Bekijk het origineel

Dfficieele Becichten

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Dfficieele Becichten

2 minuten leestijd

Mei verkorting vit het Kerkblad van ro December,

Verslag van de Classicale Vergadering te Appingedam.

Praeses dezer vergadering is Ds, Bulder, scriba Ds, Veldman.

De heer E. H. Broekstra van Delfzijl doet praeparatoir examen. Ds. Goeree vraagt in Exegese O. T. naar Jona 3, Ds, Hummelen in Exegese N, T, naar Hebr. 7, DD, Groenewegen en Geerds in Dogmatiek,

Na afloop van het examen wordt br. Broek stra met alle stemmen in Ger. kerken beroepbaar gesteld.

De kerkeradeü zullen oordeelen over een voorgestelde splitsi% der Classis.

Ook zullen er bepalingen gemaakt worden voor het houden der Classicale vergaderingen. Aan de brs. Veldman en , de Jonge wordt opgedragen, hiervoor een ontwerp gereed te maken.

In verband met het schrijven van het Curatorium der Theol, School wordt Ds, Huizinga van Stedum benoemd tot Classicaal correspondent.

De volgende vergadering wordt bepaald op 3 Febr, 1898.

Sluiting door den praeses.

Zending ondep de Joden<

Deputaten moeten tot hun leedwezen ter kennis der kerken brengen, dat Br. Jager, benoemd colporteur, wegens voortdurende zwakte des lichaams niet voor de veeleischende taak beirekend bleek, weshalve zij in de noodzakelijkheid zijn gebracht, hem op de meest eervolle wijze te ontslaan en naar een anderen broeder in zijne plaats om te zien.

Zij geven bij dezen Br. Jager openlijk getuigenis, dat hij gedaan heeft, wat zijne krachten hem toelieten, en dat hij, wat ijver en tact betreft, zeer aangename herinneringen bij hen nalaat, zoodat zij niet anders dan met smart er toe over konden gaan, om hem van de Zending onder de Joden los te maken.

Dat bij de kerken deze arbeid biddend gedacht worde en de Heere naar zijne ontferming den rechten man schenke.

Namens Deputaten^

A. H. GEZELLE MEERBURG, Secretaris,

Delft, 1 December 1897.

ELBURG, 6 Nov, De kerkeraad der Geref. kerk van Elburg vestigt er door deze de aandacht op, dat hier geen A en B meer bestaan. Na de corruptie van kerk A kwamen in den loop van dit jaar al die leden, op slechts enkele na, tot ons terug, zaodat wij ons door 's Heeren zegen in de eenheid der samenleving mogen verblijden.

Aangezien dit van weinig bekendheid was, voelde de kerkeraad zich gedrongen hiervan op deze wijze mededeeling te doen, opdat ook zij die bidden om den vrede van Jeruzalem met ons den Heere den dank daarvoor mogen toe­brengen.

Namens den kerkeraad,

G, J, D, AALDERS, Pres.

J, GEERLOFS, Scriba.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 december 1897

De Heraut | 4 Pagina's

Dfficieele Becichten

Bekijk de hele uitgave van zondag 12 december 1897

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken