Bekijk het origineel

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

INGEZONDEN STUKKEN.

2 minuten leestijd

{Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie.)

Hooggeachte Redacteur l

Een en andermaal zijn de deputaten voor de Medische zending op M. J. door broeder Adriaanse openlijk aangevallen en de Deputaten voor de Zending op Midden-Java ten Zuiden hebben gemeend hem daarin te moeten steunen. Tot nu toe hebben wij op alles gezwegen en wij wenschen daarbij te volharden. Alleen om niet den schijn op ons te laden van het broederwoord te minachten verzoeken wij u. Hooggeachte Redacteur, de gunst, in uw blad te mogen zeggen, waarom wij niet willen antwoorden. Niet omdat wij niets ter weerlegging van het geschrevene hebben, ook niet omdat wij ons bewust zijn iets achtergehouden te hebben van wat broeder Adriaanse heeft aangevoerd tot verdediging van zijn advies, maar omdat ons al dat schrijven geen stap verder brengt tot het groote doel, dat de Gereformeerde kerken in Nederland zich voorstellen, om nl. op Midden-Java het Evangelie van den Heere Jezus te brengen. Laten wij liever spreken van het groote gebrek, dat wij op Midden-Java hebben aan missionneerende dienaren des Woords. Laten wij liever samenroepen: Broeders, predikanten, zijn er in ons vaderland onder u geen jeugdige mannen, die zich geroepen voelen om naar Java te gaan en daar den Mohammedaan te verkondigen de groote werken Gods. De kerken wenschen geen van de oudere predikanten te zenden ; daar zijn er nog wel welke willen gaan, maar jeugdige krachten. Och dat er een, twee, drie kwamen en aanklopten bij de kerken z. a. Amsterdam, Rotterdam enz. om te zeggen: JZOO gij verlegen zijt, kerk van Christus, wie gij roepen zult naar Midden-Java, bier zijn wij, mannen, die vurig verlangen in den arbeid der Zending te gaan!" O, als God dit gaf, dan zou onze innige bede om een missioneerenden dienaar des Woords voor Djocja ook vervuld kunnen worden! Dagelijks komen in de polikliniek van Broeder Scheurer roo en meer mannen en vrouwen, om door den dokter behandeld te worden; wat een heerlijk arbeidsveld voor den zendeling, die wel eerst een tolk zal noodig hebben, om er van Christus te getuigen, maar straks zelf zal kunnen spreken van zijnen Heiland. Met den wensch, dat dit woord zal worden gelezen en ter harte genomen eindigen wij, ons noemende

Uwe broeders in Christus., de Deputaten voor den Medischen dienst.

t Amst.., 21-9-97.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 september 1897

De Heraut | 4 Pagina's

INGEZONDEN STUKKEN.

Bekijk de hele uitgave van zondag 26 september 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken