Bekijk het origineel

Vrije Universiteit

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrije Universiteit

5 minuten leestijd

nje umversite

In de afgeloopen week werd aan onze Hoogeschool met goed gevolg het candidaats-examen in de letteren afgelegd door den heer H. J. Bijleveld, en in de Godgeleerdheid door den heer W. Goedhuys. Voor 14 dagen evenzoo het candidaats-examen in de letteren door den heer J. van der Valk.

God zegene hen, opdat zij de gaven, hun geschonken, ter Zijner eere mogen besteden.

De aanstaande jaarvergadering zal D. V. te Leeuwarden worden gehouden en wel op Dinsdag 30 Juni en Woensdag i Juli.

In dank ontvangen:

Voor de Vereeniging:

Aan Coelrlbiitlën:

W. HOVY.

Door den heer C. J. Boezaart te Haarlemmermeer ƒ 23.50; van Ds. B. F. v. M. teW. ƒ i.—; door den heer Ypeij te Lochem ƒ 12.—.

Aan ColfeGten: (voor de Thèol. faculteit).

Van de Geref. kerk te St. Anna Parochie B ƒ 6.25; van idem te Zutphen ƒ 24.15; van idem te Delft B ƒ 29.26; van idem te Broek in Waterland / 3.47V2J van idem te Buiksloot ƒ 6.02^/2; van idem te Edam ƒ 4-33) van idem te Holysloot ƒ 2.12; van idem te Landsmeer ƒ y.igl-Za; van idem te Marken ƒ 16.40; van idem te Monnikendam ƒ 6.31I/3; van idem te Nieuwendam ƒ4.30; van idem te Oostzaan ƒ2.63; van idem te Purmerend ƒ6.6o1/2; van idem te Zunderdorp/2.25 (samen ƒ61.64I/2).

Voor de Medische Faculteit: Door den heer J. Zoeter te Krimpen a. d. L. van C. K. ƒ I; van J. Z. ƒ i ; samen ƒ 2 ; van J. H. te B. ƒ I; van Ds. M. J. D. te B. ƒ1.

Voor het Hospitium:

Van N, ƒ 2.61.

Voor het Studiefonds:

Door den heer L. BlokHzn. te Charlois, collecte van de Geref. kerk ƒ 8.35 ; door den heer H. Blaak Jr. te Groningen van de 1/3 Stuiv.- Verg. ƒ 11.22.

Hilversum.

S. ï. SEEFAT.

Penningmeester,

Onder vriendelijke dankbetuiging tot heden ontvangen voor de weduwe H. KLAVER en hare 5 jeugdige kinderen: Door den hr W.v.d. Schoot, van den heer A. te Blokzijl ƒ 2.50; Ds. Van der Boom te Capelle a/d. IJsel ƒ2.50; Mej. Mogit te Delft ƒ i; J. v. Beek te Amsterdam ƒ 2.50; J. H. Pen, Wetering bij Blokzijl ƒ i; E. D. J. de Jong Jz. te Kampenƒ 2.50; C.Piooij te Schiedam ƒ6; Ds. Beukelaar te Hasselt ƒ1; J. J. Sz. teV. ƒ2.50; Mej. D.J. Parmentier te Leiden, een coup. ƒ 2.471/2; G. H. V. Kasteel te 's Gravenhage ƒ 2.50; R. Barneveld te Vreeswijk ƒ2; L. v. d. Sluis te Nieuwersluis ƒ i; W. Brunige te Rotterdam ƒ1; T. Pronk te Seheveningen ƒ2.50; A. Schoor te Oldenzaal ƒ i; W. N. Boert en L. Woeravente Vlissingen ƒ 2; L. Smit, eiland Schokland ƒ 1.50; H. B. teSappemeerƒ 2.50; J.K. te Utrecht ƒ 1.50; L. C. Cnopius te Ittersum bij Z. ƒ8; H. A. Bolkenstein, diac. Ger. kerk te Naarden ƒ 10: H. Waterinic te Bergentheim ƒ i; coll. Ger. kerk te Sint-Jansklooster en Ambt-Vollenhove ƒ 33.661/2; Wed. N. N. te Gr. ƒ1; R. de Ruiter te Harlingen ƒ2.50; H. C. V. te Rotterdam ƒ5; Mej.S. te Klundbrt ƒ 2.50; L. Parlevliet te Katwijk a/Zee ƒ2; J. Zoeter te Krimpen a/d. Lek ƒ2; Wed. S. G. Gerritsen te Velp ƒ 2.50; C. J. Leyh te Leiden ƒ i; P. Verkuyl te Nieuw-Vennep ƒ2; t van S. en J. te Sas v. Gent ƒ 10; werkman te - Amsterdam ƒ1; J. v. D. te Leiden ƒ 1.50; door

Ds. Nieboer, coll. jaarf. der Jong.-vereen. te Aalten ƒ 6.30; gev. in het armenzakje te Maassluis, kerk A. ƒ i; T. Slagter te KoUum ƒ i; door tusschenkomst van den heer C. J. v. d. Schoot te Zwolle: J. C. Gerritsen ƒ1, H.Bremmer ƒ I, C. J. Kamphuis ƒ1, C. T. Boven ƒ1, C. Corbeel ƒ i, R. Roozeboom ƒ i en van eenige vrienden ƒ 7.75, allen te Zwolle; door tusschenkomst van Mej. F. v. d. Schoot te Arnhem: van N. N. ƒ1.50, N.N. ƒ1, N.N. ƒ1, Mej. L. V. Vreden ƒ i, Mej. Texlor ƒ1, Mej. Lollinger ƒ I, Mej. van Slageren ƒ i, Mej. ten Have ƒ1, Mej. P. Maandag ƒ i, Mej. de Lang ƒ1. Mej. Lollinger ƒ r, Mej. Senneker ƒ1, Mej. Van Vreden ƒ I, van Klaasje en Mina ƒ 1.50, van Johanna en Gradaƒ I, eene werkvrouwƒ 0.50, Mej. Schutte ƒ!, Mej. Weerts ƒ i, Mej. van Hulst ƒ0.50, dames Walen ƒ1, Mej. van Zalen ƒ5, Mej. G. Vastenhoud ƒ i, Mej. F. v. d. Schoot ƒ1, te zamen ƒ 27, allen te Arnhem; H. Sluiter te Deventer ƒ 3; Ds. Oudkerk te Kralingen ƒ 5; V. d. G. te Druten ƒ 2.50; N. N. te Langeslag ƒ 2.50.

Vollenhove., 2 Mei 1896.

JE7

Moto.

­

Voor de vier deelea van E Voto zijn twee banden beschikbaar gesteld, zoodat beide malen twee deelen in één band worden gebonden.

Deze banden kunnen niet van linnen, maar moeten van sterk leder zijn, en voorts dien stillen, deftigen vorm hebben, die bij zulk een vsrerk past.

Zulke banden worden gereedgemaakt voor alle 4 deelen.

Elke band kost één gulden. Zij, die wenschen, dat deze band hun franco worde toegezonden, hebben zich

daartoe aan te melden bij de Administratie van ons blad, onder overmaldng per postwissel of in postzegels van f i, voor eiken band zonder aftrek van onkosten. Op enkele aanvragen zonder betaling worden geen banden verzonden. Ook de thans reeds bestelde banden worden dus niet geleverd, tenzij men vooraf daarvoor het geld zende. Om verwarring te voorkomen, kan van dezen regel in geen geval worden afgeweken. De thans aangevraagde banden, die betaald en nog niet geleverd werden, zullen eerstdaags verzonden worden. Een nieuwe partij is in de maak.

Met het in den band zetten der deelea belast de Administratie zich niet.

Voorts wordt herinnerd, dat afzonderlijke deelen in geen geval geleverd kunnen worden. De prijs voor liet geheele werk is thans f 24 ingenaaid en ƒ 28 in twee banden.

De

Administratie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 mei 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Vrije Universiteit

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 mei 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken