Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS

3 minuten leestijd

VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS

op O^ereformeerdeii Crroiidslagr.

PROGRAM

VOOR DE

Elfde Jaarlijksche Samenkomst,

te houden te ROTTERDAM, op 24 en 25 Juni 1891.

I. Op AVoensdag 34 Jnni, des avonds te acht uur, zal er een URE DES GEBEDS worden gehouden in de Nieuwe Westerkerk, Ammanstraat, waarbij als voorganger zal optreden Dr. L. H. WAGENAAR, van Leeuwarden. II. Op Donderdag 35 Juni daaraanvolgende zal de Algem^ene Vergadering worden gehouden van des voormiddags negen tot des |namiddags een uur, in de Doelezaal, ingang ; Haagsche Veer. '

De leiding van deze Vergadering is door IIH. Directeuren opgedragen aan een President- Curator, Mr. L. W. C KEUCHENIUS.

Op deze vergadering zullen o m. de volgende punten worden besproken:

7. Is de aanstelling van een hoogleeraar in de Psychiatrie geraden, zoolang de Medische

faculteit als zoodanig nog niet is ingesteld?

In te leiden door Prof. Dr A. KUYPER

8. Wat kan de Vereeniging doen tot bevordering van het gymnasiale onderwijs in overeenstemming

met hare beginselen ?

'

'

In te leiden door Prof. Dr. J. WOLTJER.

III. Op Donderdag 35 Juni, des namiddags te twee uur, zal een OPEKBIRE MEETIIVG, met debat, worden gehouden in de Doelezaal. Onderwerp: De regeling van het Hooger Onderwijs in verband met de bevoegdheden, van staatswege toegekend aan de graden, door de openbare Universiteiten verleend.

Dit debat zal worden ingeleid door den Hoogleeraar Mr. D. P. D. FABIUS. Voor entree betaalt men ƒ0.25; doch Leden en Begunstigers hebben vrijen toegang. IV. Op Donderdag 35 Juni, des namiddags te half zes uur, broederlijke maaltijd, tegen betaling van / 2.—. in het societeitsgebouw van de Rotterdamsche Diergaarde.

Aan HH. leden of begunstigers, die aan den maaltijd wenschen deel te nemen, wordt beleefd en dringend verzocht, hiervan vóór 30 Juni kennis te geven aan den heer T. TROMP, Oosterstraat 21, te Rotterdam, door wien tevens op verzoek en met opgave van maatschappelijke positie, voor zooveel mogelijk, wordt zorg gedragen voor goed logies bij vrienden.

Ook voor hen, die van de navolgende logementen wenschen gebruik te maken, zal op verzoek plaats worden besproken.

Hotel Coomans, Hoofdsteeg' a ƒ 1.75; Hotel 't Haagsche Bosch, Houttuin, a ƒ 1.30 en Hotel Baars, Slagveld, a / 1.25. Namens de Regelings-Commissie,

T. TROMP, Voorzitter. P. E. KRACHT, Secretaris.

De bezoekers der Vergadering worden verwittigd, dat het lokaal aan het Haagsche Veer van de Oostzijde der stad (voorm, Rijns'poor en Maasoever), per tram »Delftsche poort" te bereiken is. Zij, die aan den maaltijd wenschen deel te nemen, zijn, behalve tot de opgave hisrboven genoemd, bovendien gehouden zich van een bewijs van toegang te voorzien, waarop gedurende den dag der vergadering toegang tot de Diergaarde wordt verleend. Dit bewijs is uitsluitend bij de Regelings-Commissie verkrijgbaar tegen betaling van / 0.25, des voormiddags van 9—1 uur aan het lokaal.

Vóór den aanvang der verj? adering han men als lid of begunstiger der vereeniging toetreden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 juni 1891

De Heraut | 4 Pagina's

VEREENIGING VOOR HOOGER ONDERWIJS

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 juni 1891

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken