Bekijk het origineel

Binnenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Binnenland.

2 minuten leestijd

De Aigemeene Vergadering van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op Geref. grondslag jzal D. V. gehouden worden den aösten Mei a. s. te Zwolle, in het Odéon, op de Biijmarkt.

Op de agenda komt o. a. voor onder de voorstellen en vragen van aangesloten vereenigingen:

De Bondsvergadering besluite tot de oprichting van Provinciale Unie's van Jongelingsvereenigingen op Geref. grondslag en geve eenige aanwijzingen, omtrent de organisatie dier provinciale afdeelingen van onzen Bond.

De Bond ga over tot de oprichting van een provincialen Bond in Friesland of zoeke nauwere aansluiting aan het Friesch Jongelingsverbond.

De Bond richte provinciale informatiebureau's op, ten behoeve der aangesloten vereenigingen De Bond wijde zijn aandacht aan de belangen van onze militairen en wekke op tot steun aan de Militaire Tehuizen.

Welke houding past vereenigingen van onzen Bond tegenover vereenigingen van het Nederl. Jongelingsverbond in dezelfde burgerlijke gemeente ?

Het Bondsbestuur schrijve de volgende prijsvraag uit:

Aan welke vereischte moet een samenspraak voldoen, zal zij geschikt zijn voor onze Gereformeerde Jongelingsvereenigingen ?

Wat heeft de Geref. Jongelingsvereeniging te doen ten opzichte van de sociale quaestie? Ligt het op haar weg afdeelingen van »Patrimonium" te helpen oprichten?

Referaten zullen gehouden worden: Door den WelEerw. Heer A. Brummelkamp Jr. van Groningen, over: i> De Chr. Jongelingsvereeniging en de Anti Revolutionaire beginselen.'' Door den heer A. Wiersinga van Meppel, over: -"De Chr. Jongelingsvereeniging en onze Sociale toestanden." Door den Bondsvoorzitter den heer J. E. Vonkenberg Ez. van Amsterdam, over: TDC Jongelingsvereeniging en de Wetenschap." Het Geref Amsterdamsch Mannenkoor heeft toezegging gedaan, de werkzaamheden der vergadering door het uitvoeren van eenige zangstukjes te zullen afwisselen.

Dis avonds ten 7I/2 ure zal eene openbare vergadering worden gehouden op nader aan te geven plaats, waarin als spreker hoopt op te treden de WelEerw. Zeer Gel. Heer Dr. H. H. Kuyper, predikant te Baarn.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 mei 1892

De Heraut | 4 Pagina's

Binnenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 mei 1892

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken