Bekijk het origineel

Gemengd Nieuws.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gemengd Nieuws.

2 minuten leestijd

De hoogleeraar Dr. Julius Körtlin heeft in de »Theol. Studiën und Krifike" 1897 ie deel, aangetoond, dat het gebeente van den grooten hervormer Luther zich nog werkelijk in de slotkerk te Witten­

berg bevindt._ Reeds in 1894 had deze geleerde het vermoeden uitgesproken, dat het stoffelijk overblijfsel van den hervormer te Wittenberg te vinden was, en niet, gelijk velen meenden, in den Smalkaldischen oorlog was weggevoerd. Nu is hij in de gelegenheid geweest om mede te deelen, dat het graf van Luther reeds den i4en Februari 1892 geopend werd en dat daarin Luther's gebeente gevonden werd.

Kostbare bijbels. Den agen Juni werd te Londen een auctie van zeldzame bijbels gehouden, afkomstig van lord Ashburnham — een 150 stuks werd onder de hamer gebracht. Tezamen brachten zij de kapitale som van / 120.000 op. Het merkwaardigste exemplaar was de zoogenaamde Magazijn-of Gutenberg-bijbel op perkament, de eerst-gedrukte uitgave van den Bijbel en het eerste boek dat met metalen letters gedrukt werd. Lord Ashburnham had het voor ± /' 41.000 gekocht; het werd aan den heer Ouaritsch verkocht voor f 48.000. Andere interessante bijbels waren de Biblia Pauperum, de Biblia Latina, de eerst-gedrukte Latijnsche bijbel in 1462, de eerste Engelsche bijbel-uitgave, een negende uitgave van den bijbel in de Duitsche taal, de eerste die te Neurenberg gedrukt werd, enz.

WINCKEL.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 augustus 1897

De Heraut | 2 Pagina's

Gemengd Nieuws.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 augustus 1897

De Heraut | 2 Pagina's

PDF Bekijken