Bekijk het origineel

Bedum.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Bedum.

2 minuten leestijd

Bedums Bezwaarschrift had op de Generale Synode een beteren afloop dan men had kunnen vermoeden.

Dat het niet-ontvankelijk verklaard werd, wegens het ontbreken van de behoorlijke citaten, betrof slechts den vorm, en deed ter zake niets.

Zeer terecht is de Synode dan ook over dit formeele bezwaar heengegleden, en heeft aan de broederen te Bedum gegeven wat ze verlangden.

Er was bij hen zekere bezorgdheid gerezen over de ontwikkeling der leer gelijk die aan de Theologische Faculteit te Amsterdam en aan de Theologische School te Kampen thans gegeven wordt.

In gemoede waren zij beducht, dat hierin gevaar voor afwijking bestond.

Dit had hen verleid, om misschien in wat te krassen vorm hun bedenkingen uit te spreken, en het was tegen hun bedoeling geweest, dat deze bedenkingen aanstonds publiek waren gemaakt.

Dit had nu echter het onverwachte gunstige gevolg, dat zij een oordeel der kerken ontvingen.

De vergaderde kerken toch zagen zeer wel in, dat het hier geen vraagstukken gold, die nu eerst te harer kennisse kwamen, maar een ontwikkeling der leer, die openlijk, ten aanhoore van heel het volk gepredikt was, en waarvan elk punt jarenlang een onderwerp van breede discussie in de pers had uitgemaakt.

De kerken waren dan ook, zonder nader onderzoek, zeer wel in staat, om aan de broeders van Bedum te verklaren, of metterdaad hetgeen hun zorg baarde, oorzaak van bezorgdheid behoefde te zijn.

Dit alleen, wenschten de broederen van Bedum te weten.

En hierop nu ontvingen ze niet een zwevend, maar een zeer beslist antwoord.

Immers de Synode sprak uit, dat zij, als vergadering der kerken, in het minst geen oorzaak van bezorgdheid aanwezig achtte te zijn, maar integendeel zoo voor als na haar vertrouwen bleef stellen én in de Theologische Faculteit te Amsterdam én in de Theologische School te Kampen.

Naar men vertrouwen mag, zal deze uitspraak ook te Bedum de bezorgdheid doen wijken.

Niet alsof daarom de punten van geding niet een nadere bespreking overwaardig waren, maar in dien zin, dat thans, eens voor goed, het pijnlijke uit heel dit geding wegvalt; en er thans niets anders overblijven dan broederen die een zelfde waarheid uit onderscheidene gezichtspunten beschouwen, en elkander hierin dienen willen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 september 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Bedum.

Bekijk de hele uitgave van zondag 27 september 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken