Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd

(Alet verkorting uit hei Kerkblad van 22 Januari.)

DEP. SiQBSS. fSÜET WS. 0¥E^BfEEe.

L. S.

Nu de Acta der Generale Synode van Middelburg nog niet zijn verschenen, zien Deputaten voor de correspondentie met de Hooge Overheid zich verplicht, de aandacht van alle Kerkeraden op het volgende te vestigen.

Volgens de artikelen 23 en 32 van de nieuwe kieswet zijn de diaconieën verplicht, telken jare in Febraari, op verzoek van den burgemeester der burgerlijke gemeente, aan dezen schriftelijk opgave te doen van de leden der kerk, die ODxlerstand hebben genoten.

En aangezien nu, naar art. 153 derzelfde wet, 5> de bestuurders" der diaconie, »als zij niet of sniet behoorlijk voldoen aan de voorschriften, svervat in de art. 23 en 32, worden gestraft smet een geldboete van ten hoogste ƒ 100.—, " zoo achtte de Generale Synode het noodig, ten einde vermenigvuldiging van de boete voor zoovele personen als er diakenen zijn te voorkomen, dat door de Kerkeraden (of door de diakenen waar dezen een afzonderlijk college vormen) schriftelijk (doch op ongezegeld papier) aan 't Dagelijksch bestuur der burgerlijke gemeente vóór I Februari e. k. wordt bericht, dat door het college van den Kerkeraad (of van de diaconie) met de uitvoering van de voorschriften, vervat in de art. 23 en 32 der Wet van 7 September 1896 (Staatsblad 154) M/A/»«V««^? is belast de heer , lid van het college. Dit schrijven moet' namens het college van Kerkeraad (of diaconie) geteekend worden door den Voorzitter en den Scriba, en behoorlijk van plaatsnaam en datum voorzien zijn. Ook houde men er een gewaarmerkte copie van.

Namens Deputaten voornoemd.,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 januari 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 24 januari 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken