Bekijk het origineel

Buitenland.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Buitenland.

2 minuten leestijd

Italië. Evangelisatie.

Men tracht in Italië het werk der Evangelisatie te steunen door middel van een traktaat-gezelschap, dat al 40 jaren lang bestaat en goede boeken onder het volk zoekt te verspreiden. Dit genootschap, dat tot hiertoe in 't bijzonder door het Londensche traktaatgenootschap van boeken werd voorzien, is er nu naar gaan streven, om een eigen Evangelische Italiaansche literatuur te gaan scheppen, en schijnt voorloopig daarin ook geslaagd.

Gedurende het jaar 1895 werden door dit genootschap 24 nieuwe boeken met eene oplaag van 657.000 exemplaren uitgegeven. Ze zijn door Italiaansche mannen geschreven, die tot verschillende kerkgenootschappen behooren en waaronder biographiën van Italiaansche protestanten, zendingsgenootschappen, een commentaar op den brief aan de Romeinen, enz. voorkomen. Bijna 200, 000 exemplaren werden onder de Roomsche bevolking verspreid. Een Roomsch blad zegt ervan:

In Florence vindt men de pers der ketters; daar drukken zij den ketterschen almanak, den Ihusvriend en duizenden Bijbels en kleine boeken. Zij verbreiden hunne geschriften onder de bevolking der groote steden zoowel als in de kleinste Alpendorpen op eene manier, die den Roomschen tot een voorbeeld dienen kan. Wij, Roomschen, zoeken dikwijls te vergeefs naarde beste manier van verbreiding onzer geschrilten." In Milaan is het middelpunt van de verbreiding der Bijbels onder het Italiaansche volk. Uit het daar bestaande Zendingshuis werden in het vorig jaar 1134 Bijbels en 1613 Nieuwe Testamenten verspreid. Het is een verblijdend teeken, dat men in protestantsche kringen van Italië gaat gevoelen, dat men de Roomsche bevolking van genoemd land niet kan bearbeiden met boeken en traktaatjes, die met het oog op de behoeften in Engeland geschreven zijn. Mocht men dit in Engeland en Amerika gaan inzien, dan zou men wellicht er ook toe komen de pogingen te staken, om op Italiaanschen bodem afdeelingen van Engelsche of Amerikaansche kerken of kerkjes te stichten. Liever zou men de handen ineen slaan, om de Waldenzische broeders te steunen in hun Evangelisatiearbeid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 oktober 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Buitenland.

Bekijk de hele uitgave van zondag 4 oktober 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken