Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Buitenland.

4 minuten leestijd

Engeland. Voortgang van het ritualisme. Kardinaal Wiseman omschreef de beteekenis en de macht der romaniseerende richting in de Engelsche kerk zeer goed, toen hij in een brief aan graaf Shrewsbury o. a. zeide: Wij mogen rekenen op een gewillige en ijverige medewerking, als wij trachten de Anglicaansche kerk in de rechte verhouding tot den paus en de kerken, die onder zijn gebied staan, te brengen. Wanneer men de werken der Ox fordsche theologen leest, dan is het duidelijk, dat zij dagelijks zoowel in de leer als in hunne sympathiën tot onze heilige kerk meer naderen. Onze heiligen en pausen zijn hun dierbaar geworden, van lieverlede ook onze ritus en ceremoniën, enz.

Deze woorden gaan eiken dag meer in vervulling. Toch blijven veler oogen in Engeland voor het feit gesloten, dat Tractarianisme, Puseyisme. Ritualisme stations zijn, die men voorbij is gespoord om naar Rome te komen. Men zal daarop voortgaan, indien de Heere het niet genadig verhoedt, totdat men inziet, dat men evenals Rome de heilige Maria vereert, den Bijbel op Roomsche wijzg gaat achterstellen, dat men evenals Rome voor de dooden bidt en eigenlijk dezelfde leer belijdt als de paus; waarpa men zal overgaan tot het doen van den beslissenden stap: de «vergang tot de Roomsche kerk.

Jammerlijk vooral is het om te zien, hoe weinig eerlijk de Ritualislen hierbij te werk gaan. Waarlijk, van hen kan niet getuigd worden, dat zij Nathanaels, Israëlieten zonder bedrog zijn. Hun wachtwoord is daarentegen: Verberg uw einddoel, zorg er voor, dat men niet kan bevroeden wat uw voornemens zijn; houd nu en dan een Evangelische preek; neem vervolgens een of andere zaak, in de Roomsche kerk gebruikelijk, over, als het maar eenigszins overeenkomt met iets, dat reeds in de Anglicaansche kerk in zwang was en zeg aan de gemeente, dat het een goede zaak is, die men veilig van de bedorven Roomsche kerk kan overnemen. Wacht dan, totdat het volk aan de ingevoerde nieuwigheid gewoon is geworden, en voer dan weder iets anders in, totdat men het doel bereikt heeft. Van het begin tot het einde is men dubbelzinnig en valsch. De Rituaisten hebben ook wel hunne mannen, die den oeleg der partij verraden. Zoo heeft eenmaal r. Pusey zijn plan de campagne, om de Engelsche kerk in de armen van Rome terug te oeren, in een kerkelijk blad blootgelegd, en at hij aanried, was de methode, die wij hieroven hebben beschreven.

Ook wordt alle moeite gedaan om de Roomche kerk in een schoon daglicht te plaatsen. are romantische vereenigingèn, hare beschering van de kunst, het toelaten van wereldscheid wordt aldus den volke voorgesteld, dat e wereld de Roomsche kerk met andere ogen is gaan aanzien. Velen kwamen tot de vertuiging, dat de Roomsche praktijk heel at aantrekkelijker is dan de Calvinistische en an lieverlede wordt men wel men zoo goed m de fouten dier kerk over 't hoofd te zien n hare voortreffelijkheid hoog te verheffen e kerk van Rome legt aan de eene zijde asten op, die zwaar zijn om te dragen, maar eze worden slechts door zeer weinigen georst; de groote meerderheid mag vrijelijk oortgaan in het dienen der wereld; dank zij et stelsel van plaatsvervanging. Wat de balsezoekende dametjes te weinig bidden, zullen e nonnetjes in de kloosters er wel bijvoegen.

De Engelsche pers is over 't algemeen deze omaniseerende beweging wel gezind en branderkt elke poging om Gods Woord op den kanelaar te plaatsen. Er zijn dus in Engeland roote machten, die het werk der reformatie, enmaal aldaar geschied, zoeken te vernielen. e Roomsche kerk, de Ritualisten en de ereld. De vierde onzichtbare vijand is Satan, die ook hier zich verkleedt als een engel des ichts. De leiders van het Anglicaansch Ritualisme beginnen van lieverlede het doel, dat zij nagejaagd hebben, in het gezicht te krijgen. Reeds meer dan een halve eeuw hebben zij gewroet; of het hun gelukken zal, de groote massa van de leden der Anglikaansche kerk terug te leiden in de armen van Rome, is natuurlijk niet vooruit te schrijven ; wel dunkt ons, dat een vernieuwde reformatie noodig zal zijn om het volk tot inzicht te brengen, dat hunne leiders verleiders geworden zijn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 februari 1888

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 februari 1888

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken