Bekijk het origineel

Gereformeerd Gymnasium,

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gereformeerd Gymnasium,

10 minuten leestijd

Mlmmi Upasii,

te Anistea*ciania

Sedert de laatste opgave ontving het Gereformeerd Gymnasium te Amsterdam het volgende aan giften en jaarlijksche bijdragen:

Amsterdam, v. W. ƒ i; V.ƒ 2; Mej. A. S, ƒ2.so. Bozum, ï. F. B. ƒ i. Breda, Mej. D. K. W. A. ƒ i; Dronrijp, F. A. d. J. ƒ 1.50. Franeker, N. P. T. ƒ 0.50. Groningen, Ds. J. L. ƒ 5; K. E. S. ƒ 2.50; W. D. ƒ i; F. D. ƒ 2.50; IJ. V. d. V. ƒ 2.50; J. L. / I. Heeg, D, J. O. ƒ i. Harlingen, Ds. H. J. A. ƒ 2.50; W. J. d. B. ƒ 2.50. Den Helder, Ds. C. S. ƒ 2.50. Kollum, Sj. J. A./i. Joure, K. R. Pz. ƒ i. Katendrecht, Ds. J. v. H. / 2. Nieuwveen, Ds. K. B. v. D. ƒ 1. Overschie, J. F. d. N. ƒ i; J. V. d. R. ƒ 2.50; A. H. V. ƒ 1; W. J. N. ƒ I. Oudewater, Ds. F.A.v. d. H. Gz. ƒ I. Reeuwijk, Ds. H. R. H. ƒ 3. Scliledam, Ds. H. H. ƒ 2.50; L. A. /2.S0; C. K. ƒ 5; C. V. d. T.7 5; F. V. d. H. ƒ i; Mej. B. ƒ 2; J. B. f 1.50. Scliraard, Ds. R. H. P. / 2.50. Sliedreclit, Ds. J. v. d. B. ƒ i. Sneek, D. T. Wz.ƒ5. Tiel, Ds. A. V. ƒ 2. Sfroobos, Ds. F. K. ƒ 2; W. L. K. 3. Utreclit, Jonkvr. J. F. T v.A.j'10; C. T. ƒ 5; W. C. M. ƒ 2; Mej. W.C.C.ƒ 1.50; Mej. D. W. J. A. C. ƒ s; A. P. v. d. Vƒ 2.50; H. V. D. ƒ 2.50; Mej. C. M. V. ƒ 5; H. G. v. d. S. ƒ I. Waaxens, S. B. ƒ 2. Workum, Ds. P.A. V. ƒ1. Zalt Bommel, Wed. J. S. ƒ 2.50; Wed. A. J.v. T. ƒ 5. Zeist, C. P. ƒ I; W. V. O. B. ƒ s; W. V. Az. ƒ I; J. L. ƒ I; Wed. C. W. ƒ i; C. A. S. ƒ 2.50. Spakenburg, Wed. N. Hz., / i; W.K.Tz. ƒ i; J. H. Tz. ƒ 0.50. Bunschoien, W. B. ƒ i. Locliera, H. D. ƒ 5. Enschedé, G. E. ƒ 2; E. K. ƒ 2; J. L. Gz. ƒ i; H. t. W. Az. ƒ 5; K. N. ƒ I. Hardenberg, K. v. d. B. ƒ 3; J. G. Gr. B. ƒ 2.50. Heemse, I. H. W. M. ƒ i. Vollenhove, I. W. ƒ 2: J. W. W. / i; J. W. Tz. ƒ 2; D. W. f 0.50; W. v. K. ƒ I; J. L. / I; A. V. / I; J. K, W. ƒ 0.50; W. V. d. L. ƒ 0.50; G. J. V. B. ƒ I; E. J. V. B. ƒ I; Wed. M. t. N. ƒ i; K. V. D. ƒ I; G. W. ƒ I; W. L. ƒ i; J. L. ƒ 2; Ds. E. V. ƒ i; Wed. L../ i; H. W. ƒ1; G. B. ƒ 2; J. R. R. ƒ I; L. W. ƒ I; H. v. H. ƒ 0.50; H. V. H. Ez. ƒ 0.50; S. D. ƒ i; J. B.

D. ƒ i; N. N. ƒ i; Wed. L. ƒ 0.50; L. v. G. ƒ 0.50; E. S. ƒ i; J. O. ƒ i; Wed. W. d. O. ƒ 0.50: J. IJ. Pz. ƒ I; B. V. B. ƒ I. Hoogeveen. A. V. E. ƒ 2 J. B. ƒ 2.50; A. B. V. ƒ I; R. B. ƒ i; R. V. H. Wz. ƒ 5; H. M../ 0.50; G. B. /• I; T. IJ. Hz. ƒ 0.50. Anjum, R. B. ƒ i. Garijp, P. L. Jz. ƒ i. Uithuizen, Ds. J, D. / 2.50. Rinsumageest, J. A. D. ƒ i; B. E. K. ƒ i; D. K. ƒ1; Ds. H. C. V. d. B. ƒ 5. Delfshaven, C. H. / i; D. B. ƒ i; A. L. ƒ i; G. L. S. ƒ i; G. S. Az. ƒ i; P. A. H. / I. Kralingen, K. M. ƒ 2.50; M. L. ƒ 2; A. d. K. ƒ i: Wed. N. H. ƒ I. Rotterdam, L. K. ƒ i; A. M. M. ƒ2.50; N. V, 't H. ƒ i; M.en S. ƒ 1.50; G. F.B. ƒ1; Mej. V. D. ƒ i: J. P. U. ƒ i; A. V ƒ i; A. d. G. ƒ 2.50; C. J. W. Az. ƒ i; W. R- ƒ 2; M. S. ƒ I; F. V. d. B. Jr. ƒ 2.50; W. H. ƒ i. Gorinchem, Ds. H. ƒ 1.50; Mej. Z., ƒ 2; D. A. V. P. ƒ i; N. S. ƒ 2.50; C. T. V. M. ƒ i. Abcoude, G. V. A. / I. Baambrugge, J. v. K. ƒ i; P. V. ƒ i; N, V. Wz. ƒ 5; P. V. B. / 2.50, Vreeland, G. H. ƒ i; H. v. E. ƒ i; Ds. W. M. ƒ 2.50. Mijdrecht, Wed. H. B. / 1; H. B. ƒ 2; A. B. ƒ 2.50; D. S. K. ƒ i; L. v.d.H.ƒo.so;

C. R. ƒ i; W. E. ƒ I. Leeuwarden, Dr. H. H. K. ƒ 3. Baarn, L. O. ƒ i; G. D. ƒ i; Dre. T. V. B. ƒ s; G. R. ƒ I; A. V. L. ƒ I; Gez. v. d. P. ƒ I; K. L. ƒ I. Hilversum, D. K, ƒ i; H. V. d. B. ƒ 2.50; Mej. M. J. H. ƒ 2.50; Mej.H. H. ƒ 2.50; Wed. G. R. K. /• i; Th. R. ƒ i; A. J. H. F. ƒ i; P. V. B. ƒ i; S. J. S. ƒ 5; A. G. ƒ 2.50; J. A. t. W. ƒ 2.50. Uithoorn, J. M. v. M. ƒ 2.50. Zaamslag, Ds. W. A. V. Jr. ƒ 5. Lopik, Ds. F. W, J. W. ƒ 2.50. Axel, P.v.V.ƒI.Maasland, J.v. B. ƒ 2; M. M. Kz. ƒ i; J. K. ƒ 2; J. W. ƒ 2; D. V. S. ƒ i; R. B. 2; J. D. ƒ i; A. N. f 2; Wed. A. K. ƒ 2.50; M. M. ƒ r. Maassluis, P.B. ƒ s; G. V. B. ƒ 2.50; H. S. ƒ i; C. R. j 2; J. T. W. ƒ i; C. L. / i; H. B. / 2; Wed. L. S. ƒ 2; M. L. ƒ i; J. V. d. R. ƒ 1.50; J. v. W. ƒ 0.50; S. K. ƒ i; J. W. W. ƒI; L.'tH.ƒ2.so; J. V. ƒ i; H. V. L. ƒ I. H. d. V. ƒ i; D. S, ƒ I. Werkendam, D. P. ƒ 5; H. W. K. ƒ1; C.B. ƒ I. Vlaardingen, F. W, G. ƒ 2; C. D. ƒ i; A, P. Az. ƒ 1.50; J. V. R. ƒ 2.50; W. v.d.W./i; A. B. ƒ 2.50; H. B. ƒ i; A. V. ƒ i; P.H. ƒ 2; T. B. ƒ 2.50, Driebergen, A. A. K. ƒ i; W. vD, Dz. ƒ 2.50; 0. V. H. ƒ 2.50; H. V. R. ƒ i; Ds. G. J. B. ƒ 2, 50. Doorn, H, L. O. ƒ i; C. P. O. ƒ 2.50; J. J. ƒ i; H. S. ƒ 2; W. H. M. ƒ 1.50; Geb. S. ƒ 2. Schoonrewoerd, A. K. ƒ i; A. J. d. L. ƒ i; W. V. M. ƒ i; Ds. C. H. M. ƒ 2.50; C. F. V. d. B. Gz, ƒ 2; A. W. d. L. Az. ƒ 2.50; J. V. D. ƒ I. De Bilt, Mej. G. B. /2.S0. Rijswijk bij W. b. D., J. v. D. ƒ i. Eefde, G. K. 0.50; G. A. ƒ i; E. E. ƒ I. Nichtevechf, Wed. G. K. ƒ i; J. W. ƒ i; G. L. H. ƒ i. Benschop, Th, R. ƒ 1.50. Werkhoven, J. F. v. B. C. ƒ 2.50. Velp, C. T. Cz. ƒ I. Appingadam, J. O. ƒ i; J.L, ƒ i; W. V. d. P. ƒ i; Wed. V. ƒ i; H. D. ƒ1. B. B. / I. Assen, J. B. ƒ i; R. M. ƒ i; P.P.B. ƒ i; H. J. B. ƒ i.so; G. K. 0.50; B. B. ƒ 0.50; H. O. ƒ 0.50; J. J. ƒ 0.50. Meppel, W. J. /i.so; J. S. 0.50; N. N. ƒ i; Mej. Z. T. ƒ 0.80; H.B. ƒ i; J. B. ƒ o.7S; J. S. ƒ 0.50; J. F. ƒ 1.50; Ds. T. N. ƒ i; W. K. ƒ 0.50; Wed. J. K. ƒ i; R. d. V. / 2.50; B. 't B./•i; H.deV.0./o.5o; IJ. L. ƒ 2.50. Zwolle, B. C. P. Jr. ƒ i; J. T.ƒI; R. R. ƒ i; J. B. Jr. ƒ 0.50; P. D. ƒ i; P. v.Z. ƒ i; J. B. ƒ i; Mej. v. T. ƒ i; G. M. ƒ i; R. A. S. ƒ i; Z. K. ƒ i; J. K. Dz. ƒ i; Wed. H. B. ƒ i; PL B. / i; Wed. Z. / i; J. H. v.d.L. ƒ 0.50. Zwollerkerspel, H. J. v. L. ƒ 1.50. Hattem, Bn. V. H. ƒ i; J. B. ƒ 2.50; H. v. Z. ƒ1; D.B. ƒ I. Ermelo, D. W. ƒ i; M. D. ƒ 0.50; N. N. ƒ I. Hutten, J. R. ƒ 1.50; J. V. ƒ 0.50; H. K, ƒ 0.50; W. R. ƒ i; G. V. D. ƒ i; N. N. ƒ 0.50; N. N. ƒ r; D. v. E. ƒ i; G. v. d. Z ƒ i; L. v. E. ƒ I. Horst, J. V. ƒ I. Nijkerk, Bare d'IJ. ƒ 2.50; J. V. N. ƒ i; E. V. d. G. ƒ 0.50; Mej. O. ƒ 0.50; J. V. ƒ i; A. V. H. ƒ i; Wed. R. K. ƒ i; Gez. V. A. f.i; Wed. D. v. V. ƒ 2; W. v.R.ƒo.2s; D. V. R. ƒ i; W. E. d. B. ƒ i; H. S. ƒ 1; H. V. D. ƒ 0.25; A. V. B. ƒo.So; Wed.A.d.K.ƒI; G. J. M. ƒ i; Wed. v. H. ƒ i; H. S. ƒ 0.50; J. K. c. a. ƒ 2; Wed. v. d. B. / i; J. L. ƒ i; H. L. ƒ i; Wed. B. ƒ 0.50; W. B. ƒ 0.50: L. V. H. ƒ I. Wed. Th. v. d. B. ƒ i; R.B.ƒ 0.25; W. V. W. ƒ 0.50; Wed. A. v. W. ƒ 0.50; Wed. T. A. S. ƒ 0.50; J. V. E. ƒ i; Gez. v. E. ƒ i; H. ƒ i; Erv. P. W. ƒ i; L. v. d. P. ƒ1. Naaldwijk, Ds. K. T. ƒ I. Kampen, J. G. v. d. H.ƒI; T. W. S. ƒ i; L. V. ƒ 0.50; J. C. T. ƒ 0.50; Mevr. F. ƒ i; Ds. J. B. ƒ 2; H. J, V. ƒ 0.50; J. R. ƒ 0.50; V. ƒ 0.50; E. S. 0.50; H. v. W. ƒ i; T. M. R. ƒ i; H. S. Pz. o.so; T.R.ƒo.so; B. G. / 0.50. Oudega, Tj. W, .. ƒ i. SteenwijK, H. B. Kz. ƒ 0.50.

ELECTRISCHE DRUKKERIT, voorheen J. T. ARND & ZowtN.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Gereformeerd Gymnasium,

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken