Bekijk het origineel

A. MULDER,

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

A. MULDER,

1 minuut leestijd

Voor Jongelingen, lilG van harte den Heere wensolien te dienen in liet Evangelie.

Deputaten der kas van de Geref. kerken in Z.-HoUand, tot ondersteuning van hulpbehoevende stude-ten, zijn in staat een jeugdigen broeder, die voor den dienst des Woords wenscht te worden opgeleid, eene jaarlijksche ondersteuning aan te bieden van ± ƒ 350.

De.adspiranten, die tot het vergelijkend onderzoek kunnen toegelaten worden, moeten

a. behooren tot eene der Geref. kerken in de Prov. Z.-Holland; ongehuwd en bij voorkeur niet boven de 23 jaar zijn;

b. vóór den I4en Mei bij den secretaris inzenden eene attestatie van hun kerkeraad omtrent belijdenis en wandel, alsmede eene verklaring van twee geneesheeren, dat zij eene goede gezondheid genieten.

Het vergelijkend onderzoek zal D. V. plaats hebben te Rotterdam., kerkekamer, Hoveniersstraat, 3 Juni, 's morgens te 10I/3 uur.

Namens deputaten

A. MULDER, Secretaris, Schoonretiioerd^ to April '96.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 april 1896

De Heraut | 4 Pagina's

A. MULDER,

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 april 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken