Bekijk het origineel

Gereformeerd Gymnasium,

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gereformeerd Gymnasium,

7 minuten leestijd

te Amsterdam.

m,

Sedert de laatste opgave ontving de Vereeniing voor Voorbereidend Universitair Onderwijs s Amsterdam het volgende aan giften en jaarijksche bijdragen:

Rotterdam, W. A. v. E. ƒ 5; H.P.v.K./2.5o; A. J. d. W. ƒ 3; Ds. C. B. B. ƒ I; K. d. B.

i; L. G. H. ƒ 2; J. J. W./i; P.d.J./i.5o; H. J. L.y i; A. V. ƒ i; H. R. ƒ i; C.S./2. Verwolde, Mr. E. bar. v. d. B. ƒ 25. 's Gravenhage, Jonkvr. B. v. d. P. ƒ 5. Ouderkerk a/d A, Ds. M. V. d. B. ƒ I. Oost-Soüburg, P. K. ƒ 2.50; Mevr. H. C. P. ƒ 5; Ds. B. S. / 1.50. Utrecht, A. D. / 2.50. Zaandam, D. O. ƒ 2; Wed. C. G. Dz. ƒ I. den Helder, J. S. / 2.50. Hasselt, J. B. Hz. ƒ I. Steenwijk, H. v. E. ƒ 2.50; H. B. Rz.

0.50; R. F. /^ 2; W. V. ƒ 2.50; J. d. B. Gz. ƒ I. Willemstad, J. v. S. ƒ 2; S. V. ƒ i; Ds.A. S. ƒ 2.50. Serooskerke, Ds. A. L. R. / i. Klundert, Wed. J. S. / 0.50; Wed. M. K. ƒ 2. Goes, J. M. Lz. ƒ i; B. Q. ƒ i. Middelburg, J. A. v. N. / 2.50; J. A. d. B. ƒ 0.50; Ds. W. H. O. / 2; J. K. ƒ i; C. A. Jr. ƒ i; P. C. B. ƒ 1. Koudekerke, F. d. R. ƒ 0.75; G. t. B. ƒ 0.50; P. B. Jr. ƒ I. A; J. ƒ i. Nieuwveen, J. J. ƒ i. Enkhulzen, N. S. / 25. Vli8singen, J. v. d.H./o.5o. St. Laurens, L. P. d. R. / i. Boskoop, A. H. / 2.50. Gouda, D. V. T. f 3.50; K. J. f 2.50. Zevenbergen, Ds. M. O. / i. Amsterdam, J. P. K. ƒ i; S. E. L. ƒ 0.50; F. Th. J. ƒ 2.50; J. F. V. d. W. ƒ I; C. C. / 2; Wed. J. L. /• i; A. J. W. / I; H. B. ƒ 2.50; Wed. J. H. B. ƒ i; J. W. 0.50; J. W. ƒ i; Mej. N. O. ƒ 2.50; H. M. ƒ 1.50; Mej. A. A, M. K. ƒ 2.50; W. G. ƒ 25; H. G. K./ 1.50; N. N. i; T.T./0.50; F. B. ƒ I; A. J. R. ƒ I; Mej. C. M. ƒ i; J. d. B. ƒ i; G. V. R. ƒ i; Wed.H.C.H.ƒ 2.50; P. O. ƒ 0.50 H. J. V. d. H. ƒ I; M. d. W. ƒ i; A. V. d. H. Jr. 0.50; R. S. / 2.50; Mej. J. H. ƒ 1; J. J. H. ƒ 0.50; J. H. W. S 2.50; A. H. ƒ 1.50; Mej. F. V. R. ƒ 2.50; H. C. B. ƒ 2'; Ds. N. d. G. F. ƒ 2.50; W. P. K. ƒ 1.50; Mej. M. S. / 2; A. G. M. E. ƒ 0.50; P. v. Z. / i; C. H./i; A. J./i; J. K./i; W. V. d. B. ƒ r.50; P. N. H. ƒ s; K. D. f 2.50; J. V. O. / 2.50; H. F. H. ƒ I; K. H. v. V. Jr. / 5; G. H. A. G. ƒ 5; J. C. L. ƒ 2.50; P.H. P. ƒ 2.50; K. G. B. ƒ Z.50; P. J. G. / 5; G. J. V. ƒ 2.50; K. B. / 1; Mej. G. M. / 3.50; N. F. / 5; G. W. / 2.50; L. G. G. / 2.50; Mej. V. ƒ 2; H. B. / r; M. P. O. ƒ I; N. N. ƒ i; Mej. J. H. ƒ i; Mej. J. S. / 0.50; J. W. J. G. J. ƒ 0.50; Wed. H. ƒ 2.50; Wed. d. B. ƒ 2.50. Oudowater, D. G. ƒ 1.50; M. R. ƒ i. Harlingen, L. S. ƒ i; S. d. W. ƒ i; J. v. d. M. Jr. / I; P. J. H. ƒ 2.50; J. H. ƒ i. MIdlum, J. H./i; S.J.B./i. Franeker, J. d. J. ƒ i. Sexbierum, J. B. ƒ I. Oosterbierum. Ds. J. H. ƒ 5.Gorinchem. Ds.J. V. A. ƒ!. Leeuwarden. C. W. B. ƒ2.50; R. Z. ƒ0.50; K. M, ƒ I; Y. B. Jr. ƒ2.50; Y. W. F. ƒ 2.50; H. B. ƒ1; Wed. B. ƒ 1.50. Illst. Ds. P. G. O. /1.50; H. V. d. M. ƒ1.50; E. M. / I; J. N. ƒ I. Bolsward. Ds. P. D. P. ƒ 0.50. Dokkum A. B. ƒ 2; P. J. H. ƒ1; S. H. Pz. ƒ i. Schiedam. A. N. Az. ƒ i; J. H. ƒ2.50; L. W. ƒ2.50; D. C. B. ƒ I; C. V. d. T. 2.50. Viaardlngen. P. E. Hz. ƒ2. Maassluis. Ds.F.W. S.ƒ2. Heeg. H. P. d. B. ƒ1. Buitenpost. D. P. P. ƒ i. Schras. L. J. V. ƒ 2.50; Zwijndrecht. Wed. D. B. ƒ 1.50. Zegwaard. E. H. C. f x. Sneek. Mr. H. O. ƒ3 ; A. M. ƒ 5 ; P. d. J. ƒ 2.50 ; A. J. ƒ2.so; Wed. J. A. P. ./5 ; S.S.d.B ƒ1; F.B. ƒ! ; J. L. S. ƒ! ; Th. v. d. L. ƒ i; R. D. ƒ2; J. B. 0.50. Berkel. Geb. v. d. V. ƒ3; A. K. ƒ1.50; T. V.ƒ2; W. H. ƒ!; J.H.ƒI; P.K. ƒ I; J. A. d. W. ƒ0.75 ; D- P- V. d. V. ƒ4; A. d.B. ƒ!. Bleiswijk. P. S. ƒ2.50; J.N.ƒ2.5o. Bergschenhoek. H. d. L. ƒ 2; J. A.B. ƒ i.Meppel. Ds. P. D. d. G. ƒ1; P. V. E. ƒ i; W. S. ƒ1; H. d. V. O. ƒ1; Winterswijk. A.F.ƒ 3; B.A.N. ƒ I; H. R. ƒ r ; W. S. J. T. ƒ1; A. J. A. A. ƒ0.60; B. W. G. ƒ 0.60; G. H. K. ƒ i; B. D. ƒ0.50. Doetinchem, W. M. ƒ i; J. J. L. ƒ i; N. N. ƒ i; J. B. ƒ 2. Varsseveld, Ds. H. 't V. /i.Hedel, N. N. ƒ 5; D. E. ƒ I. 's-Hertogenbosch, J. v.H. ƒ i; M. V. d. K. 0.50; M. J. W. ƒ i; J. v. H. Sr. 0.50; W. V. d. B. y I. Deventer, J. H. J. H. ƒ 0.50. Doesburg, Mej. A. M. N. ƒ i; G.W.Gz. ƒ I. Aalten, S. W. ƒ i; J.S. ƒ 0.75; W.B. ƒ 0.60. Zutfen, M. J. S. ƒ i; J. H. K. ƒ i; L, S. ƒ 0.50; Mej. L. ƒ 0.50; A. H. S. ƒ i, G. W. ƒ 0.50; Mej. E. J. F. S. ƒ i; G. J. M. I.Wz. ƒ 3; Wed. K. O. ƒ 1.50. Dieren, H. W. v. V. ƒ i; Wed. H. D. ƒ i; J. D. ƒ 0.75; D. D. ƒ 0.50; J. M. f 0.50. Bennekom, H. K. f i; J. B. ƒ i. Arnhem, P. V. V. ƒ i; Mej. J. W. ƒ i; J. P.v.L.ƒo.5o; J. A. V. O. ƒ s; Wed. J. t. H. R. ƒ I; E.J.ƒI; A. V. d. M. / 0.50; H. J. N. ƒ i; Wed. A. C. K. ƒ i; G. J. R. f i; H. O. ƒ i. E. R. / i; Mej. B. i; J. J. P. ƒ i; W. M. Iz. ƒ 2.50; A. V. ƒ 0.50; J. de W. Gz. ƒ i; T. J. S. ƒ i; H. J. T. ƒ i; L. f i; N. N. ƒ i; N. N. ƒ 0.50; G. P. ƒ i; N. N. ƒ 0.50. Velp, J. v. S. fo.t, o. Ede, Wed. J. T. ƒ i; L. T. ƒ i; P. T. ƒ i; G. A. / 1; H. ƒ i; J. M. M. I. Rhenen, W. A. S. ƒ i; W. V. E. ƒ 2. Wageningen, Mej. W. v. B. ƒ i; Mej. H. V. ƒ I. Hees, Mej. L. H. v. E. ƒ i; Mevr. I. H. R. E. ƒ 2. Veenendaal, J. v. S. Hz. ƒ 0.50; H. C. V. D. ƒ 0.50; H. V. S.Hz.ƒ0.50. Nijmegen, Wed. J. d. J. 2.50; C. J. M, ƒ 2.50; C. D. Z. ƒ i; J. H. S. ƒ i; Mev. S. ƒ i; Mej. d. G. ƒ 0.50. Lent, R. f 2.50. Eist, H. S. ƒ i; A. D. D. / i; H. D. ƒ I. Zalt-Bommel, J. v. V. / i; G. J. M. ƒ I H. A. d. J. ƒ 2.50; Wed. J. H. Q. ƒ 0.50. Bruchem, H. B. ƒ 2; L. B. 5.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 juli 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Gereformeerd Gymnasium,

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 juli 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken