Bekijk het origineel

Repliek.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Repliek.

3 minuten leestijd

De heer Ds. G. Bruna, Pred. bij de Hervormde gemeente te Buurse, nam van onze opmerking over zijn vlugschrift goede nota, en zond ons de volgende repliek :

Zeer geachte Hooggeleerde Heer !

In de Heraut^ die ik als het degelijkste, mij bekeade weekblad, geregeld lees, vind ik een vraag aan mij gericht, die ik mij haast te beantwoorden.

Dat die vraag werd gesteld, was mij een teleurstelling ; ik meende het antwoord daarop in mijn door u aangehaald geschriltje gegeven te hebben.

Maar een ander maal zal ik trachten duidelijker te zijn.

Waarom de Amsterdamschekerkeraadin 1886 in 't bekende geval anders had moeten handelen ?

Mijn antwoord is: die kerkeraad moest naar zijne overtuiging handelen en naar die overtuiging kon hij niet anders handelen dan hij deed.

Maar de overtuiging van dien kerkeraad deugde niet.

U schijnt de meening toegedaan, dat mijn opvatting van het wezen der Nederlandsche Hervormde Kerk en de opvatting van den kerkeraad van Amsterdam identieel zijn en ze verschillen hemelsbreed.

Dat blijkt ook reeds daaruit, dat u den titel mijner brochure willekeurig hebt veranderd. Daar staat: de onwaarheid der Nederlandsche Hervormde Kerk, en u leest alsof er sprake was van eenige onwaarheid in de Nederlandsche Hervormde Kerk.

Hervormde Kerk. Of de uitdrukking die ik koos, taalkundig juist is ? f Maar ze is duidelijk. De kerkeraad in quaestie geloofde, dat er was een Christelijke kerk, genaamd Nederlandsche Hervormde, en dat een zelfstandige openbaring van die kerk te Amsterdam bestond waarvan hij, kerkeraad, de raad was. En ik geloof niet^ dat er een Christelijke kerk bestaat, genaamd Nederlandsche Hervormde.

Die Nederlandsche Hervormde kerk, tooah ze NU IS, is geen kerk en wü het ook niet (meer) zijn, 't Is een inrichting die samenvat allerlei vereenigingen, broederschappen en kerken, benevens een aantal individuen zonder eenige overtuiging. Dus ook kerken en ook Gereformeerde kerken, maar ook rechtens^ uit haren aard, modernen. De waarneming zal toch ook hier wel het meest juiste inzicht geven, en die waarneming leidt tot mijne opvatting.

Als ik nu een moderne moet inschrijven in 't lidmatenboek, dan doe ik dat, omdat ik daarmee absoluut niets verklaar omtrent zijn belijdenis. (Maar dat zeg ik er hier duidelijk bij).

En eerst wanneer ik bemerk, dat hij wil aanzitten aan 't Heilige Avondmaal, dan ga ik hem persoonlijk zeggen, dat hij voor God daarop geen recht heeft, dat hij, indien hij zich niet bekeeren wil of kan, moet gaan naar een moderne avondmaals-imitatie.

Het koninkrijk Gods moet toch niet gediend door de politie, dat is toch ook •uwe meening niet. Waar ik dan de kerken vind, waaraan ik ze herken, dat alles meen ik duidelijk gezegd te hebben in mijn vlugschrift.

't Citeeren van die eene paragraaf zonder de aanduiding, dat er in deze quaestie nog een vervolg was, is dan ook zeer onbillijk.

»Als men u dwingt, uittreden, wat 't ook koste", maar men dwingt ons niet.

Men dwingt mij niet te verklaren, dat alle Nederlandsch Hervormde Christenen onze belijders zijn; men dwingt mij niet, om te gelooven, dat een modern avondmaal 't zelfde is als des Heeren instelling.

't Grondbezwaar, dat ik heb tegen de doleantie is 't zoeken van 't maityrium, voorwaar een afkeuring, die een lofspraak inhoudt.

En ten slotte, waaruit besluit u, dat ik tegenover u sta ? Is gescheiden zijn 't zelfde PIS tegenstander zijn ? Staat b. v. een zendeling, die individueel uitging, tegenover de Christenen in 't moederland ?

Hopende uwe kritiek aangaande 't middenpunt van mijn opvatting te mogen vernemen,

ben ik uw dw. br. in Chr.

Buurse,

G. BRUNA,

Gaarne nemen we dit schrijven op.

Voor onze dupliek is ia dit nummer geen plaats te vinden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Repliek.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken