Bekijk het origineel

W. HOVY.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

W. HOVY.

2 minuten leestijd

Vrije Universiteit

Tot mijn leedwezen heb ik verleden week over het hoofd gezien, dat nog een candidaatsexamen was afgelegd, en wel in de Rechtsgeleerdheid, door den heer S. de Vries Czn. Ik verkeerde in de meening, dat dit nog moest plaats hebben. Ook deze vriend zij van harte geluk gewenscht. De Heere helpe hem ook in zijn verdere studiën.

Nadat het besluit van Dh-ecteuren was bekend geworden, dat de jaarvergadering zou plaats hebben op 30 Juni en i Juli (Dinsdag en Woensdag), is van meer dan ééne zijde het verzoek bij hen ingekomen, deze data te veranderen in Woensdag en Donderdag (i en 2 Juli). Aangezien daartegen bij hen geen bezwaar bestond en de sprekers, die reeds waren genoodigd, zich op hun verzoek, ook daarin hebben kun­ ƒ nen vinden, is thans bepaald, dat D. V. de ure des gebeds zal plaats hebben op Woensdag I Juli te 7 -ure in de Noorderkerk te Leeuwarden, waarbij als voorganger hoopt op te treden de hoogleeraar Dr. W. Geesink. De jaarvergadering heeft dan plaats op Donderdag 2 Juli, aanvang te 9 uur precies. Da leiding dier vergadering is opgedragen aan den Hoogleeraar Fabius; terwijl Prof. Rutgers op die bijeenkomst een punt zal inleiden ter onderlinge bespreking.

Des namiddags heeft de gewone openbare meeting plaats, waarbij een referaat zal worden gehouden door den heer Mr. Th. Heemskerk.

Een gemeenschappelijke maaltijd zal te 5 uur gehouden worden, waarvoor deelnemers zich kunnen opgeven bij den heer W. C. van Munster te Leeuwarden.

Moge de Geest des Heeren deze bijeenkomsten waarlijk ten zegen doen zijn. W. HOVY.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 mei 1896

De Heraut | 4 Pagina's

W. HOVY.

Bekijk de hele uitgave van zondag 17 mei 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken