Bekijk het origineel

Dr. Van Veens Bijhel.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Dr. Van Veens Bijhel.

3 minuten leestijd

Bijbeluitgave komt na Bij beluitgavc, en zoo nu weer een uitgave van Dr. Van Veen, bij Wolters te Groningen.

Onze hoofdbedenking tegen deze uitgave is, dat blijkbaar de platen hier hoofdzaak zijn, en de tekst bijzaak.

Iets wat niet zóó worde verstaan, alsof in de schatting van den uitgever, de inhoud van de Heilige Schrift laag zou geschat worden, maar in dien zin, dat het kenmerkende, het treffelijke van deze uitgave, haar aanbevelingsbrief, als we zoo zeggen mogen, niet ligt in de zorge die aan den tekst, maar in de zorge die aan de keuze der platen is besteed.

Over den tekst hoort men dan ook niets.

Het is niet de oude tekst, maar een verjongde, maar naar welk voorbeeld of met welke bedoeling hij gewijzigd is, blijft geheim. Alleen toont reeds de punctuatie, onder bij behouding van de dwaze dubbele punt op allerlei plaatsen, waar deze thans door niemand ter wereld meer gebezigd wordt, dat er in de verjonging van den tekst geen systeem zit.

Noch Dr, Van Veen noch de heer Wolters stellen u dus wat den tekst aangaat, op de hoogte.

Zooals hier de leesteekens staan, zet Dr. Van Veen ze zelf nooit.

Daarentegen springt hun zorge voor de platen in het oog, en op het titelblad vindt ge zelfs een lijst van ver over de honderd schilders, uit wier schat door afdruk platen zullen geboden iworden.

Nu ligt er voor wat die platen aangaat, wel iets vreemds in, dat men in een zelfden Bijbel en bij het drukken van een oude overzetting, platen uit allerlei school, van allerlei genre en opvatting, in kerkstijl en historischen stijl, van Roomsche en Protestantsche zijde, uit verschillende eeuwen, bijeengaart, en geeft dit iets ongesorteerds, onharmonisch en onrustigs, maar toch belet ons dit niet, op zich zelf het denkbeeld toe te juichen, om het beste wat op dit terreiii geleverd is, in afdruk aan den Bijbellezer voor te leggen; ook is de uitvoering van meer dan céu-jïafdruk voortrefTelijk,

Maar ons hoofdbezwaar-is hiermee niet weggenomen.

Platen zijn goed. Ook het oog moet medewerken kunnen, om den indruk van het feit in onze ziel te verdiepen. Platenbij bels minde ons volk vanouds.

Edoch, op ééne voorwaarde, en die is, dat de platen hulpdienst doen, en geen hoofdzaak worden.

Evenals . hét orgel het gezang . der gemeente niet mag overstemmen, maar alleen dienend bij het Psalmgezang mag optreden, zoo ook moet de teekenkunst bij het Woord Laar dienend karakter blijven behouden.

Wie de Heilige Schrift uitgeeft, moet zijn hoofdzorge besteden aan den tekst.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 mei 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Dr. Van Veens Bijhel.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 mei 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken