Bekijk het origineel

Binnenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Binnenland.

2 minuten leestijd

PROPAGANDi-VERGADERING,

te houden op Maandag den 3den April 1893 (2dcn Paaschdag), te Dordrecht, in de Westerkerk (Muijs van Holystraat).

AGENDA,

De agenda voor deze Meeting is als volgt samengesteld:

1. Opening door den voorzitter. Ds. P. Biesterveld.

2. Referaat van den WelEerw. heer Ds, K. Femhout van Dordrecht: „Ons Nationaal volkskarakter eischt eene Gereformeerde Jongelingsvereeniging."

3. Bespreking van het voorstel tot het oprichten van een Provinciale afdeeling van den Bond; in te leiden door den bondssecretaris Joh. T. de Lange van Rotterdam.

4. Referaat van den heer N. Oosterbaan, van Middelstum, hoofdbestuurder van den bond : »Het wezen en doel der Gereformeerde Jongelingsvereeniging."

5. Sluiting der vergadering.

Als de lijd het toelaat, zullen de volgende onderwerpen nog in bespreking worden gebracht:

1. De inrichting der vergaderingen van de Jongelingsverceniging.

2. Knapenvereenigingen.

3. De functiëninde Jongelingsvereenigingen.

MEDEDEELINGEN.

a. De vergadering zal aanvangen 's namiddags ten één ure precies en zal worden gesloten uiterlijk halfzes.

b. De vergadering zal worden geleid door den WelEerw. heer Ds. P. Biesterveld van Rotterdam, lid der commissie van advies van den Bond.

c. Na elk referaat zal er gelegenheid zijn tot debat. Aan' dit debat kan worden deelgenomen door ieder, die den Bijbel als Gods Woord erkent en dus op denzelfden grondslag staat als de Christelijke Jongelingsvereeniging.

d. Aan den ingang van het lokaal zullen programma's worden verkrijgbaar gesteld Bi 10 cents; daarop zijn afgedrukt de agenda der vergadering, de te behandelen stellingen en de liederen, die gezongen zullen worden.

e. De vergadering is voor ieder toegankelijk, zoowel voor jongedochters als voor jongelingen, voor vrouwen zoowel als voor mannen.

/. De kerk zal reeds om 12 uur geopend zijn, terwijl er gelegenheid zal zijn tot het gebruiken van koffie en brood in de consistorie, tegen billijken prijs.

Des avonds ten 71/8 ure openbare vergadering in het kerkgebouw Kromhout, waar in het belang der Jongelingsvereenigingen eene rede zal worden gehouden door den WelEerw, heer Ds. J. H. Feringa van Klundert, na een inleidend woord van den WelEerw. heer Ds. P. Biesterveld van Rotterdam. Toegang vrij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 maart 1893

De Heraut | 4 Pagina's

Binnenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 maart 1893

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken