Bekijk het origineel

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

INGEZONDEN STUKKEN.

2 minuten leestijd

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)

Hooggeachte Redacteur !

Epgernïs in onze kerken>

Niet overbodig zou het m. i. wezen, wanneer sommige misstanden in onze kerken bij de godsdienstoefening eens wat meer werden aangeroerd, want in de kerk van Christus behoort toch alles ordelijk toe te gaan; doch in plaats van orde, ziet men zoo dikwerf wanorde. Ik bedoel hier in de eerste plaats het niet op tijd komen bij den dienst des Heeren. Wanneer men op den rustdag nederzit in Gods huis, dan ziet men hier en daar de menschen nog tot zelfs tien of vijftien minuten over den tijd komen. Het schijnt dan wel, alsof de dienst des Heeren niet begint wanneer de godsdienstoefening met het zingen eener psalm geopend wordt. Nauwelijks toch is het psalmgezang geëindigd, en heeft de voorlezer zijne taak verricht, en staat de knecht des Heeren al te spreken, of nog ziet men de menschen binnenkomen; is zulks niet eene ergernis ? Is zulks niet eenigszins te kort doen aan den dienst des Heeren?

Het gaat in dezen zoo vaak, evenals in de dagen van Jezus, dat op zijn noodigen de een dit. nog moet verrichten en de ander weer iets anders moet uitvoeren, eer hij gebruik maakt van de uitnoodiging. Ik bedoel hier geenszins mede om hetgeen tiiuis is nu maar onverschillig achter te laten, maar wel, dat toch het een of ander moet worden prijsgegeven, om op tijd bij den dienst des Heeren te zijn. Ik geloof, M. de R., dat de dienaar des Woords in dezen de gemeente er ook nooit te veel op kan wijden. Dan is er nog esa tweede misstand, waar ook soms zoo weinig meê gerekend wordt, n. 1. dat men soms, in plaats van zich in heiligen ernst neder te zetten in het huis des Heeren, bij het binnenkomen, als 't nog een beetje vroeg is, wat over alledaagsche dingen gaat spreken, en dat op den rustdag in Gods huis, hetwelk natuurlijk tol groote ergernis is voor een ander die 's Heeren huis intreedt, verlangende, om hier tot zijnen God te spreken. Voor hem is 't een aanstoot, als voor of achter of naast hem eenigen druk zitten te redeneeren. Zie M. de R., zou het niet noodig zijn, dat die misstanden weggenomen werden ?

U dankzeggend voor de plaatsruimte, verblijf ik uw broeder in Christus,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 mei 1897

De Heraut | 4 Pagina's

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 mei 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken