Bekijk het origineel

Vrije Universiteit.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Vrije Universiteit.

2 minuten leestijd

Vrije Universiteit.

In dank ontvangen: Voor de Vereeniging: Aan Coiitribuilëa:

Door den heer J. Wigboldus te Bedum /s; ; door den heer K. Bakker te H^er Hugowaard / 23; door den heer K. Rollman te Bodegraven, van V. W. te O., ƒ i, door den heer R. Berkenbosch Jz., te Hoogeveen / 82.50, door den heer C. Lijesen te Beverwijk van Ds. v. R. /15, van den heer H. Moll te Amsterdam ƒ 25, van den heer H. W. ƒ 25, door den heer J. Hartkamp te Maassluis ƒ 38, (1896).

Aan Collecten: (voor de Theol. faculteit).

Van de Geref. kerk te Maasland B/42.84i/2; van idem te Amstelveen ƒ 8.79; van idem te Ambt Vollenhoven A / 4.02; van idem te Delft B / 28.321/2 (halve coll.).

ABO Schenkingen:

Van A. N. Hz-, te C. ƒ 10; door Ds. R. Mulder te Haarlem, gevonden in de kerkcollecte te Velzen j 1.50; door den G. de Lugt te Scheveningen, van D. J. te S. ƒ 2; door den heer W. Hovy van Mevr. S. V. te U. / 100, gevonden in de collecte te Delft / 0.50; door den heer H. Rollman te Bodegraven van N. N. te A. ƒ 10.

Veor het Studiefonds:

__Door Ds. J. H. M. G. Wolf te M aasland 3m bijdrage van de halve stuiv. vereeniging / 42.

Voor de Bibliotheek: (sinds Juni '97)

Van den uitgever: G. Kramer, Het verband tusschen Doop en Wedergeboorte.

Van de Ned. Vredebond: Bulletins der Congre's de la Paix; benevens verschillende geschriften omtrent het doel van den Bond.

Van Gedep. Staten van Groningen: Verslag der provincie Groningen, over 1896.

Van Dr. Honig: Reitsma en v. Veen, Acta der Prov. en Part. Synode VI.

Van the Holland Society ofNew-York: Yearbook, 1897.

Van de Centrale Commissie voor de Statistiek: Bijdragen, VI; Jaarcijfers, 1896.

Van het Departement van Onderwijs der Z. Afrik. Republiek: Verslagen van den staat van het onderwijs, 1896.

Van den heer J. Bergmans te Pretoria: v. Oordt, Slagtersnek; Staatsalmanak der Z.-Afrik. Republ. voor 1897; Raad van Examinatoren, kalender voor 1897; Almanak der Geref. Kerk in Z.-Afrika, voor 1897.

Hilversum,

S. J. SEEFAT, Penningmeester.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 oktober 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Vrije Universiteit.

Bekijk de hele uitgave van zondag 10 oktober 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken