Bekijk het origineel

Talmage's predikatiën.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Talmage's predikatiën.

2 minuten leestijd

Ook ons blad sprak voor eenigen tijd een goed woord over de predikatiën van Ds. Talmage, die in keurige vertaling van de hand des heeren Hana het licht zien.

Thans echter komt de Zions Watch Tower, October 1896, een ernstige bedenking tegen deze predikatiën opperen, die we niet aan onze lezers mogen onthouden.

Op den gden Augustus jongstleden heeft Ds. Talmage te Washington eene predikatie gehouden over Pred. 11:3, waarin hij de oude dwaling weer aanprees, alsof jong stervende kinderen in zekeren staat van »onnoozelheid" verkeerden, en derhalve op dien grond geschikt waren voor zaligheid. Dat past hij dan op de kinderen van alle heidenen, op idioten enz. toe, en poogt op die wijs de hardheid van de beslissing aan deze zijde van het graf te voorkomen.

Lang niet met al wat de Lions Watch Tower desaangaande zegt, gaan we mede, maar hierin heeft het blad beslist gelijk, dat geheel deze leer van de »onnopzelheid der kinderen" tegen de Schrift en tegen de Gereformeerde belijdenis is. Ze loochent de erfschuld en de erfzonde. Ze is deels Roomsch, deels Doopefsch, deels Rationalistisch.

Ook het kleinste kind dat zalig wordt, en van God zij het afgebeden, dat ze allen zalig worden, kan niet gered worden dan door het offer van Christus en wedergeboorte.

Dit zij nu niet gezegd, om Talmage's predikatiën over het geheel te veroordeeïcn. Er zijn veel kostelijke stukken onder. Maar om den vertaler er toch op te wijzen, dat hij niet alles vertale, maar keure en kieze, en om onze lezers aan te manen, dat ze lezen mogen met critiek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 december 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Talmage's predikatiën.

Bekijk de hele uitgave van zondag 6 december 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken