Bekijk het origineel

AGENDA.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

AGENDA.

2 minuten leestijd

der Algemeene Vergadering van de Vereenlging fot . bevordering van Gereformeerde Ziekenverzorging in Nederland, te liouden Donderdag 7 IMei 1896, in het itlilltair Tehuis te Utrecht, aanvangende om 12 uur.

1. Opening en welkomstwoord door den Voorzitter.

2. Lezing en vaststelling der notulen van de Jaarvergadering des vorigcn jaars.

3. Verslag van den Secretaris.

4. Verslag van den Penningmeester.

5. Plan van opleiding tot verplegers en verpleegsters namens het Bestuur, voor te leggen aan de Algemeene Vergadering.

6. Ontwerp-reglement van Afdeelingen en Corporaties.

7. Kan onze Vereeniging nog niet overgaan tot het inrichten van een moederhuis met opleiding voor ziekenzusters?

Ingekomen vraag van een lid der Vereeniging.

8. Ligt het op den weg van onze Vereeniging mede te arbeiden tot een herstellingsoord voor teringlijders te Maxwell-City, N. Mexico, N. Amerika?

Ingekomen vraag van een lid der Vereeniging. 9. De Vergadering machtige het Bestuur tot het aanstellen van een reizend agent ten behoeve der Vereeniging.

Ter behandeling ingezonden door een Ud der Vereeniging.

10. Verkiezing van drie Bestuursleden.

11. Sluiting.

Nog wordt medegedeeld, dat 's avonds voor de Jaarvergadering een openbare bidstond zal worden gehouden in de Bagijnekerk te Utrecht ten behoeve der Vereeniging. Die bidstond zal plaats hebben Woensdag 6 Mei en aanvangen ­des avonds ten 8 ure. Daarbij zal de Voorzitter der Vereeniging, Prof. L. Lindeboom van Kampen, voorgaan en dan tevens een woord spreken over het Gereformeerd karakter, dat de Ziekenverzorging dragen moet. Alle belangstellenden worden daarbij dringend uitgenoodigd.

Geene der Kerkeraden en andere Corporaties en geene Afdeeling verzuime, een of meer afgevaardigden te zenden. Gewichtig zijn de zaken die behandeld moeten worden. Aan krachtigen e steun van Corporaties en van particulieren heeft de Vereeniging behoefte.

Worde ook de a.s. Alg. Verg. in de gebeden gedacht.

Met Bestuur der Vereeniging

L. LINDEBOOM, Voorzitter.

G. J. BARGER, Secretaris.

Kampen, \ ^ - j ^g g_ Driebergen., \ ^ ^

N. B. Voor Corporatie's en Afdeelingen, gelijk ook voor minstens tien leden., blijft nog altoos de gelegenheid openstaan, om voorstellen voor de Algemeene Vergadering bij den Secretaris in te zenden. Indien de tijd zulks toelaat, kunnen deze dan nog ter vergadering in behandeling gebracht worden, ook al is het, dat ze niet op de reeds vastgestelde Agenda werden opgenomen. Het Bestuur vergadert D. V. aan den voormiddag van de Alg. Verg., ten 9 ure. Gaarne zal het vragen en wenken, hoe deze arbeid te bevorderen zij, ontvangen en bespreken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 april 1896

De Heraut | 4 Pagina's

AGENDA.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 april 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken