Bekijk het origineel

Reotificatie.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Reotificatie.

2 minuten leestijd

In het Gereformeerde Volksblad komt een kleine onnauwkeurigheid aan ons adres voor, die we de redactie verzoeken te willen rectificeeren.

We lezen daar:

Ja, als wij hierbij letten op de verschillende Uitgevers, die Standaard en Heraut^ tijdens hun bestaan reeds gekend hebben, zouden wij bijna geneigd zijn te zeggen, de Heraut^ die zelve nog maar sedert 1878 tot rust ten deze crekomen is, heeft vóór 1878 waarschijnlijk ook minder aangename ervaringen in dit genre opgedaan; ervaringen, die haar tot levenswijsheid ook in administratieven zin brachten, en uit wier schat zij thans anderen "zegent.

misver­ Dit zeggen berust op drieërlei stand.

i". heeft de tegenwoordige Heraut, %€^\)V die in 1878 haar loop begon, niets hoegenaamd te maken met het vroeger onder redactie van wijlen Dr. Schwarz opgerichte weekblad van dien naam. Dat weekblad is indertijd aangekocht door een combinatie, die in haar statuut zich het recht voorbehield het toenmalig weekblad de Heraut te veranderen ineen dagblad. Dat is op i April 1872 dan ook geschied. Daarmee verdween dus de toenmalige Heraut voorgoed en geheel en. kwam er de Standaard voor in de plaats. Sinds kwam er van geheel andere zijde een tweede Heraut uit, die eveneens weer onderging. En eerst zes jaren later is toen, geheel bulten alle vroegere combinatie om, een gansch nieuw weekblad opgericht, dat evenzoo den titel van de Heraut voerde en nog voert, maar dat niets hoegenaamd met de beide vorige in 1872 en in 1874 ondergegane weekbladen uitstaande heeft.

2". Moeilijkheden of onaangenaamheden met uitgevers heeft noch de vroegere Heraut of de Standaard, die er voor in de plaats kwam, noch de tegenwoordige Heraut ooit gehad. Van 1870—1887 is met den heer Kruyt steeds op de meest aangename wijze saamgevi'erkt, en toen hij zich terugtrok, had de scheiding op volkomen vriendschappelijke wijze plaats, gelijk sinds dien tijd ook de verhouding met den heer Wormser als uitgever niets te wenschen overliet.

30. Zelfs wat de drukkerij aanbelangt, hebben we nooit op contractueele moeilijkheden gestuit. Van 1870—1894 zijn de drie bladen, waarvan hier sprake is, steeds gedrukt bij de Ned. Stoomdrtikkerij, volgens contracten die als zoodanig geen geschil opleverden. Ook bij het overgaan naar een andere drukkerij in 1894 waren er geen contractueele moeielijkheden.

We stellen er prijs op, dit hier te constateeren, opdat wel uitkome, dat de hoofdredacteur'van ons blad, hetzij in deze zijne qualiteit, hetzij als hoofdredacteur van andere bladen, zich nimmer over contractueele moeielijkheden met uitgever of drukker te beklagen had.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 februari 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Reotificatie.

Bekijk de hele uitgave van zondag 2 februari 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken