Bekijk het origineel

Vernuftig, ook waar?

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vernuftig, ook waar?

3 minuten leestijd

Met onze meening, dat de naam zendeling iets zwaks, iets hulpbehoevends uitdrukt, gaat de redactie van de Vrije Kerk geheel mede.

Edoch, juist daarom vindt ze dien naam zoo aantrekkelijk. Wat is er toch, zoo zegt ze, in een Ï zendeling" meer gewenscht, an dat hij zich afhankelijk van zijn God gevoele?

Doch hoor, wat ze er zelve van zegt:

Ik vind echter dat er juist in de zwakke afhankelijke beteekenis van dien raam iets moois is. De kracht van den Zendeling zit niet in zijn hoog optreden of in een beroep opaijii iieerlijk en goddelijk ambt; zij schuilt integeniieeJ in zijn zv/akheid. »Als ik zwak ben, dan ben ik machtig." Uit zwakheid wordt kracht verkregen. Een echt Zendeling is een afhangeling van zijn God en Zender. Voor mij is er niets stuitends in als men Jezus Christus de groote Zendeling Gods noemt. Wanneer een Genootschap zijn Zendelingen als dienstdoende agenten beschouwt, ambteloo? -e en afhankelijke wezens, die afhangen, niet van hun Zender in den hemel, maat veelmeer van hun zenders op aarde, dan beschouwt dat Genootschap de zaak geheel verkeerd, dan stelt dat Genootschap zich op een voetstuk, waarop het niet behoort. Maar, als ik welben ingelicht, zijn er ook Vereenigingen en Genootschappen, wier bestuurders zichzelven meer beschouwen als dienaars van de Zendelingen dan als heeren en ||jfiptsrs. Tegenover zijn aardschen zender 'w^pi'l de Zendeling een ambtelijke zelfstandigheiil te bezitten, waarvoor de naam Zendeling geen juiste uitdrukking is; tegenover zijn Gou behbOTt d'e Ztea'd'efiag fuist zulk een afhankelijk en zwak wezen te zijn als zijn naam het uitdrukt.

Ons dunkt, het valt niet moeilijk aan te toonen, dat vernuftig hier niet met waar saamgaat.

Om twee redenen niet.

Vooreerst, indien »zendeling" daarom een zoo goede naam is, omdat hij afhankelijkheid van God uitdrukt, dan moesten onze kerken hoe eer hoe beter, alle Dienaren des Woords met den naam van izendeling" gaan noemen.

Immers, de redacteur zal ons onvoorwaardelijk toestemmen, dat ook de predikant een zending, een zending van Godswege heeft, en dat ook den Dienaar des Woords niets zoo zou sieren, als Paulus te kunnen nazeggen; »Als ik zwak ben, dan ben ik machtig."

Zegt nu de redactie met ons: een, een predikant is geen zendeling, maar gelijk het FormuUer zegt: en gezant oi ambassadeur. »Gezant" alleen is Schrifttaai, zie 2 Cor. S : 29. En de Schrift weet voor den Dienaar van den naam: endeling niets af; eilieve, waar blijft dan de kracht uwer conclusie ?

En in de tweede plaats, in den na^m: zendeling, doelt het zenden niet op de zending die de Dienaar van God heeft, maar op zijn uitzending door een genootschap.

Onderwerp is hier niet God, noch ook de Christus, maar het Zendinggenootschap.

Alle gevolgtrekking uit den naam die doelt op de zending van Gods wege, vervalt uit dien hoofde, en hiermede het besluit er uit getrokken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 december 1896

De Heraut | 4 Pagina's

Vernuftig, ook waar?

Bekijk de hele uitgave van zondag 13 december 1896

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken