabij en vol zorg voor al Zijn schepselen, maar wel heel in het bijzonder voor Zijn kinderen! En dan volgt, wellicht wat vreemd en onverwacht, ons tekstwoord.

De Heiland bezigt wel heel sterke beelden die alleen maar willen verduidelijken de liefdevolle zorg en de alwetendheid van God. Hij spreekt over musjes. In het oog van velen zijn deze vogeltjes de allerkleinste en de meest waardeloze onder alle gevogelte. Maar toch hebben ze handelswaarde. Deze, en trouwens ook andere kleine vogels, werden gevangen, gedood, van veren en huid ontdaan, geroosterd en geconsumeerd. Ze werden in verschillende oosterse landen beschouwd als een lekkernij. Ze waren toen en zijn daarom nog steeds een handelsartikel, en ze worden graag gekocht door hen, die niet zoveel voor vlees en ander voedsel kunnen uitgeven.

Niet maar in deze tekst wordt het beeld van de markt gebezigd. Ook de profeten gebruikten dat, denk maar aan een heel bekende tekst als Jesaja 55:1, waarin God als een marktkoopman wordt voorgesteld. Die zonder geld of prijs water, wijn en melk aanbiedt en schenkt.

Waren u en jij al eens op 'de markt van vrije genade' aanwezig, en dan niet maar om rond te kijken maar om te kopen? Zalig wie op deze markt aanschaft en verkrijgt zonder ervoor te betalen maar uit enkel genade! En hoeveel gaan de artikelen die bij de Heere te vinden zijn in waarde alle aardse goederen te boven! En kunnen arme mensen op de markten voor vleesgerechten voor weinig geld terecht, hoeveel heerlijker en zaliger kunnen arme zondaren bij Hem voor niets terecht. O, maak toch gebruik van Zijn heilrijke aanbiedingen.

2. De handelsprijs van vijf musjes

Vijf musjes worden te koop aangeboden voor de prijs van twee penninkjes. Opmerkelijk is dat in dit woord van de Heiland een oneven aantal musjes voor een even aantal munteenheden geboden wordt. Dat wijst ons er op, dat hier gesproken kan worden van een speciaal aanbod voor wie meer dan één of twee musjes koopt.

En wordt in Matth. 10:29 door de Heiland ook over de koop van musjes gesproken, waarbij er twee per een penning worden verhandeld, in onze tekst gaan er vijf voor twee penningen, dit wijst op extra korting. Als men er vier koopt krijgt men er één voor niets bij. Dat ene musje telt niet mee bij het vast stellen van het eindbedrag. De handelsprijs is dus hier extra laag.

En over die prijs moeten we het ook even hebben. Vijf musjes worden verkocht voor twee assarion, en een zo'n muntstuk had volgens een Duitse commentaar destijds de waarde van zes pfennig. De waarde van een koperen muntstuk was het zestiende deel van een denarius en die was het dagelijks loon van een werkman. Kunt u nagaan hoe weinig de musjes in die tijd waard waren! Het was echt voedsel voor de 'niet-hebbers'.

Maar wat weinig waard is in de ogen van de mensen telt bij God. Hij houdt er zulke andere maatstaven op na dan wij, mensen! Werd wat wij van nature zo hoog aanslaan voor het aangezicht van God bij ons waardeloos om dat ene nodige van Hem te begeren voor tijd en eeuwigheid? Zalig, zoals Lodensteijn zong, in eigen oog niets te wezen voor God. Dan kan Hij alles aan zulk een mens kwijt!

3. De goddelijke betelcenis van vijf musjes

Het mag waar zijn dat op de markt vijf musjes maar twee penninkjes kosten, niet één van die wordt voor God vergeten! Die uitdrukking 'voor God' is een typisch Hebreeuwse zegswijze. Die wil tot uitdrukking brengen dat onder die kleine schepseltjes als musjes zijn er niet één bij is die aan het oog van God voorbij gaat en waar Hij niet aandachtig op let en zorg voor draagt.

God vergeet ook die kleintjes niet. Niet alleen strekt de zorg van God zich uit tot ons persoonlijk, grote mensen als we zijn in vergelijking met die vogeltjes, maar de geringste van alle schepselen bevindt zich onder het voorzienig bestel van de hemelse Vader.

Bij God telt ook zelfs dat ene musje dat zo maar, ongeteld in de aanbieding op de markt meegaat. Zelfs dat musje, gekocht, gedood, ontveld en geroosterd, om opgegeten te worden, stierf niet voor de tijd door Hem bepaald.

Hoeveel te meer is dat van toepassing op de kinderen en de vrienden van Hem! Eén voor één tellen zij die Hem lief hebben en dienen bij Hem. Hij kent hen grondig, door en door, tot op de bodem van hun bestaan. Voor bedreigingen met de dood vanwege hun uitkomen voor hun Zaligmaker moeten ze niet bevreesd zijn. Mogelijk worden zij gepakt, zoals musjes gevangen worden. Mogelijk worden zij mishandeld en gedood, zoals musjes hun leven laten, maar Hij vergeet de Zijnen niet. Hij Die kan werpen in de hel kan ook brengen in de hemel, bij Zich voor eeuwig geborgen en thuis. Zijn kinderen wegen ruimschoots op tegen zoveel mussen, voor geringe marktprijzen verhandeld. O, schamen we ons dan niet voor onze Koning en Zaligmaker. Bidden we om geloofsmoed en om geloofskracht als het bij geloofsvervolging er op aan komt. Want geen van de meest onbetekenende schepselen bevindt zich buiten de aandacht, de sfeer en de zorg van Zijn vaderlijke liefde. Hadden we toch meer krediet voor Hem. Hij is dat immers eeuwig waard, waar of niet?

W.Chr. Hovius, Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 september 2007

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's

De vijf teksten met het getal vijf in het Lukas-evangelie (2)

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 28 september 2007

Gereformeerd Weekblad | 16 Pagina's

PDF Bekijken