Bekijk het origineel

W. HOVY.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

W. HOVY.

3 minuten leestijd

Vrije Universiteit

Het i6e jaarverslag der Vereeniging voor Hooger Onderwijs zal nu, naar ik vertrouw, in aller handen zijn, zoodat nu ieder lid en begunstiger ook in het bezit is van het program voor de zestiende jaarvergadering, te Leeuwarden te houden op Woensdag i en Donderdag 2 Juli. Wie het nog niet heeft onvangen, vrage er naar aan den correspondent in zijn buurt.

Daarom wensch ik nog slechts met een enkel woord in herinnering te brengen, dat de bidstond D. V. Woensdagavond te 7 uur aanvangt (voorganger Prof. Dr. W. Geesink) en gehouden wordt in de Noorderkerk (groote Kerkstraat); en dat de vergadering den volgenden morgen te negen uur precies zal worden geopend, vanwege de vele werkzaamheden, welke de. agenda biedt. Tot president, belast ra, et de leiding, was Prof. Fabius door directeuren uitgenoodigd, w^elke ook zich daartoe bereid had verklaard; maar toch werd in deze weer openbaar, hoe wij bij al onze plannen toch voortdurend te bedenken hebben, hoe steil afhankelijk wij zijn van de beschikkingen des Heeren over ons.

Voor nu ruim 14 dagen werd onze vriend en broeder eensklaps overvallen door een hevige krankheid, die hem op het leger nederwierp, en die later roodvonk bleek te zijn. Ofschoon door Gods groote goedheid de toestand thans zeer bevredigend mag genoemd worden, zal de herstelling evenwel zeer waarschijnlijk op den dag der jaarvergadering nog niet zóó ver zijn gevorderd, dat hij daar zal mogen verschijnen. Wij hebben evenwel rijke stof tot dank, dat de Heere den hoogleeraar nog niet wegnam, maar zijn leven nog spaarde. Moge verder geen storing in de genezing zich voordoen en de beterschap blijven voortgaan, zooals tot hiertoe het geval was.

Inzage van de agenda zal bij een ieder de overtuiging wekken, dat deze jaarvergadering een uiterst gewichtige kan worden genoemd. Moge zij voorbereid worden door ernstig en vurig geÏ5ed!

Zij, die logies verlangen, en aan den maaltijd op Donderdag 2 Juli wenschen deel te nemen, vinden aanwijzingen in het program, dat voor in het jaarverslag te vinden is.

In de laatste weken heeft nog met goed gevolg het candidaats-examen in de letteren afgelegd, de Heer C.. Schaink. De Heere bane hem ook verder den weg voor zijne studiën.

In dank ontvangen:

Voor de Vereeniging:

Aan Contribution:

W. HOVY.

Van den heer H. MoU, te Watergraafsmeer (1896) / 25; van het Locaal Comité te Amsterdam afrekening ƒ 338.75 ; door den heer Dr. J. Sasse te Nieuwveen uit Aarlanderveen 728.50; uit Achttienhoven ƒ i ; uit Kromme 'Mijdrecht ƒ 9 ; uit Nieuwkoop / 3; uit Nieuwveen/39.50; uit Zevenhoven ƒ 13.50; uit Noorden ƒ 3, samen ƒ 97.50; door G. Lustig Hzn. te Huizen/11.50.

Aan Collecten: (voor de Theol. faculteit). Van de Geref. kerk te Genemuiden ƒ 8.75 ; van idem te Bergen op Zoom (Va coll.) ƒ 4.20.

Voor de Bibliotheek:

Van den schrijver: Carolus Niëllius, acad. proefschrift, door C. D. Sax Jr. Amst. 1896.

Bilversum.

S. J. SEEFAT.

Penningmeester.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 juni 1896

De Heraut | 4 Pagina's

W. HOVY.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 juni 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken