Bekijk het origineel

Officieele Berichten.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie

Officieele Berichten.

2 minuten leestijd

(Met verkortingnit het Kerkbladvan 2\ Jan. 1898.)

Classis Amersfoort.

De Classis Amersfoort heeft in hare vergade­ ' ring van II Jan.'98 praeperatoir onderzocht den ' heer K. Bakker, Candidaat, en hem met algemeene stemmen beroepbaar verklaard in de Gereformeerde kerken.

Nainens de Classis,

Vergadering van de Classis Bolsward, gehouden te Bolsward 5 Jan. 1898.

Rapport der kerkvisitatoren. De kerken van Pingjum, Witmarsum, Schraard, Makkum, Piaam en Uaast werden bezocht. Geen moeilijkheden deden zich voor.

Rapport van deputaten inzake de combinatie Witmarsum-Pingjum. "Uit dit rapport blijkt, dat de kerken \'an Witmarsum en Pingjum een combinatie hebben aangegaan onder inwachting van de goedkeuring dezer Classis. Na eenige wijziging in de voorsvaarden, wordt de combinatie goedgekeurd en is door dit besluit een voldongen feit geworden.

Rapport over de combinatie Exmorra c. a. en Tjerkwerd ca. Hieruit wordt duidelijk, dat ook deze vordert. Exmorra zal spoedig met een voorstel tot Tjerkwerd komen.

Rapport van deputaten inzake moeilijkheden tusschen de kerk van Tjerkwerd en die van Workum.

Rapport der deputaten tot onderzoek van Witmarsums diakonalen nood. De deputaten doen het voorstel, als conclusie van hun rapport, geen steun te verleenen. Dit voorstel wordt aangenomen.

In bespreking wordt gebraclit de zaak van Emeriti pred. enz. en de Classis-arbeid te Pingjum. Na korte discussie wordt op voorstel van de deputaten inzake den arbeid te Pingjnm, een commissie van 15 leden benoemd, om een onderzoek in te stellen naar de draagkracht der kerken, om dienovereenkomstig een voorstel in te dienen tot het bijdragen van gelden, noodig voor het quotum. Emer.-pred. en den arbeid te Pingjum. Het voorstel dezer commissie zal vóór de volgende Classicale vergadering aan de kerken worden toegezonden, om dan nader de zaak te beslissen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 januari 1898

De Heraut | 4 Pagina's

Officieele Berichten.

Bekijk de hele uitgave van zondag 23 januari 1898

De Heraut | 4 Pagina's

PDF Bekijken