Bekijk het origineel

Gedenkboek.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Gedenkboek.

3 minuten leestijd

De ie April van dit jaar staat velen onzer lezers nog levendig voor den geest. Nog zien wij die duizenden bij duizenden in het Paleis voor Volksvlijt als om eenen man geschaard — Dr. A. Kuyper —. Niet om dien man te vergoden — het Calvinisms haat alle vergoding — maar om met hem God te danken voor wat Hij in 25 jaren door de Standaard en haren Hoofdredacteur had willen doen. Allerlei herinneringen zijn toen bij al de aanwezigen opgerezen, 't Verst zijn wel die gegaan, welke verplaatsten naar i April 1872 en enkele jaren te voren. Toen was er een kleine besliste schare onder de ouden, maar vooral onder de jongeren, met > ; eestdrift den strijd voor God's eere en woord aanvaardend op politiek gebied. Men streed, maar zonder hope op succes, 't Was toen bij eiken stembusstrijd: »Wij vallen wel, maar wij vallen met eere en straks komen wij weer terug met nieuwen moed, met nieuwe geestdrift." En nu na 25 jaren wat een schare, die ten feeste was opgetogen! En daarachter een nog grootere schare, die niet had kunnen komen. De antirevolutionaire partij van heden, geestdrift bezit deze nog. Miar nu is zij gewoon geworden, om, eer zij ten strijd optrekt, de kansen op overwinning te bespreken, terwijl de tegenstanders, die vroeger haar bespotteden als aemechtige joden, nu hare beteekenis trachten te verstaan en begrijpelijk te maken voor anderen. Niet dat deze thans den spot, de verguizing terughouden. Integendeel. En de Hoofdredacteur cicclt het meest in dien smaad, trots de bewondering, die men voor zijne gaven heeft! Dit alles kunt gij lezen in en tusschen de regelen van het Gedenkboek opgedragen door het feestcomité aan Prof. Dr, A. Kuyper, bij den heer G. J. C. Herdes uitgegeven. Daarin vindt ge achter het o. i. vrij goed geslaagde portret van Dr. Kuyper eerst een verhaal van de voorbereidingen van het feest. Daarop volgt de geschiedenis van de Standaard. Dan komt de beschrijving van den feestdag en feestavond, waarin al de toespraken zijn opgenomen van de verschillende sprekers in de feestzaal, de kernachtige van Mr. Heemskerk, de boeiende van Dr. Bavinck, de belangrijke van den jubilaris zelven. Niet het minst interessant zijn de indrukken der Pers. Vriend en vijand hebben het hunne gezegd over den Hoofdredacteur der Standaard. Het is de moeite waard, dit alles te lezen en dan nog eens den heerlijken len April 1897 in de gedachten terug te roepen. Doch dit niet alleen. Ge leert er ook Gods daden in, waaraan de mensch, zelfs de tegenstander den tol der hulde niet kan onthouden. Wij bevelen het Gedenkboek, dat voor 3 gulden te koop is, iedereen aan.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 oktober 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Gedenkboek.

Bekijk de hele uitgave van zondag 31 oktober 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken