Bekijk het origineel

Stolwijk.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Stolwijk.

2 minuten leestijd

De Moderne predikant Hoevers, te Stolwijk, heeft iets, waardoor hij menig Gereformeerd predikant in de Hervormde kerk beschaamt.

De Synode in Den Haag heeft zijn wijze van den Doop te bedienen afgekeurd, en zonder den moed te hebben, om den Doop tegenover den Bedienaar te handhaven, toch vrij duidelijk te verstaan gegeven, dat zij niet kon dulden dat hij op die wijze voortging

Desalniettemin heeft de heer Hoevers tot zichzelven gezegd: Met de oude formule te doopen zou nu vooral kwetsing van mijn overtuiging, en in mij, als man van karakter, een daad van geestelijke lafheid zijn.

Hij bukte niet, maar ging voort te doopea gelijk hij deed.

Het Classicaal Bestuur van Gouda heeft hem daarop terecht geschorst.

Wat Ds. Hoevers deed is geen doopen.

Thans gbg Ds. Hoevers in appèl. Straks komt de zaak weer voor de Synode. En zoo zal dan nogmaals de vraag beslist moeten worden, of de Hervormde kerk zelfs het zwakste kenmerk van een Christelijke kerk niet meer eeren zal.

Natuurlijk is men er daarmee nog niet.

Immers de Doop wordt niet alleen beheerscht door de vraag, of wie doopt recht doopt, maar ook door die andere, of het kind dat ten Doop wordt gepresenteerd, tot de ï kinderen der geloovigen" behoort.

Doch voor deze tweede waarheid voelt men in de Hervormde kerk niets meer.

Goed, laat het dan aankomen op het ééne punt, waar men nog wel iets voor gevoelt.

Saam wonen in de Hervormde kerk allerlei geesten die vlak tegenover elkander staan. En dit nu moet tot één van deze twee leiden.

Of daartoe dat dcse geesten beiderzijds fier en moedig voor hua beginsel ook kerkelijk uitkomen; of wel dat ze beiderzijds de punten vaa hun overtuiging laffelijk afstompen.

Dit laatste doen tot op heden toe zoowel Modernen als Gereformeerden.

Vandaar de onzuivere atmosfeer.

En in zooverre hot vóór alle dingen noodig is, dat in die giftige atmosfeer zuivering kome, is de houding van Ds. Hoevers moedgevend.

Wat hij niet meent, dat spreekt hij ook niet uit.

Vrage: Wie zal ten slotte sterker blijken, de Haagsche Synode met haar papieren muilband, of de heer Hoevers met het vuur zijner onkerkelijke overtuiging?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 november 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Stolwijk.

Bekijk de hele uitgave van zondag 15 november 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken