Bekijk het origineel

Gereformeerd Gymnasium,

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gereformeerd Gymnasium,

9 minuten leestijd

te Amsterdam.

Sedert de laatste opgave ontving het Gereformeerd Gymnasium, te Amsterdam, het volgende aan giften en jaarlijksche bijdragen:

Nieuwpoort, P. J. V. ƒ 0.50. Utrecht, W. C. A. V. ƒ 0.50. Rotterdam, C. H. v. D. / 1.50; D. S. ƒ 2.50; K. R. ƒ i; Wed. d. V. ƒ i; H. D. /s; A. t. W. / 2.50; E. A. V. E. ƒ 1.50; P. C. T. ƒ i; M. S. ƒ i; L. L. W. ƒ i; P. H. ƒ i; A.J. d. B. ƒ 5; C. L. / 2; J. B. A. ƒ 3; G. V. B. ƒ 2; A. L. Jr. ƒ I. Delft, G. v. W. / 2; D. K. ƒ i; P. G. ƒ i; N. C. L. ƒ i; A. O. ƒ 2.50; M. K. ƒ I. Wed. W. / i; A. v. d. B. ƒ 1.50; P. G. G. / s; C. D. ƒ i; C. v. K. ƒ 2.50; J. C. v. D. ƒ 2.50; J. B. ƒ 2; A. V, d. S. ƒ 0.75; A. V. d. B. ƒ 1; J. V. d. B. ƒ i; H. L. / i; J.E./i; W. V. d. B. ƒ i; Wed. G. A.= H. / 100; X. X, / 25. Nijmegen, Wed. M. K. ƒ 2; Cv.N.ƒ0.50; J. V. G. ƒ 2.50. den Helder, A. A. ƒ i; C. A./2; A, Z. f 1.50; Mej. T. B. B. / i. Overleek, J. Z. / I. Monnikendam, W. v. D. j 2.50. Markel, J. A. / i; K. V. Kz. ƒ i; K. T. Pz. ƒ i. Purmerend, H. J. K. ƒ i; J.' P. i; J. P. Jz. ƒ0.50. Westbroek, A. V. ƒ 2.50; H. M. W. ƒ I. Maartensdijk, J. A. H. Hz. ƒ I. Weesp, B. R. ƒ i; A. S. ƒ 2; Ds. J. P. T. ƒ 1.50. Naarden, L. v. d. B. ƒ i; H. A. B. / i; P. V. R. ƒ i; J. K. ƒ0.50. Achttienhoven, C. V. ƒ 5. Nijkerk, Ds. A. M. ƒ 2.50; H. v. H. / i; W. J. B. / 5; Wed. A. v. W. ƒ i; J. J. S. ƒ 2.50; Wed. J, S. ƒ i; C. M. j 2.50; G. M. ƒ i; Mej. C. M. O. ƒ 0.50; A. v. R. ƒ 2; Wed. D. V. d. B, f i; Mej. J. A. W. f 2; Mej. P. H. N. ƒ 1; A. V. d. M. / i; Erv. W./ i; A. v. S. 7 2.50; F. J. B. ƒ i; Wed. J. H. B. N. ƒ r, A. V. W, ƒ 2.50; Wed. G. V. d. P. & Z. ƒ 0.50; E. V. S. ƒ 2; E. V. R. ƒ 0.50; J. H. ƒ 1; A. V. S. f 2.50; J. V. R. ƒ 0.50; E. V. d. G. / 0..50; W. S. ƒ i; V. S. ƒ I. Wageningen, T. G. v. O. /i; A. V. L. ƒ i; D. V. L. ƒ i; A. L. ƒ i; H. V. / i; J. T. L. ƒ I. Velp, W. T. Cz. / i; Ds. P. K. / 2.50; Mej. V. M. ƒ 1.50; Mej. A. T. / i. 's-Gravenhage, H. S. ƒ 5; J. T. v. V. ƒ 20; J. J. F. V. d. B. ƒ 5; Mej. J. V. R. ƒ i; G. J. B. ƒ 1; A. D. K. ƒ i; R. K. ƒ 2.50; J. C. 1. C. ƒ 0.50; H. H. V. K. f 0.50; C. D. V. S./2.50; A. J. S. / i; Ds. J. C. S. ƒ i; G. H. v. K. 2.50; Mej. C. M. M. ƒ 5; H. H. / 2.50; W. M. 1. C. ƒ 2.50; J. E. ƒ 2.50; J. K./io; P.K./2.50; J. K. ƒ 2; A. R. R. / 1; G. H. E. ƒ 2.50. Dieren, J. W. S. ƒ i; J. C. v. S. ƒ 10. Zutfen, A. d. Z. ƒ t; Mr. D. E. ƒ 5. Schaarsbergen, H. J. T. Nz. ƒ 2. Amersfoort, Ds. J. J. d. V./i; E. J. V. O. ƒ 2.50. Arnhem, J. F. S. / i; Mej. W. ƒ 2.50; J. t. C. ƒ 2.50; H. T. L. ƒ 2.50; A= S. ƒ 2.50; A. T. B. / 2.50; L. G. / i; W. G. B, ƒ I. Hilversum, A. S. V. / i; J. G. D. ƒ 1.50; Zwartsluis, Ds. P. S. f r. Kampen, J. W. V. /i. Nijkerk, Gez. v. A. ƒ i; M. v. d. B. / i. Zwolle, H. G. T. ƒ i; Mr. H. v. d. V, / 1.50. Amsterdam, Mej. M. B. ƒ 2. Steenwijk, L. H. ƒ 0.50; Ds. T. R. Jr, ƒ I. Vollenhove, H. v. d. L. Kz. ƒ r. Ermelo, J. d. V. i. Goes, A. M. Nz. ƒ i; J. F. d. J. ƒ i; J. D. ƒ I. TerNeuzen, H. R.}'1.50; Ds. A. S. ƒ 0.50; J. P. S. / 2.50; .A. S. ƒ 2.50; A. S. ƒ 2.50; M. d. R. ƒ 3; R. J. S. ƒ 2.50; G. W. / 3; J. A. d. J./2.S0. Ede, A.M. ƒ0.50, St. Laurens, K. H. /• i; L. M. ƒ i; J. B. / i; M. G. ƒ 0.90. Axel, Wed. J. B. ƒ 0.75; J. B. y 0.50; P. d. P. ƒ 2.50; A. d. K. / i; H. d. K. ƒ i; A. R. / 2.50; J. D. M. ƒ 2; J. K. L, ƒ 0.50; G. W. ƒ i; J. W. i; A. d. R. / 0.50; J. K. / i; P. M. ƒ i; Erv. H. ƒ 2; H. ƒ i; A. A. S. / 0.50; P. L. M. / i; Wed. R. v. d. R. ƒ i; Wed. J. P. O. / i; H. S. Hz. ƒ i; C. V. d. B. ƒ i; J. J. d. F. ƒ i; J. D. Tz. ƒ i; K. d. F. / 5; M. D. ƒ 0.50; D. B. ƒ 0.50; J. D. Wz. ƒ I. Aardenburg, A. L. E. ƒ i; Mej. E. M. L. / 0.50; A. S. L. ƒ 1.50; Wed. A. O. ƒ 2.50; F. V. O. ƒ 2; Mej. M. C. L. ƒ 0.50; Mej. S. M. O. ƒ I. Veere, C. M. ƒ 1; J. v. d. K. / 2; S. d. V. / i; J. M. ƒ I. Domburg, S. W. ƒ 2. Serooskerke, P. A. ƒ i; A. L. ƒ i; J. C. ƒ i; L. G. y i; P. S. d. S. ƒ 0.50; L. G. ƒ 0.50; J. L. ƒ i; P. V. H. ƒ 0.50; A. M. ƒ i; C. L. ƒ 0.75; W. M. ƒ 2.50. Aagtekerke, J. B. ƒ1; J. C, ƒ I. Grijpskerke, J. M. ƒ 0.50; J. W. ƒ 2; P. B. ƒ 2; A. F. Mz. ƒ 1; J. d. W. Jr. ƒ 2. Blggekerke, Mej. M. S. ƒ i; J. P. ƒ i. Koudekerke, P, B. Sr. / 1; J. M. ƒ i; Wed. B. P. ƒ i; A. J. ƒ i; M. L. ƒ i; W. v. S. ƒ 2; J. J. 1.50; Wed. K. W, ƒ 3; C, V. S. / 2; Mej. M. W. ƒ 0.50; D, K. ƒ 0.50; K. W. ƒ0.50. Zuidzande, P. C, ƒ i; Wed. A. L. ƒ i; A. B. ƒ 1; J. K. ƒ i; J. J. d. H. ƒ I. Oost-Souburg, W. F. D. / i; A. S. ƒ 0.50; A. V. d. V. ƒ 0.50; J. d. V.y i; J. P. ƒ r; J. S. ƒ i; P. M. ƒ i; J. D. ƒ i. Vllssingen, H. G. Jr. ƒ i; J. P. B. S. ƒ 2.50; Wed. J. H. B. ƒ i; A. B. ƒ 0.50; P. G. L. ƒ 0.50; J. C. / i; Ds. B. V, f i; H. G. Sr. ƒ i; T K. / i; M. V. d. B. ƒ 2. Sohoondijke, Mej. I. C. v. B. f 2.50; J. P. V. B. ƒ 2.50; A, V. C. f 2.50; J. J. V. B. ƒ 5; J. R. Pz. ƒ 0.50; A. d. B. ƒ i; J. R. Az. ƒ 2. Oostburg, Wed. A. R. / i; H. v. C. ƒ 1.50; W. R. ƒ 0.50; J. d. B. ƒ i; J. v. B. ƒ 0.75; Wed. K. ƒ 0.50; Sas van Gent, J.W./s. Nieuwdorp, J. B. / 1.50. Keinkenszand, J. v. D. ƒ 2; J. B. ƒ 0.50. Middelburg, C. d. W. ƒ 2.50; R. S, / i; C. S. S. f 2.50; A. L M. G. / i; L. O. ƒ 1; A. J. R. ƒ i; H. d. M. ƒ i; A. L. 1. C. ƒ 2.50; C. H. d. W. / i; J. R. f 0.50; N. N. / i; Mej. L-H. P. ƒ 1; J. J. Jr. ƒ i; T. M. H2. ƒ i; T. D. ƒ 1; Wed. H. j. H. fa; G. M. d. M. ƒ i; G. U. H. ƒ i; F. P. d'H. ƒ 1; J. M. ƒ 2.50; W. ƒ 2.50; J. A. V. ƒ 2.50; B. B. ƒ i; C. P. ƒ 1.50; J.B.71.50. Wolferlsdljk, C. S. / 2. Cortgene, dam. C. C. f i. Zaamslag, J. D. Pz. ƒ i; F. W. ƒ 0.50; Ds. A. V. M. ƒ 1.50; C. A. V. V. 0.50; C. J. V. V. A I. Arnemuiden, C. V. B. / 0.75; J. W. ƒ i; N. C. Jr. ƒ i; J. K. f I. Womeldinge, A. W. ƒ i; Wed. A.D. /i; S. V. E. ƒ 0.50; A. P. Hz. 0.7^; K. D. / i'.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 november 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Gereformeerd Gymnasium,

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 november 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken